Preskoči na glavni sadržaj.

Uvjeti i odredbe

Ispiši sve odjeljke

Uvjeti i odredbe

Ispiši sve odjeljke

 

Izrazi „miˮ, „nasˮ, „društvoˮ i „hr.hotels.comˮ odnose se na Hotels.com, L.P., trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću (društvo) iz američke savezne države Texas sa sjedištem na adresi 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, SAD, njegova povezana društva i/ili odgovarajuće dobavljače i davatelje usluga („Hotels.comˮ), dok se „viˮ odnosi na pojedinačnu osobu koja stvara korisnički račun na našoj web-lokaciji i/ili klijenta koji izravno putem ove web-lokacije, ili neizravno putem bilo kojeg našeg povezanog društva putem kojega nudimo svoje usluge, izvršava rezervaciju. Ova vam se web-lokacija nudi i uvjetovana je vašim prihvaćanjem, bez izmjena, odredbi, uvjeta i obavijesti koje su na njoj sadržane, onakvih kakve postoje u trenutku rezerviranja. Korisnički račun koji upotrebljavate, kao i naša upotreba informacija vezanih uz vaš korisnički račun, zajedno s rezervacijama koje obavljate putem nas podložni su sljedećim odredbama, uvjetima i obavijestima. Vaša upotreba ove web-lokacije znači da ste suglasni sa svim odredbama, uvjetima i obavijestima. Ako niste suglasni s ovim uvjetima i odredbama, tada niste ovlašteni koristiti ovu web-lokaciju. Hotels.com može povlasticu dogovora u ovom ugovoru prenijeti na svoja povezana društva koja nude online turističke usluge pod nazivom Hotels.com u Ujedinjenom Kraljevstvu.
 


OGRANIČENJA VEZANA ZA UPOTREBU U OSOBNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE
 
Ova web-lokacija namijenjena je vašoj osobnoj i nekomercijalnoj uporabi. Sadržaj i informacije na ovoj web-lokaciji (uključujući, među ostalim, cijenu i raspoloživost turističkih usluga), kao i infrastruktura korištena kako bi se isti prezentirali, vlasništvo su društva Hotels.com ili njegovih dobavljača i davatelja usluga. Isto tako, kao uvjet za upotrebu ove web-lokacije, suglasni ste da ova web-lokacija ili njezin sadržaj ili informacije nećete upotrebljavati za komercijalne ili neosobne potrebe (izravne ili neizravne). Dok pravite ograničen broj kopija plana svojeg putovanja (i povezanih dokumenata) za putovanje ili usluge kupljene putem ove web-lokacije, suglasni ste da nećete unositi izmjene, kopirati, distribuirati, prenositi, prikazivati, vršiti, reproducirati, objavljivati, davati licencije, stvarati derivate iz softvera, proizvoda ili usluge dobivene na ovoj web-lokaciji, kao ni prenositi, prodavati ili preprodavati bilo koje informacije iz njih. Osim toga, bez obzira na to koristite li se uslugom u komercijalne svrhe, suglasni ste da nećete:
 
• pristupati, nadzirati ili kopirati nikakav sadržaj ili informacije s ove web-lokacije pomoću robota, pauka, scrapera ili drugih automatiziranih načina ili bilo kojeg ručnog postupka u bilo koje svrhe, bez izričitog pisanog dopuštenja društva Hotels.com, L.P.
• kršiti ograničenja u bilo kojem zaglavlju za sprječavanje rada HTTP robota na ovoj web-lokaciji ili zaobilaziti ili izbjegavati ostale mjere korištene za sprječavanje ili ograničenje pristupa ovoj web-lokaciji
• poduzimati bilo koju radnju koja stavlja, ili može staviti, u opsegu odlučivanja društva Hotels.com, neopravdano ili nerazmjerno veliko opterećenje na infrastrukturu društva Hotels.com
• postavljati hiperveze na bilo koji dio ove web-lokacije (uključujući, među ostalim, putanju kupnje za bilo koju putničku uslugu) za bilo koje potrebe, bez prethodnog pisanog dopuštenja društva Hotels.com.


 
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
 
NIŠTA ŠTO JE NAVEDENO U OVOM UGOVORU NEĆE OGRANIČIVATI NI ISKLJUČIVATI NAŠU ODGOVORNOST ZA PRIJEVARU, OSOBNU OZLJEDU ILI SMRT UZROKOVANU NAŠIM NEMAROM, NITI ĆE SE SMATRATI DA TO ČINI.
 
INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODI I USLUGE OBJAVLJENE NA OVOJ WEB-LOKACIJI MOGU SADRŽAVATI NETOČNOSTI ILI TISKARSKE POGREŠKE. POSEBICE, HOTELS.COM I NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA NE JAMČE TOČNOST, TE SE ODRIČU ODGOVORNOSTI ZA NETOČNOSTI VEZANE UZ FOTOGRAFIJE SMJEŠTAJNIH OBJEKATA I OSTALIH DOBAVLJAČA, IMOVINE SMJEŠTAJNIH OBJEKATA, KRSTARENJA, AUTOMOBILA I OPISA OSTALIH PROIZVODA, TE POPISA SMJEŠTAJNIH SADRŽAJA I OPISA OSTALIH PROIZVODA PRIKAZANIH NA OVOJ WEB-LOKACIJI, VELIK DIO KOJIH INFORMACIJA OSIGURAVAJU SAMI DOBAVLJAČI. KATEGORIJE SMJEŠTAJNIH OBJEKATA PRIKAZANE NA OVOJ WEB-LOKACIJI NAMIJENJENE SU SAMO KAO OPĆE SMJERNICE, A HOTELS.COM I NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA NE JAMČE TOČNOST KATEGORIJA. POVREMENO SE INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM DOKUMENTU IZMJENJUJU. HOTELS.COM, NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA I/ILI NJIHOVI ODGOVARAJUĆI DOBAVLJAČI MOGU U BILO KOJE VRIJEME NA WEB-LOKACIJI UNOSITI POBOLJŠANJA I/ILI PROMJENE.
 
HOTELS.COM, NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA I/ILI NJIHOVI ODGOVARAJUĆI DOBAVLJAČI NE DAJU NIKAKVE IZJAVE O PRIKLADNOSTI INFORMACIJA, SOFTVERA, PROIZVODA I USLUGA SADRŽANIH NA OVOJ WEB-LOKACIJI ZA BILO KOJE POTREBE, TE UKLJUČIVANJE ILI PONUDA BILO KOJIH PROIZVODA ILI USLUGA NA OVOJ WEB-LOKACIJI NE PREDSTAVLJA NIKAKAV PRIJENOS ILI PREPORUKU TAKVIH PROIZVODA I USLUGA OD STRANE HOTELS.COM ILI NJEGOVIH POVEZANIH DRUŠTAVA. SVE TAKVE INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODI I USLUGE DANE SU „KAKO JESUˮ BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE. HOTELS.COM, NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA I/ILI NJIHOVI ODGOVARAJUĆI DOBAVLJAČI OVIME SE ODRIČU SVIH JAMSTAVA I UVJETA VEZANIH UZ OVE INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODE I USLUGE, UKLJUČUJUĆI SVA IMPLICIRANA JAMSTVA I UVJETE TRŽIŠNE KONKURENTNOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, PRAVO VLASNIŠTVA I NEKRŠENJE PRAVA.
 
NOSITELJI, SMJEŠTAJNI OBJEKTI I OSTALI DOBAVLJAČI KOJI ZA HOTELS.COM PRUŽAJU TURISTIČKE I DRUGE USLUGE NEOVISNI SU IZVOĐAČI I NISU AGENTI ILI ZAPOSLENICI DRUŠTVA HOTELS.COM ILI NJEGOVIH POVEZANIH DRUŠTAVA. HOTELS.COM I NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA NISU ODGOVORNI ZA RADNJE, POGREŠKE, PREVIDE, IZJAVE, JAMSTVA, KRŠENJA ILI NEMAR BILO KOJEG TOG DOBAVLJAČA ILI ZA OSOBNE OZLJEDE, SMRT, ŠTETU NA IMOVINI ILI OSTALE ŠTETE ILI TROŠKOVE NASTALE OD ISTIH. HOTELS.COM I NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA NEMAJU NIKAKVU ODGOVORNOST I NEĆE VRŠITI NIKAKVE POVRATE U SLUČAJU KAŠNJENJA, OTKAZIVANJA, PREKORAČENE POPUNJENOSTI, ŠTRAJKA, VIŠE SILE ILI OSTALIH UZROKA KOJI SU IZVAN NJIHOVE MOĆI TE NEMAJU NIKAKVU ODGOVORNOST PREMA IKAKVOJ DODATNOJ ŠTETI, PROPUSTIMA, KAŠNJENJIMA, PREUSMJERAVANJIMA ILI RADNJAMA BILO KOJE VLASTI ILI DRŽAVNOG TIJELA.
 
HOTELS.COM, NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA I/ILI NJIHOVI ODGOVARAJUĆI DOBAVLJAČI NEĆE NI U KOJEM SLUČAJU BITI ODGOVORNI NI ZA IZRAVNE, NEIZRAVNE, NOVČANE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE NASTALE IZ UPOTREBE OVE WEB-LOKACIJE ILI KAŠNJENJA ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE OVE WEB-LOKACIJE ILI BILO KOJIH INFORMACIJA, SOFTVERA, PROIZVODA ILI USLUGA DOBIVENIH PUTEM OVE WEB-LOKACIJE ILI NA DRUGI NAČIN NASTALE IZ UPOTREBE OVE WEB-LOKACIJE, ILI KOJE SU NA BILO KOJI NAČIN S TIM ŠTETAMA POVEZANE, BILO NA TEMELJU SPORAZUMA, NEZAKONITOG ČINA, STRIKTNE OBVEZE ILI NA DRUGI NAČIN, ČAK I AKO SE HOTELS.COM, NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA I/ILI NJIHOVE ODGOVARAJUĆE DOBAVLJAČE UPOZORILO NA MOGUĆNOST TIH ŠTETA. BUDUĆI DA NEKE SAVEZNE DRŽAVE/NADLEŽNOSTI NE DOPUŠTAJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA POSLJEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE, PRETHODNO NAVEDENO OGRANIČENJE MOŽDA SE NE ODNOSI NA VAS.
 

NAKNADA ŠTETE
 
Suglasni ste braniti i obeštetiti društvo Hotels.com, njegova povezana društva i/ili njihove odgovarajuće dobavljače i bilo koje od njihovih službenika, direktora, zaposlenika i agenata od svih potraživanja, stjecaja okolnosti koje daju pravo za poduzimanje određenih radnji, zahtjeva, povrata, gubitaka, kazni, penala ili ostalih troškova ili izdataka bilo koje prirode uključujući, među ostalim, opravdane pravne i računovodstvene naknade koje donosite vi ili netko u vaše ime u iznosu koji premašuje gore opisanu obvezu; ili koje donosi treća strana kao posljedicu sljedećega:
– vašeg kršenja ovog ugovora ili dokumenata koji se spominju u njemu
– vašeg kršenja bilo kojega zakona ili prava treće strane ili
– vaše upotrebe ove web-lokacije.
 

ZABRANA NEZAKONITE UPOTREBE ILI UPOTREBE U ZABRANJENE SVRHE
 
Kao uvjet upotrebe ove web-lokacije jamčite da ovu web-lokaciju nećete upotrebljavati za bilo koju namjenu koja je nezakonita ili koju zabranjuju ove odredbe, uvjeti i obavijesti.
 

POVEZNICE NA WEB-LOKACIJE TREĆIH STRANA
 
Ova web-lokacija može sadržavati poveznice na web-lokacije kojima upravljaju druge strane izuzev društva Hotels.com. Takve poveznice dane su samo za vašu referencu. Hotels.com ne nadzire te web-lokacije i nije odgovorno za njihov sadržaj ili vašu upotrebu istih. Uključivanje poveznica na te web-lokacije od strane društva Hotels.com ne implicira bilo kakvo poticanje upotrebe materijala na tim web-lokacijama ni udruživanje s onima koji njima upravljaju.
 

SOFTVER DOSTUPAN NA OVOJ WEB-LOKACIJI
 
Bilo koji softver koji je dostupan za preuzimanje na ovoj web-lokaciji („softverˮ) autorskim je pravima zaštićen rad društva Hotels.com, njegovih povezanih društava i/ili njihovih dobavljača. Vašom upotrebom softvera upravljaju uvjeti licencnog ugovora s krajnjim korisnikom, ako on postoji, a koji prati softver ili je u njega uključen („licencni ugovorˮ). Softver koji prati ili koji sadržava licencni ugovor ne možete instalirati ni upotrebljavati, osim ako prvo ne pristanete na uvjete tog licencnog ugovora.
 
Za bilo koji softver koji ne prati licencni ugovor za Hotels.com, L.P. ovime, vama, korisniku, dodjeljuje osobnu, neprenosivu licenciju za upotrebu softvera za pregled i drukčiju upotrebu ove web-lokacije sukladno ovim uvjetima i odredbama te ni u kakve druge svrhe.
 
Uzmite u obzir da je softver, uključujući, među ostalim, sve HTML kodove i Active X kontrole sadržane na ovoj web-lokaciji, vlasništvo društva Hotels.com, njegovih povezanih društava i/ili njihovih dobavljača te je zaštićen autorskim pravima i odredbama međunarodnih ugovora. Svaka reprodukcija ili distribucija softvera izričito je zabranjena zakonom te može za posljedicu imati ozbiljne prekršajne i kaznene sankcije. Prekršitelji će se prekršajno/kazneno goniti do maksimalno moguće mjere.
 
BEZ OGRANIČAVANJA PRETHODNO NAVEDENOGA, KOPIRANJE I REPRODUKCIJA SOFTVERA NA BILO KOJI DRUGI POSLUŽITELJ ILI LOKACIJU RADI DALJNJE REPRODUKCIJE ILI DISTRIBUCIJE IZRIČITO JE ZABRANJENO. OVAJ JE SOFTVER POD JAMSTVOM, AKO TO JEST UOPĆE, SAMO SUKLADNO UVJETIMA LICENCNOG UGOVORA.
 
Razumijete da su softver i bilo koja popratna dokumentacija i/ili tehnički podaci podložni važećim zakonima i propisima o nadzoru izvoza SAD-a. Suglasni ste da softver nećete izvoziti ili ponovno izvoziti, izravno ili neizravno, u bilo koje države koje su podložne izvoznim ograničenjima SAD-a.

 


Uvjeti upotrebe kodova za popust

Kodovi za popust („kuponiˮ) mogu se upotrijebiti za rezervacije smještaja koje se plaćaju prije boravka, isključujući rezervacije za smještajne objekte koji ne sudjeluju u programu, a čiji je popis dostupan uz pojedinačni kupon.


Smještajni objekti koji sudjeluju u programu podložni su promjenama u bilo kojem trenutku.
Kuponi s popustom u određenoj valuti (npr. popust od 10 EUR) ne mogu se iskoristiti za rezervaciju koja se plaća u drugoj valuti.


Ako se popust iskazuje u postocima (npr. popust od 10 %), a u slučaju rezervacije više soba (npr. kada rezervirate dvije ili više soba u istoj rezervaciji), popust se primjenjuje na cijenu prve sobe u zahtjevu za rezervaciju.


Pojedinosti o mogućim ograničenjima vezanim uz upotrebu kupona potražite u porukama vezanim za određeni kupon.


Moguće je iskoristiti samo jedan kupon po rezervaciji. Primjenjuju se uobičajene odredbe i uvjeti za rezervacije i sve su rezervacije podložne dostupnosti. Kupone ne možete prodati i ne možete prenijeti pravo na njihovu upotrebu na druge.

Na rezervacije obavljene putem kupona primjenjuju se svi porezi, naknade, troškovi i nadoplate. Te dopunske troškove potrebno je platiti u trenutku rezervacije ili izravno u smještajnom objektu i oni predstavljaju vašu obvezu. Kuponi imaju svoju vrijednost samo ako ih iskoristite u skladu s uvjetima i odredbama ponude. Kuponi se ne mogu vratiti u zamjenu za gotovinu ili nešto iste protuvrijednosti.

Kuponi za jednokratnu upotrebu smatrat će se iskorištenima kada se rezervacija izvrši u skladu s odredbama, a kupon se ne može vratiti ili zamijeniti. Povrat novca ne može se izdati ako je kupon djelomično iskorišten. Kuponi za višestruku upotrebu smatrat će se potpuno iskorištenima u skladu s ograničenjima postavljenim u uvjetima i odredbama za pojedinačne kupone.

Ako promijenite datum putovanja nakon upotrebe kupona, kupon neće vrijediti za promijenjeni raspored putovanja. Kupone ne možete iskoristiti za prethodno izvršenu rezervaciju.
Kupone ne mogu upotrijebiti putničke agencije povezane s programom za putničke agencije web-lokacije Hotels.com. 

Hotels.com pridržava pravo na izmjenu uvjeta upotrebe ili povlačenje kupona u bilo kojem trenutku.

 

 

ODREDBE, UVJETI I JAMSTVA
 
Naknada za povrat poreza
 
Oporezivanje društva Hotels.com za hotelske transakcije po posebnoj internetskoj cijeni povrat je svih važećih poreza na transakcije (npr. prodaja i upotreba, posjećenost, porez na sobe, trošarina, porez na dodanu vrijednost itd.) koje Hotels.com plaća davateljima usluga (npr. hotelima itd.) u vezi s vašim putničkim aranžmanima.
 
Hotels.com nije davatelj usluga koji prikuplja i doznačuje navedeni porez nadležnim poreznim tijelima. Davatelji usluga sve važeće poreze zaračunavaju društvu Hotels.com, a Hotels.com taj porez doznačuje izravno davatelju usluga. Hotels.com nije sudavatelj usluga povezan s davateljem usluga kod kojeg rezerviramo svoje putničke turističke aranžmane.
 
Oporezivost i odgovarajuća porezna stopa znatno se razlikuju od lokacije do lokacije. Stvaran trošak poreza koji Hotels.com plati davatelju usluga može se razlikovati od naknade za povrat poreza, ovisno o stopama, oporezivosti itd. koji su na snazi u trenutku stvarne upotrebe smještajnog objekta, automobila itd. od strane klijenta.
 
Naknada za usluge
 
Zadržavamo naknade za usluge kao kompenzaciju za servisiranje vaše putničke rezervacije. Naknade za usluge razlikuju se s obzirom na broj i vrstu rezervacija.
 

PLAĆANJE ODMAH PUTEM INTERNETA ILI POSLIJE U SMJEŠTAJNOM OBJEKTU
 
Za pojedine ćete smještajne objekte moći odabrati plaćanje odmah putem interneta ili plaćanje poslije u smještajnom objektu. Ako odaberete platiti odmah putem interneta, platit ćete iznos u valuti koju ste odabrali. Društvo koje preuzima plaćanje i tereti kreditnu karticu jest (1) Travel Partner Exchange (TPX) ili drugi član društva Hotels.com koji posluje kao Hotels.com i preuzima plaćanje u ime pružatelja usluga putovanja, ili (2) izravno pružatelj usluga putovanja. „TPX” znači Travel Partner Exchange S.L. čije je registrirano sjedište Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tererife Islas Canarias, Španjolska.

Ako odaberete platiti poslije, odnosno u smještajnom objektu, objekt će naplatiti rezervaciju u lokalnoj valuti smještajnog objekta u vrijeme boravka. Porezne stope i tečajne liste mogu se promijeniti od trenutka rezervacije do dolaska u smještajni objekt. Obavezni ste pružiti podatke o kartici kojom plaćate, a dobavljač ili Hotels.com često će morati provjeriti: (i) valjanost kartice kojom plaćate (terećenjem za nominalni iznos koji će biti vraćen za nekoliko dana ili odbijen od konačne uplate koju dobavljač treba primiti) i, (ii) dostupnost sredstava na kartici kojom plaćate (što će potvrditi banka koja je izdala kreditnu karticu). Hotels.com pridržava pravo otkazati rezervaciju ako puni iznos plaćanja nije pravovremeno primljen (molimo da pogledate pravila i ograničenja dobavljača). Ako ste rezervaciju odabrali platiti poslije u smještajnom objektu, a ne otkažete je ili ne dođete, objekt bi vam mogao naplatiti naknadu za nedolazak ili otkazivanje (o eventualnim naknadama obavještavamo vas u okviru postupka rezerviranja). U tom slučaju smještajni objekt, Hotels.com ili član društva Hotels.com naplaćuje naknadu objekta za nedolazak ili otkazivanje u lokalnoj valuti objekta.
 
Mnoge banke i izdavatelji kreditnih kartica svojim nositeljima računa naplaćuju naknade za transakciju kada se banka koja je izdala karticu i lokacija trgovca (definirano markom kartice, npr. Visa, Mastercard, American Express) nalaze u različitim državama. Tečaj valute, ako je primjenjiv, i bilo koju naknadu za transakciju određuje isključivo banka ili druga agencija koja obrađuje transakciju. Banka koja je izdala karticu može tu naknadu naplatiti s računa vlasnika kartice. To znači da se iznos koji je naveden u izvješću kreditne ili debitne kartice može razlikovati od iznosa na stranici sažetka naplate za rezervaciju koja je obavljena na ovoj web-lokaciji. Ako imate bilo kakvih pitanja o navedenim naknadama ili o stopama tečaja primijenjenima na rezervaciju, obratite se svojoj banci.

 

CIJENE

Cijena putnih usluga odgovara cijeni navedenoj na web-lokaciji, osim u slučaju očite pogreške. Cijene su podložne promjeni u bilo kojem trenutku, no promjene neće utjecati na već prihvaćene rezervacije. Usprkos svim naporima koje Hotels.com poduzima, neke putne usluge navedene na web-lokaciji mogu imati pogrešne cijene. HOTELS.COM IZRIČITO PRIDRŽAVA PRAVO ISPRAVITI SVE POGREŠNE CIJENE NA SVOJOJ WEB-LOKACIJI I/ILI REZERVACIJAMA NA ČEKANJU KOJE SU IZVRŠENE PO NETOČNOJ CIJENI. U TOM SLUČAJU, AKO JE TO DOSTUPNO, PONUDIT ĆEMO VAM MOGUĆNOST ZADRŽAVANJA VAŠE REZERVACIJE NA ČEKANJU PO TOČNOJ CIJENI ILI ĆEMO OTKAZATI VAŠU REZERVACIJU BEZ NAKNADE. Hotels.com nije obvezan pružiti turističke usluge po netočnoj (nižoj) cijeni, čak ni nakon što ste primili potvrdu rezervacije.

 

Prihvaćate da Hotels.com unaprijed dogovara određene cijene soba sa smještajnim objektima da bi mogao izvršavati rezervacije. Pristajete i na to da Hotels.com te usluge rezervacija pruža uz naknadu („posrednička naknada”). Cijena sobe prikazana na web-lokaciji kombinacija je unaprijed dogovorene cijene sobe za sobe koje Hotels.com rezervira u vaše ime te posredničke naknade koju Hotels.com zadržava za svoje usluge. Ovlašćujete Hotels.com da rezervira smještaj za ukupnu cijenu rezervacije, koja obuhvaća cijenu sobe prikazanu na web-lokaciji te naknade za porez, naknade za uslugu i, kad je primjenjivo, poreze na usluge koje pruža Hotels.com. Pristajete na to da Hotels.com tereti vašu kreditnu karticu u ukupnom iznosu rezervacije. Nakon što pošaljete zahtjev za rezervaciju, ovlašćujete Hotels.com, uključujući Travelscape, LLC ili Travel Partner Exchange, S.L. (TPX), da u vaše ime rezervira smještaj, što obuhvaća dogovaranje plaćanja sa smještajnim objektom.

 

 

KAKO PRIKAZUJEMO PROIZVODE I USLUGE NA WEB-LOKACIJI HOTELS.COM?

 

Hotels.com putnicima nudi mnogo mogućnosti koje im pomažu pronaći idealan smještaj.

Postavke sortiranja putnicima omogućuju da poredaju rezultate pretraživanja prema svojim željama, na temelju cijene, ocjene iz provjerenih recenzija ili drugih kriterija.

Postavke filtriranja putnicima također omogućuju uključivanje ili isključivanje raznih opcija koje odgovaraju njihovim putničkim potrebama.

Ako putnici ne odaberu posebne opcije, Hotels.com će prikazati niz relevantnih opcija u rezultatima pretraživanja na temelju sljedećih kriterija.

Naš unaprijed zadani redoslijed sortiranja „Istaknuto” odražava relevantnost smještajnih objekata u odnosu na kriterije pretraživanja jer želimo da brzo i jednostavno pronađete pravu ponudu za sebe.

Relevantnost mjerimo uzimajući u obzir čimbenike poput lokacije smještajnog objekta, njegove ocjene iz recenzija, njegove popularnosti (mjerene prema tome koliko putnika na našim web-stranicama rezervira smještaj u njemu), kvalitete sadržaja koje objekt pruža te konkurentnosti cijena i dostupnosti objekta. Ti se podaci uspoređuju među objektima koji ispunjavaju vaše kriterije pretraživanja.

Provizija koju nam objekt plaća za rezervacije izvršene putem naših web-stranica također je čimbenik koji utječe na relativne pozicije objekata sa sličnim ponudama, na temelju prethodno opisanih čimbenika.

Kod drugih oblika sortiranja koji nisu unaprijed zadani (npr. prema cijeni ili broju zvjezdica), objekti sa sličnim rezultatima poredat će se na temelju prethodno navedenih čimbenika.

Osim toga, Hotels.com stalno optimizira svoje usluge kako bi putnicima pružio najbolje moguće iskustvo. Slijedom toga, s vremena na vrijeme testiramo različite algoritme za redoslijed sortiranja prema unaprijed zadanim postavkama.PROMJENE ILI OTKAZIVANJE REZERVACIJE
 
Svoju rezervaciju smještaja možete promijeniti ili otkazati putem interneta u izborniku „Rezervacijeˮ kada se prijavite na svoj Hotels.com korisnički račun, slanjem e-poruke našoj službi za korisnike na adresi korisnickapodrska@hotels.com ili tako da nas nazovete na 
0800 777 967.
 
Na web-lokaciji Hotels.com možete besplatno promijeniti ime gosta, vrstu kreveta, opciju za nepušače, posebne zahtjeve, elemente pristupačnosti za osobe s invaliditetom, vrstu sobe, broj gostiju i datume putovanja. Hotelijeri vam mogu naplatiti naknadu za promjenu i/ili otkazivanje rezervacije. Troškovi ovise o rezervaciji, a detalje potražite u e-poruci s potvrdom.
 
Pristajete dobavljaču platiti naknadu za otkazivanje ili promjenu rezervacije. U ograničenom broju slučajeva, neki smještajni objekti možda ne dopuštaju promjenu ili otkazivanje rezervacije nakon što je izvršite, kako je naznačeno u pravilima i ograničenjima za rezervacije. Pristajete pridržavati se uvjeta i odredbi koji se odnose na rezervacije koje se plaćaju prije boravka.
 
Nemate automatsko pravo na otkazivanje, osim ako takva prava ne ponudi smještajni objekt prema njegovim specifičnim pravilima i ograničenjima koja se prikazuju prije rezerviranja. U slučaju da smještajni objekt ne može ispoštovati vašu rezervaciju, Hotels.com ne odgovara za eventualne troškove koji nastanu zbog premještaja.


Ako se ne pojavite prvog dana svoje rezervacije, a planirate se prijaviti neke od sljedećih noći koje ste rezervirali, svoju rezervaciju morate potvrditi na web-lokaciji Hotels.com najkasnije do dana kada bi se prvobitno morali prijaviti kako biste izbjegli mogućnost da se poništi cjelokupna rezervacija. Ako ne potvrdite svoju rezervaciju na web-lokaciji Hotels.com, postoji mogućnost da se cjelokupna rezervacija poništi, pri čemu povrat uplaćenih sredstava podliježe pravilima i ograničenjima koji vrijede za određeni smještajni objekt, o čemu ste obaviješteni tijekom postupka rezervacije.

Te uvjete i odredbe ne mogu mijenjati neovlaštene osobe, uključujući zaposlenike društva Hotels.com.

Platforma Europske komisije za mrežno rješavanje potrošačkih sporova dostupna je na web-adresi http://ec.europa.eu/odr.

 

 

UVJETI I ODREDBE PROGRAMA VJERNOSTI HOTELS.COM® REWARDS


Hotels.com Rewards program je vjernosti društva Hotels.com („programˮ). Za svako noćenje koje rezervirate i ostvarite uz Hotels.com u smještajnom objektu koji ispunjava uvjete programa skupit ćete jedan bod („bod“). Kada skupite 10 bodova, dajemo vam jedno nagradno noćenje koje možete iskoristiti („nagradno noćenjeˮ). To nagradno noćenje ne uključuje poreze i naknade, koje ste dužni platiti pri upotrebi nagradnog noćenja. Kada nagradno noćenje iskorištavate putem web-stranica za stolna računala ili mobilne uređaje, obvezni ste platiti i naknadu za upotrebu nagradnog noćenja („naknada za upotrebu nagradnog noćenjaˮ). Naknada za upotrebu nagradnog noćenja ne plaća se kada nagradno noćenje iskorištavate putem aplikacije. Sve rezervacije moraju se izvršiti putem naših web-stranica ili mobilne aplikacije. Bodove možete skupiti, a nagradna noćenja iskoristiti samo u smještajnom objektu iz programa Hotels.com Rewards.

 

Program je dostupan svim osobama starijima od 18 godina koje izrade Hotels.com korisnički račun upotrijebivši valjanu e-adresu, a zatim se pridruže programu. Programu se ne mogu pridružiti društva, udruge ni druge skupine. Zaposlenici društva Expedia, Inc. ne mogu skupiti bodove ni iskoristiti nagradna noćenja ako rezerviraju putem programa B.E.S.T. ili upotrijebe popust za zaposlenike. Ako zaposlenik društva Expedia, Inc. rezervira bez upotrebe popusta, može skupiti bodove i osvojiti nagradna noćenja u okviru programa Hotels.com Rewards.

 


SKUPLJANJE BODOVA


Skupit ćete jedan bod za svako noćenje koje ostvarite u smještajnom objektu iz programa Hotels.com Rewards. Kada skupite 10 bodova, darujemo vam jedno nagradno noćenje. Ako rezervirate putem naših web-stranica ili aplikacije, morate biti prijavljeni na svoj Hotels.com korisnički račun da bismo na njega mogli dodati bodove koje skupite nakon boravka u rezerviranom smještajnom objektu. Ako rezervirate putem nas telefonom, zatražit ćemo e-adresu pridruženu vašem korisničkom računu kako bismo znali na koji račun dodati bodove. Bodove mogu skupiti samo članovi programa Hotels.com Rewards. Ostali gosti iz iste rezervacije ne mogu skupiti bodove. Bodove također ne možete skupiti za rezervacije koje ste izvršili prije nego što ste se pridružili programu.


Bodove koje skupite dodat ćemo na vaš korisnički račun u roku od 72 sata nakon što se odjavite iz rezerviranog smještajnog objekta koji sudjeluje u programu Hotels.com Rewards. Ako nakon što skupite bodove smatramo da niste dovršili boravak za koji ste ih skupili („nevaljani bod), pridržavamo pravo ukloniti nevaljane bodove s vašeg korisničkog računa. To se može dogoditi ako otkažete rezervaciju ili se ne prijavite u rezerviranom objektu, zbog čega bodovi neće biti valjani. Nevaljani bodovi ne ubrajaju se u 10 bodova koji su potrebni za osvajanje nagradnog noćenja.


U svakom trenutku možete provjeriti svoj korisnički račun da biste vidjeli koliko ste bodova skupili. Samo se prijavite na Hotels.com, upotrijebite našu mobilnu aplikaciju ili telefonom pozovite naš pozivni centar. Odgovorni ste za točnost podataka na svojem korisničkom računu. Ako smatrate da niste skupili točan broj bodova, provjerit ćemo podatke. Ako neke rezervacije nisu valjane, kako je prethodno navedeno, uklonit ćemo ih s vašeg korisničkog računa.


Osim prethodno navedenoga, bodove nećete skupiti za:
1. rezervacije izvršene putem web-lokacije partnera društva Hotels.com
2. rezervacije izvršene prije nego što ste se pridružili programu
3. rezervacije paket-aranžmana, tj. kombinacije smještaja i leta
4. neke rezervacije izvršene uz primjenu kupona, vaučera ili koda za popust (provjerite uvjete njihove upotrebe)
5. rezervacije izvršene putem Usluge za grupna putovanja (Group Travel Services)
6. rezervacije koje su besplatne.
 
 
ISKORIŠTAVANJE NAGRADNIH NOĆENJA


Kada skupite 10 bodova, darujemo vam jedno nagradno noćenje koje možete iskoristiti u bilo kojem smještajnom objektu iz programa Hotels.com Rewards. Nagradno noćenje možete iskoristiti putem naših web-stranica ili mobilne aplikacije.

 

Maksimalna vrijednost nagradnog noćenja temelji se na vrijednosti 10 bodova koja ste skupili, pod uvjetom da nisu istekli. Ta je vrijednost jednaka prosječnoj cijeni noćenja za koje ste skupili bodove, bez poreza i naknada. Ako ste bod skupili uz program Hotels.com skrivenih cijena (definiran u nastavku), za potrebe izračuna upotrijebit će se cijena iz tog programa, a ne redovna cijena. Dužni ste platiti poreze, naknade, obroke i druge eventualne troškove koji se odnose na nagradno noćenje. U trenutku u kojem iskorištavate nagradno noćenje putem web-lokacije za stolna računala ili mobilne uređaje, također morate platiti naknadu za upotrebu nagradnog noćenja. Naknadu za upotrebu nagradnog noćenja ne plaćate ako nagradno noćenje iskorištavate putem naše mobilne aplikacije.


Ako ste pri skupljanju 10 bodova upotrijebli različite valute, vrijednost svakog skupljenog boda računa se u valuti koja se koristi na području na kojemu ste bili u trenutku pridruživanja programu.


Boravci za koje se upotrijebe nagradna noćenja podliježu svim primjenjivim uvjetima i odredbama rezerviranja. Bodove ne možete skupiti za iskorišteno nagradno noćenje. Skupljeni bodovi nemaju gotovinsku vrijednost i nagradno noćenje ne može se zamijeniti za gotovinu.


Ako nagradno noćenje iskoristite za boravak koji vrijedi manje od maksimalne vrijednosti vašeg nagradnog noćenja, nećete dobiti razliku u gotovini, kreditu ni drugim načinom. Nagradno noćenje možete iskoristiti za boravak koji vrijedi više od maksimalne vrijednosti vašeg nagradnog noćenja, a u tom ćete slučaju doplatiti samo razliku.


Ako imate više od 1 nagradnog noćenja, možete odabrati na koju ih rezervaciju želite primijeniti. Ako više nagradnih noćenja primjenjujete na istu rezervaciju, naknadu za upotrebu nagradnog noćenja dužni ste platiti za svako upotrijebljeno nagradno noćenje. Nagradno noćenje ne možete kombinirati s drugom ponudom, kuponom, vaučerom ili kodom za popust, osim ako njihovi uvjeti to ne dopuštaju. To znači da kada rezervirate boravak i iskoristite nagradno noćenje, općenito ne možete ostvariti dodatan popust na tu rezervaciju.


Ako nagradno noćenje iskoristite za rezervaciju koja obuhvaća više od 1 noćenja, vrijednost nagradnog noćenja automatski ćemo primijeniti na najskuplje noćenje u toj rezervaciji, podložno maksimalnoj vrijednosti nagradnog noćenja.


Boravci na koje se primjenjuje nagradno noćenje podliježu svim primjenjivim uvjetima otkazivanja koje nam je dostavio smještajni objekt iz programa Hotels.com Rewards. Ako otkažete nagradno noćenje za koje biste u slučaju plaćanja rezervacije i njezina otkazivanja imali pravo na povrat cjelovitog iznosa, nagradno noćenje vratit ćemo na vaš korisnički račun i izdati vam povrat za eventualno plaćene naknade za upotrebu nagradnog noćenja. Ako otkažete nagradno noćenje za koje biste u slučaju plaćanja rezervacije i njezina otkazivanja imali pravo na povrat novca u iznosu 1 – 99 % plaćenog iznosa, nagradno noćenje nećemo vratiti na vaš korisnički račun, no izdat ćemo vam povrat novca za eventualno plaćene naknade za upotrebu nagradnog noćenja. Ako otkažete nagradno noćenje za koje u slučaju plaćanja rezervacije i njezina otkazivanja ne biste imali pravo na povrat novca, nagradno noćenje nećemo vratiti na vaš korisnički račun i nećete dobiti povrat novca za eventualno plaćene naknade za upotrebu nagradnog noćenja.

 

Ako želite promijeniti datume rezervacije na koju primjenjujete nagradno noćenje i iskoristiti nagradno noćenje za promijenjenu rezervaciju, trebate otkazati prvotnu rezervaciju, pričekati dok nagradno noćenje ne vratimo na vaš korisnički račun, a zatim ponovno izvršiti rezervaciju.

 

 

TRI RAZINE PROGRAMA HOTELS.COM REWARDS


Tri razine programa Hotels.com Rewards glase Hotels.com Rewards, Hotels.com Rewards Silver i Hotels.com Rewards Gold. Kada se pridružite, postat ćete član programa Hotels.com Rewards. Kada skupite od 10 do 29 bodova u jednoj članskoj godini, kvalificirat ćete se za razinu programa Hotels.com Rewards Silver. Nakon što u jednoj članskoj godini skupite 30 bodova ili više, kvalificirat ćete se za razinu programa Hotels.com Rewards Gold. Članska godina traje jednu godinu od datuma na koji ste izradili korisnički račun i od idućih godišnjica tog datuma.


Da bi izvršili rezervaciju ili razgovarali o rezervacijama, Silver i Gold članovi mogu nas pozvati na njima namijenjen telefonski broj na kojem smo dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Tim se članovima nude i druge pogodnosti, kao što su rani pristup prodajnim akcijama i ekskluzivne ponude. Navedene pogodnosti postaju dostupne u roku od 2 tjedna nakon što se kvalificirate za Silver ili Gold razinu programa i traju preostali dio članske godine te cijelu sljedeću člansku godinu. Ako ne skupite dovoljno bodova za ostanak na Silver ili Gold razini programa, u idućoj članskoj godini premjestit ćemo vas na nižu programsku razinu.PROMJENE I PRESTANAK VRIJEDNOSTI

 

Vaši bodovi ne istječu sve dok na svojem korisničkom računu imate aktivnost bar jedanput svakih 12 mjeseci. To znači da u tom razdoblju morate skupiti bod ili iskoristiti nagradno noćenje, a kada to učinite, datum isteka noćenja odgodit će se za još 12 mjeseci. Ako u roku od 12 mjeseci ne skupite bod ili ne iskoristite nagradna noćenja, vaši će bodovi isteći i možda ćemo deaktivirati vaš korisnički račun. Ako se to dogodi, vaši bodovi neće vam se moći ponovno dodijeliti. Da biste provjerili predviđeni istek svojih bodova, prijavite se na svoj korisnički račun.

 

Svoje uvjete i odredbe možemo izmijeniti u bilo kojem trenutku, uz prethodnu najavu ili bez nje, uključujući pravila o skupljanju bodova, tri razine programa te uvjete o kvalificiranju za njih i pripadajućim pogodnostima, pravila o iskorištavanju nagradnog noćenja, popis smještajnih objekata iz programa Hotels.com Rewards i maksimalnu vrijednost nagradnog noćenja. O tim vas promjenama možemo obavijestiti e-poštom ili na web-lokaciji Hotels.com, pa molimo da redovito provjeravate svoj korisnički račun.

 

Istek programa Hotels.com Rewards nije poznat i vrijedi sve do obustave, koja se može dogoditi u bilo kojem trenutku. Ako program obustavimo, za upotrebu nagradnih noćenja koja imate na korisničkom računu imat ćete 30 dana od najave obustave programa. Nakon tog datuma izgubit ćete nagradna noćenja i nećete primiti naknadu za njih.

 

Ako nastavite skupljati bodove i iskorištavati nagradna noćenja u okviru programa Hotels.com Rewards, prihvaćate bilo koje izmjene ovih uvjeta i odredbi. Odgovorni ste za praćenje eventualnih ažuriranja koja uvedemo. Najnovija verzija na snazi uvijek je dostupna na našoj web-lokaciji.

 

 

OPĆI UVJETI I ODREDBE PROGRAMA HOTELS.COM REWARDS

 

Pridržavamo pravo obustaviti vaše članstvo ako postupite prijevarno ili iskoristite naš program vjernosti na način protivan našim uvjetima i odredbama ili drugim saveznim ili državnim zakonima, pravilnicima, statutima ili propisima. Ako obustavimo vaše članstvo, možete izgubiti skupljene bodove i pogodnosti. Također imamo pravo po potrebi pokrenuti odgovarajući administrativni i/ili zakonski postupak, uključujući kazneni progon.

 
Tijekom trajanja vaše registracije za Hotels.com Rewards, možemo vas obavještavati e-poštom o ažuriranjima vašeg korisničkog računa ili transakcijama. Isto tako možemo u bilo kojem trenutku oduzeti bodove. Svoje bodove ne možete prodati ni prenijeti ih drugoj osobi, kao ni kombinirati ih s bodovima drugih članova. Bodovi i nagradna noćenje ne mogu se prenijeti ako član umre, u slučaju obiteljskog spora ili u drugom slučaju djelovanja zakona. Pristajete da se svi sporovi, potraživanja i slični razlozi za pokretanje pravnog postupka rješavaju zasebno te isključivo na odgovarajućim sudovima Republike Hrvatske.


Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim uvjetima i odredbama ili vašim pravima i obvezama, ovi uvjeti i odredbe te vaša prava i obveze ravnat će se i tumačiti u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

 
Ovaj je program ništavan ondje gdje je zakonom zabranjen. U slučaju da ne uspijemo provesti neku odredbu iz ovih uvjeta i odredbi, to neće predstavljati odricanje od te ili bilo koje druge odredbe. Naše su odluke o svim pitanjima ili sporovima konačne.

 

 

EKSKLUZIVNE POGODNOSTI PROGRAMA HOTELS.COM REWARDS GOLD I SILVER

Silver i Gold članovi programa Hotels.com Rewards ispunjavaju uvjete za primitak pogodnosti u odabranim smještajnim objektima. Ispunjavanje tih uvjeta temelji se na vašoj razini u programu Hotels.com Rewards u vrijeme rezervacije, a dostupne pogodnosti prikazane su u oglasu smještajnog objekta u vrijeme rezervacije. Pogodnosti se mogu razlikovati ovisno o smještajnom objektu, kategoriji sobe, dostupnosti i datumima putovanja, a mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku. Može biti potrebna minimalna duljina boravka.

 

SMJEŠTAJNI OBJEKTI IZ PROGRAMA VIP ACCESS

 

Silver i Gold članovi programa Hotels.com Rewards ispunjavaju uvjete za primitak ekskluzivnih pogodnosti u smještajnim objektima iz programa VIP Access. Ispunjavanje tih uvjeta temelji se na vašoj razini u programu Hotels.com Rewards u vrijeme rezervacije, a dostupne pogodnosti prikazane su u oglasu smještajnog objekta u vrijeme rezervacije. Pogodnosti se mogu razlikovati ovisno o smještajnom objektu i mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku.

 

Smještajni objekti u mreži smještajnih objekata programa VIP Access koji nude posebne pogodnosti mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Pogodnosti su namijenjene primarnom vlasniku korisničkog računa i nude se dodatnim putnicima čiji je boravak rezerviran putem korisničkog računa Silver i Gold člana samo prema nahođenju osoblja smještajnog objekta i podložne su dostupnosti. Silver i Gold članovima jamči se besplatan Wi-Fi u smještajnim objektima iz programa VIP Access. To se odnosi na standardni Wi-Fi. Wi-Fi više kvalitete može biti dostupan uz dodatnu naknadu. To se može promijeniti u bilo kojem trenutku.

 

Gold članovi mogu pri prijavi u smještajni objekt iz programa VIP Access prijeći u sobu više kategorije, podložno dostupnosti. Ispunjavanje uvjeta za prelazak u sobu više kategorije temelji se na razini programa Hotels.com Rewards u vrijeme rezervacije. Sobe više kategorije u smještajnom objektu iz programa VIP Access namijenjene su primarnom vlasniku korisničkog računa i nude se za dodatne sobe rezervirane putem korisničkog računa Gold člana samo prema nahođenju osoblja smještajnog objekta i podložne su dostupnosti. Prelazak u sobu više kategorije može uključivati besplatan prelazak u sobu veće vrijednosti ili kvalitete. Umjesto prelaska u sobu više kategorije, putnicima se može ponuditi premještaj na željeni kat ili lokaciju na katu, npr. dalje od dizala ili ledomata. Prelazak u sobu više kategorije ne može se rezervirati.

 

Gold članovi mogu imati mogućnost rane prijave i kasne odjave u smještajnim objektima koji sudjeluju u programu VIP Access, podložno dostupnosti. Ispunjavanje uvjeta za ranu prijavu i kasnu odjavu temelji se na razini programa Hotels.com Rewards u vrijeme rezervacije. Rana prijava i kasna odjava namijenjene su primarnom vlasniku korisničkog računa i ponudit će se dodatnim putnicima iz rezervacije izvršene korisničkim računom Gold člana samo prema nahođenju osoblja smještajnog objekta i podložne su dostupnosti.

 

 

SKRIVENE CIJENE

 

Hotels.com skrivene cijene („skrivene cijene") dostupne su sljedećim putnicima:
• članovima programa Hotels.com Rewards
• korisnicima koji otključaju skrivene cijene na web-lokaciji prijavom za primanje e-poruka društva Hotels.com
• korisnicima mobilne aplikacije (kako je definirano u uvjetima i odredbama u nastavku).

 

Članovi programa Hotels.com Rewards: ako ste prijavljeni na svoj Hotels.com korisnički račun kada pregledavate web-lokaciju, automatski ćete za odabrane smještajne objekte vidjeti skrivene cijene ondje gdje se prikazuje oznaka „Vaša skrivena cijena".

 

Pretplatnici na naše e-poruke: pregledavate li web-lokaciju, a niste prijavljeni kao član programa Hotels.com Rewards, skrivene cijene možete otključati prijavom za primanje e-poruka društva Hotels.com. Kada se skrivene cijene spominju u rezultatima pretraživanja, kliknite na „Otkrijte sada" i upišite svoju e-adresu. U rezultatima pretraživanja vidjet ćete skrivene cijene za odabrane smještajne objekte ondje gdje se prikazuje oznaka „Vaša skrivena cijena". Ako ste se već pretplatili na naše e-poruke, njihov prikaz ovisi o postavkama preglednika kojim se koristite i vremenu koje je proteklo od pretplate na e-poruke. Navođenjem svoje e-adrese pristajete na primanje sjajnih ponuda i obavijesti o prodajnim akcijama e-poštom. Pretplatu na njih možete otkazati klikom na poveznicu „Želite li odustati od primanja naših e-poruka?" u nekoj od naših e-poruka. Ako otkažete pretplatu na naše e-poruke, više nećete imati pristup skrivenim cijenama ovim načinom, osim ako se ponovno ne prijavite.

 

Korisnici mobilne aplikacije: kada upotrebljavate mobilnu aplikaciju, automatski ćete za odabrane smještajne objekte vidjeti skrivene cijene ondje gdje se prikazuje oznaka „Vaša skrivena cijena". Korisnici mobilne aplikacije ne vide skrivene cijene kada pristupaju web-lokaciji putem drugih platformi, osim ako su prijavljeni kao članovi programa Hotels.com Rewards ili pretplaćeni na Hotels.com e-poruke e-adresom.

 

 

OPĆI UVJETI I ODREDBE PROGRAMA SKRIVENE CIJENE

 

Skrivene cijene dostupne su samo za odabrane smještajne objekte i odabrane datume. Skrivene cijene prikazuju se samo kada je to primjenjivo na vaše pretraživanje smještaja.

 

Kada se skrivena cijena prikazana pokraj prekrižene cijene (npr. „150 GBP 100 GBPˮ), cijena koja je prekrižena predstavlja redovnu cijenu smještaja na web-lokaciji Hotels.com bez primijene drugog popusta.

 

Odjeljak ovih uvjeta i odredbi pod nazivom „Cijene" primjenjuje se i na skrivene cijene. Skrivene cijene podložne su promjenama u bilo kojem trenutku, ali promjene neće utjecati na već prihvaćene rezervacije.

 

 

UVJETI ZAJAMČENE CIJENE

 

Zajamčena cijena odnosni se na sljedeći postupak: ako pronađete nižu cijenu na web-lokaciji Hotels.com ili nekoj drugoj web-lokaciji do 23:59 po lokalnom vremenu na dan koji prethodi početku vašeg boravka, ponudit ćemo vam razliku u cijeni. Rezervacije paket-aranžmana ne ispunjavaju uvjete za ovo jamstvo, a primjenjuju se i drugi uvjeti i odredbe kako je navedeno u nastavku.

 

Slanje zahtjeva:

 

• U slučaju rezervacija za koje povrat novca nije moguć: Hotels.com nadoknadit će vam razliku izdavanjem kupona u vrijednosti razlike u cijeni. Kupon se može iskoristiti za buduću rezervaciju na web-lokaciji Hotels.com. Morate se javiti pozivnom centru za klijente ili poslati zahtjev online obrascem za zajamčenu cijenu do 23:59 po lokalnom vremenu na dan koji prethodi početku vašeg boravka. Smještajna jedinica po nižoj cijeni mora biti dostupna za rezervaciju u vrijeme u koje nam se obratite, a to će utvrditi djelatnici službe za korisnike.

 

• U slučaju rezervacija za koje je povrat novca moguć:
a) Ako jeftiniju cijenu pronađete na web-lokaciji Hotels.com: možete se javiti pozivnom centru za klijente do 23:59 po lokalnom vremenu na dan koji prethodi početku vašeg boravka ili možete otkazati postojeću rezervaciju putem interneta u odjeljku „Vaše rezervacije” dok ste prijavljeni na svoj korisnički račun za Hotels.com te ponovno rezervirati putem interneta po jeftinijoj cijeni. Ako nas nazovete, soba po nižoj cijeni mora biti dostupna za rezervaciju u vrijeme u koje nam se obratite, a to će utvrditi djelatnici službe za korisnike. Djelatnik službe za korisnike na vaš će zahtjev promijeniti rezervaciju i rezervirati smještajnu jedinicu po nižoj cijeni pomoću podataka za plaćanje koje navedete telefonom. Djelatnik službe za korisnike otkazat će prvotnu rezervaciju i izdati vam povrat novca za cijenu koju ste izvorno platili. Hotels.com odmah će obraditi povrat novca, no vaša banka bi mogla obrađivati povrat do 30 dana.

 

b) Ako jeftiniju cijenu pronađete na konkurentnoj web-lokaciji: Hotels.com vratit će vam razliku u cijeni. Morate se javiti pozivnom centru za klijente ili poslati zahtjev online obrascem za zajamčenu cijenu do 23:59 po lokalnom vremenu na dan koji prethodi početku vašeg boravka. Smještajna jedinica po nižoj cijeni mora biti dostupna za rezervaciju u vrijeme u koje nam se obratite, a to će utvrditi djelatnici službe za korisnike. Hotels.com obradit će povrat novca kad potvrdi vaš zahtjev, no vaša banka bi mogla obrađivati povrat do 30 dana.

 

Usporedba mora biti za isti raspored: zajamčena cijena dostupna je samo za točno odgovarajući raspored, uključujući smještajni objekt, vrstu sobe, primjenjive uvjete otkazivanja te datume putovanja kako su rezervirani putem web-lokacije Hotels.com. Nadalje, usporedba se mora odnositi na isti smještajni objekt samostalno kupljen putem neke druge web-lokacije. Drugim riječima, smještajni objekti rezervirani na drugim web-lokacijama kao dio paketa ne ispunjavaju uvjete za zajamčenu cijenu. Zajamčena cijena primjenjiva je za iznos rezerviranog putovanja, kako je prikazano u potvrdi rezervacije uključivo s porezima i naknadama koje naplaćujemo u vrijeme rezervacije. Zajamčena cijena ne odnosi se na poreze ili naknade koje od vas naplaćuje treća strana, kao što su porezi i naknade koje hotel naplaćuje izravno od vas kada boravite u hotelu. Zajamčena cijena nije dostupna za rezervacije na web-lokacijama na kojima smještajni objekt ili druge pojedinosti rezervacije nisu poznati do nakon kupovine. Morate zadovoljiti sve zahtjeve postavljene za nižu cijenu (ako postoje), uključujući bez ograničenja mjesto stanovanja te zahtjeve vezane uz regiju i dob.

 

Usporedba mora biti dostupna široj javnosti: zajamčena cijena primjenjuje se samo na cijene koje se i reklamiraju i koje su dostupne širokoj javnosti. Primjenjuje se i na naše Skrivene cijene. Zajamčena cijena ne primjenjuje se na cijene koje se nude na konkurentskim web-lokacijama s članskim programima; korporativne popuste ili cijene, cijene za grupe, čartere, nagradne programe, motivirajuće nagrade, cijene za sastanke, konvencije, objedinjene cijene ili cijene za putovanje s više prijevoznika, cijene postignute na aukcijama ili sličnim postupcima ili cijene dostupne samo uz kupone ili druge vrste promocije koje nisu dostupne široj javnosti. Niža cijena ne smije biti s web-lokacije koju zovete kako biste dobili cijenu ili iz e-poruke koju ste primili.

Potvrđivanje zahtjeva: Hotels.com mora potvrditi sve zahtjeve. Kao dokaze niže cijene ne prihvaćamo snimke zaslona ili druge navodne dokaze koje ne možemo samostalno potvrditi. Također nećemo potvrditi zahtjev za koji smatramo, po vlastitom nahođenju, da je rezultat tiskarske ili druge pogreške ili je napravljen u svrhu prijevare ili s drugom lošom namjerom.

Povrati za potvrđene zahtjeve (samo za povratne rezervacije): u slučaju potvrđenih zahtjeva za povrat primit ćete kredit na kreditnu karticu kojom je rezervacija izvršena. Ako ste smještaj platili u trenutku rezervacije, poslat ćemo vam povrat novca kada potvrdimo vaš zahtjev. Ako ste rezervaciju ostvarenu putem web-lokacije Hotels.com odlučili platiti poslije u smještajnom objektu, a na drugoj ste web-lokaciji pronašli jeftiniju cijenu, hotelu ćete morati platiti izvornu cijenu po dolasku, a mi ćemo vam poslati povrat nakon što se vratite s puta. Imajte na umu da može proći do 30 dana ili sljedeći ciklus naplate prije nego se povrat vidite na bankovnom izvatku.

 

Kuponi (samo za nepovratne rezervacije): kupone ćemo vam poslati e-poštom odmah nakon što pošaljete zahtjev i Hotels.com ga potvrdi. Primjenjivat će se uvjeti i odredbe za kupone (pogledajte prethodni odjeljak „Uvjeti upotrebe kodova za popust”).

Promjene: pridržavamo pravo po svojoj vlastitoj diskrecijskoj ocjeni promijeniti ili prestati pružati zajamčenu cijenu ili ograničiti njezinu dostupnost bilo kojoj osobi, u bilo kojem trenutku, iz određenog ili neodređenog razloga te bez prethodne obavijesti ili pravne odgovornosti prema vama. Ispunjavanje uvjeta za zajamčenu cijenu određivat će se prema uvjetima koji su na snazi u trenutku rezervacije. Naša nemogućnost provedbe bilo koje od odredaba iz Uvjeta i odredaba ne predstavlja odustajanje od te odredbe.

 


TURISTIČA ODREDIŠTA

 
Iako se većina putovanja, uključujući putovanja na međunarodna odredišta, završe bez incidenata, putovanje na određena odredišta može uključivati veći rizik nego putovanja na neka druga. Hotels.com moli putnike da prouče putničke zabrane, upozorenja, obavijesti i savjete koje izdaje Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva; 
http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ ShowPage&c=Page&cid=1007029390572.
 
NUDEĆI POSEBNE PONUDE PUTOVANJA NA POSEBNA MEĐUNARODNA ODREDIŠTA, HOTELS.COM NE IZJAVLJUJE NITI JAMČI DA SE PUTOVANJE NA TA ODREDIŠTA PREPORUČUJE ILI DA JE BEZ RIZIKA, TE NIJE ODGOVORNO ZA ŠTETE ILI GUBITKE KOJI MOGU NASTATI ZBOG PUTOVANJA NA TA ODREDIŠTA.
 


DODATNI UVJETI UPOTREBE MOBILNE APLIKACIJE HOTELS.COM
 
U ovom odjeljku utvrđuju se dodatni uvjeti i odredbe („Uvjeti upotrebeˮ) kojima se uređuje upotreba na vašem mobilnom telefonu, pametnom telefonu ili mobilnom uređaju naše aplikacije pod nazivom „Hotels.com za mobiteleˮ („aplikacijaˮ). Odabirom gumba „Prihvaćamˮ u okviru aplikacije prihvaćate obvezati se:
 
1. Uvjetima i odredbama
2. ovim Uvjetima upotrebe aplikacije i
3. našom Izjavom o privatnosti (
https://hr.hotels.com/customer_care/privacy.html);
koji se u daljnjem tekstu zajednički nazivaju „naša pravilaˮ. Ako ne želite biti obvezani našim pravilima, ne smijete upotrebljavati aplikaciju i morate odabrati gumb „Odbijamˮ te ukloniti aplikaciju s uređaja.
 
S obzirom da prihvaćate naša pravila, dodjeljujemo vam ne-ekskluzivnu, neprenosivu licenciju za preuzimanje, instalaciju i upotrebu aplikacije te za pristup sadržaju i informacijama dostupnim u okviru aplikacije („sadržajˮ) (uključujući, među ostalim, cijenu i dostupnost putnih usluga) u skladu s odredbama naših pravila.
 
Svi prethodno utvrđeni uvjeti i odredbe kojima se uređuje
1. vaša upotreba web-lokacije
2. cjelokupni sadržaj, usluge, značajke, softver, kuponi i nagradni programi koji su vam dostupni putem naše web-lokacije
3. naš pravni odnos (uključujući, ali se ne ograničavajući na, našu odgovornost prema vama) i
4. nama dostupna prava
5. primjenjivat će se jednako i u potpunosti te predstavljaju osnovu na temelju koje aplikaciju Hotels.com i sadržaj čini dostupnima za vašu upotrebu. Svako upućivanje na „web-lokacijuˮ u prethodnim uvjetima i odredbama također će se smatrati upućivanjem na aplikaciju i/ili sadržaj te će se primjenjivati na vašu upotrebu aplikacije i/ili sadržaja kako nalaže kontekst. Za svako upućivanje na „ugovorˮ ili „uvjete i odredbeˮ također će se smatrati da uključuju ove uvjete upotrebe aplikacije kako nalaže kontekst.
 
Naša aplikacija namijenjena je za vašu osobnu i nekomercijalnu upotrebu.
 
Kao uvjet za vašu upotrebu ove aplikacije i sadržaja, jamčite da aplikaciju i sadržaj nećete upotrebljavati ni u koju svrhu koja je nezakonita ili protivna našim pravilima.
 
Za ispravan rad aplikacije vaš uređaj mora biti povezan s internetom. Vi ste odgovorni za provedbu svih potrebnih radnji kako bi vaš uređaj imao vezu s internetom te ste odgovorni za sve iznose za koje vas tereti vaš pružatelj usluge, a koje proizlaze iz prijenosa i primanja podataka putem aplikacije (uključujući, ali se ne ograničujući na, troškove roaminga podataka). Uzmite u obzir da aplikacija automatski prenosi malu količinu podataka u sklopu svog normalnog rada. Za više informacija pogledajte Odjeljak 3 u nastavku („Informacije o vama i vašoj upotrebi aplikacijeˮ).
 
Osim u slučaju da je to izričito utvrđeno ovim uvjetima i odredbama ili dopušteno bilo kojim lokalnim zakonskim propisom, slažete se da nećete:
1. kopirati aplikaciju ili sadržaj osim u slučajevima u kojima je to potrebno za normalnu upotrebu aplikacije
2. iznajmljivati, davati u zakup, podlicencirati, posuđivati, prevoditi, spajati, prilagođavati, mijenjati ili modificirati aplikaciju ili sadržaj
3. raditi preinake ili modifikacije aplikacije ili sadržaja u cijelosti ili njihovih dijelova, niti dozvoliti kombiniranje ili ugradnju aplikacije ili sadržaja niti bilo kojeg njihovog dijela u bilo koji drugi program
4. rastavljati, dekompilirati, provoditi obrnuti inženjering ili stvarati izvedene radove na temelju cjelokupne ili dijela aplikacije ili sadržaja te da nećete pokušati napraviti nijednu takvu radnju osim u onoj mjeri u kojoj te radnje ne mogu biti zabranjene zakonom i
5. pružati ili na drugi način učiniti dostupnima aplikaciju ili sadržaj, u cijelosti ili djelomično, (uključujući, ali se ne ograničujući na, programske unose, unose objekata i izvornih programa, kôd objekta i izvorni kôd) u bilo kojem obliku nijednoj trećoj strani.
 


PRIDRŽANA PRAVA
 
Slažete se s time da sva prava intelektualnog vlasništva, vlasništvo i udjeli u aplikaciji i sadržaju pripadaju društvu Hotels.com ili našim dobavljačima i pružateljima usluga. Ta su prava zaštićena zakonima i sporazumima u cijelom svijetu. Sva su takva prava pridržana.
 
Slažete se s time da nemate prava na aplikaciju i sadržaj osim ograničenih prava upotrebe istih u skladu s našim Pravilima.
 
Slažete se s time da aplikacija i sva prateća dokumentacija i/ili tehničke informacije podliježu primjenjivim zakonima i propisima o nadzoru izvoza SAD-a. Suglasni ste da aplikaciju nećete izvoziti ili ponovo izvoziti , izravno ili neizravno, ni u koje države koje podliježu izvoznim ograničenjima SAD-a.
 


INFORMACIJE O VAMA I VAŠOJ UPOTREBI APLIKACIJE
 
Informacije o vama obrađujemo u skladu s našom 
Izjavom o privatnosti. Upotrebom ove aplikacije pristajete na takav način obrade, stoga pažljivo pročitajte našu izjavu o privatnosti.
1. Kako je dalje opisano u našoj Izjavi o privatnosti, aplikacija automatski prikuplja informacije o sljedećem:
2. vašem načinu upotrebe aplikacije
3. sadržaju kojem pristupate,
4. tehničkim pogreškama ili problemima na koje je aplikacija naišla za vrijeme upotrebe.
5. Upotrebom aplikacije prihvaćate i pristajete na automatsko prikupljanje tih informacija te se s time slažete.
 
Dok upotrebljavate značajku aplikacije „Pronađi ponude blizu meneˮ, upotrebljavamo dostupne geolokacijske podatke iz vašeg uređaja pomoću GPS-a ili podatke mobilne mreže kako bismo utvrdili koji se smještajni objekti nalaze u vašoj blizini. Iako se te informacije prikupljaju anonimno, one nam mogu otkriti vašu točnu ili približnu lokaciju. Te podatke upotrebljavamo samo za pronalaženje smještaja, kako je dalje opisano u našoj 
Izjavi o privatnosti. Ne prikupljamo lokacijske podatke osim ako u aplikaciji ne aktivirate značajku „Pronađi ponude blizu meneˮ. Upotrebom značajke „Pronađi ponude blizu meneˮ prihvaćate, pristajete i slažete se s time da Hotels.com upotrebljava navedene lokacijske podatke radi pružanja sadržaja i usluga relevantnih za vašu lokaciju putem aplikacije. Dijeljenje podataka o lokaciji možete u bilo kojem trenutku isključiti u postavkama.
 


RASKID UGOVORA
 
Hotels.com može otkazati ove Uvjete upotrebe odmah po pismenoj obavijesti ako:
1. Počinite materijalni prekršaj ili trajno kršite ove Uvjete upotrebe ili
2. Hotels.com po vlastitom nahođenju odluči povući aplikaciju, djelomično ili u cijelosti.
 
Po raskidu iz bilo kojeg razloga:
1. prestaju vrijediti sva prava koja su vam dodijeljena u okviru aplikacije ili sadržaja pod ovim Uvjetima upotrebe
2. dužni ste prekinuti upotrebu aplikacije i sadržaja i
3. dužni ste izbrisati ili ukloniti aplikaciju sa svojeg uređaja.
 
Ovi Uvjeti upotrebe obvezujući su za vas i nas, kao i za naše odgovarajuće slijednike i pravne nasljednike. Bez našeg prethodnog pismenog odobrenja ne možete prenijeti, dodijeliti, naplatiti ni na drugi način raspolagati ovim Uvjetima upotrebe ili bilo kojim svojim pravom ili obvezom koji proizlaze iz ovih Uvjeta upotrebe. Ne možete prenijeti, dodijeliti, naplaćivati, podugovoriti ili na drugi način raspolagati ovim Uvjetima upotrebe ili bilo kojim našim pravima ili obvezama koji proizlaze iz ovih Uvjeta upotrebe, ni u kojem trenutku u kojem su ovi Uvjeti upotrebe na snazi.

 
Ako propustimo, u bilo kojem trenutku važenja ovih Uvjeta upotrebe, ustrajati na strogoj provedbi bilo koje vaše obveze u okviru ovih Uvjeta upotrebe ili ako propustimo provesti bilo koje pravo ili pravni lijek na koji imamo pravo u okviru ovih Uvjeta upotrebe, to ne znači da se tih prava ili pravnih lijekova odričemo niti vas to oslobađa pridržavanja takvih obveza. Naše odustajanje u vezi bilo kojeg propusta ne znači odustajanje u vezi sljedećih propusta. Nijedno odustajanje od ovih Uvjeta upotrebe s naše strane neće vrijediti osim ako nije izričito izjavljeno da se radi o odustajanju te vas o tome obavijestimo pismenim putem.
 
 
UREĐAJI MARKE APPLE
 
Ako upotrebljavate aplikaciju na uređaju marke Apple (npr. iPhone, iPod, iPad), osim prethodno navedenih Uvjeta upotrebe također prihvaćate sljedeće:
1. Prihvaćate da se Uvjeti upotrebe primjenjuju samo između nas i vas, te ne vrijede za Apple Inc., One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, SAD („Appleˮ).
2. Vama dodijeljena licencija za upotrebu aplikacije ograničena je na neprenosivu licenciju za upotrebu aplikacije na Apple mobilnom operativnom sustavu (iOS) koji posjedujete ili njime upravljate.
3. Prihvaćate da Apple nema nikakvih obveza u smislu osiguravanja usluge održavanja ili podrške s obzirom na aplikaciju.
4. U slučaju da se aplikacija ne pridržava nekog primjenjivog jamstva, o tome možete obavijestiti Apple, a Apple će vam nadoknaditi nabavnu cijenu (ako ona postoji) aplikacije te, u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj zakonom, Apple neće imati nikakvu drugu jamstvenu obvezu s obzirom na aplikaciju.
5. Prihvaćate da smo mi, a ne Apple, odgovorni za rješavanje svih tužbi s vaše ili treće strane u vezi s aplikacijom.
6. Prihvaćate da u slučaju tužbe treće strane da se aplikacijom ili vašom upotrebom ili posjedovanjem aplikacije krše prava intelektualnog vlasništva treće strane, Apple neće biti odgovoran za istragu, obranu, izglađivanje i odbacivanje takve tužbe o kršenju prava intelektualnog vlasništva.
7. Izjavljujete i jamčite da se ne nalazite u zemlji koja podliježe embargu vlade SAD-a ili koju je vlada SAD-a označila kao zemlju koja „podržava terorizamˮ te da se ne nalazite ni na jednom popisu vlade SAD-a zabranjenih ili ograničenih strana.
8. Prihvaćate i slažete se da su Apple i podružnice društva Apple korisnici treće strane ovih Uvjeta upotrebe te da po vašem prihvaćanju ovih Uvjeta upotrebe Apple ima pravo (te će se smatrati da je to pravo i prihvatio) upotrijebiti te Uvjete upotrebe u postupku protiv vas u svojstvu korisnika treće strane ovih Uvjeta upotrebe.
 


IZMJENA OVIH UVJETA I ODREDBI
 
Hotels.com pridržava pravo mijenjanja odredbi, uvjeta i obavijesti pod kojima se ova web-lokacija nudi, a vi ste suglasni prihvatiti i obvezati se tim odredbama, uvjetima i obvezama koji su na snazi u vrijeme vaše upotrebe ove web-lokacije i njezinih sadržaja.
 


OPĆENITO
 
Ovaj ugovor podliježe zakonima Republike Hrvatske. Ovime pristajete na isključivu nadležnost hrvatskih sudova i njihovo mjesto odvijanja u Republici Hrvatskoj u svim sporovima vezanim uz upotrebu ove web-lokacije. Neovlaštena upotreba ove web-lokacije je u bilo kojoj nadležnosti koja na snagu ne stavlja sve odredbe ovih uvjeta, uključujući, među ostalim, ovu stavku.
 
Suglasni ste da između vas i društva Hotels.com, a kao posljedica ovog ugovora ili korištenja ove web-lokacije, ne postoji nikakvo zajedničko udruživanje, partnerstvo, status zaposlenja ili agencijski odnos.
 
Izvršenje ovog ugovora od strane društva Hotels.com podložno je postojećim zakonima i pravnom postupku te ništa što je sadržano u ovom ugovoru ne predstavlja ograničenje prava društva Hotels.com na sukladnost sa zahtjevima za provođenje zakona ili zahtjevima vezanim uz vašu upotrebu ove web-lokacije ili informacija koje Hotels.com nudi ili prikuplja s obzirom na tu upotrebu.
 
Ako se utvrdi da je bilo koji dio ovog ugovora nevaljan ili zakonski neprovediv sukladno važećem zakonu, uključujući, ali se ne ograničavajući na gore navedeno odbijanje prihvaćanja jamstvene odgovornosti i ograničenja odgovornosti, tada će se nevažeća ili neprovediva odredba smatrati zamijenjenom važećom, provedivom odredbom koja najbliže odgovara namjeri izvorne odredbe, a ugovor ostaje na snazi.
 
Ovaj Ugovor (i bilo koji drugi uvjeti i odredbe iz njega) čini cjelovit ugovor između vas i Hotels.com s obzirom na ovu web-lokaciju, te zamjenjuje sve prethodne ili istodobne komunikacije i prijedloge, bilo u elektroničkom, usmenom ili pismenom obliku, između klijenta i Hotels.com, a s obzirom na ovu web-lokaciju. Tiskana verzija ovog ugovora i bilo koja obavijest poslana u elektroničkom obliku smatrat će se prihvatljivom u sudskom ili administrativnom postupku na temelju ili vezano uz ovaj ugovor do iste mjere, i podložno istim uvjetima, kao i ostale poslovne isprave i evidencija kojih su izvornici napravljeni i održavani u tiskanom obliku.
 
Fiktivni nazivi društava, proizvoda, osoba, likova i/ili podataka spomenuti u ovom dokumentu ne predstavljaju nikakvu stvarnu osobu, društvo, proizvod ili događaj.


Sva prava koja nisu izričito navedena u ovom ugovoru su pridržana.
 


UPOTREBA WEB-LOKACIJE HOTELS.COM
 
Web-lokacija Hotels.com dostupna je isključivo radi pomoći korisnicima u utvrđivanju raspoloživosti roba i usluga vezanih uz putovanja te za pravljenje važećih rezervacija ili na drugi način vođenje poslova s dobavljačima i ni u kakve druge svrhe. Jamčite da imate najmanje 18 godina te da ste zakonski ovlašteni sklopiti ovaj ugovor te koristiti ovu web-lokaciju sukladno svim uvjetima i odredbama sadržanima u ovom ugovoru. Suglasni ste da ste financijski odgovorni za svoju upotrebu ove web-lokacije (kao i za upotrebu vašega korisničkog računa od strane drugih osoba, uključujući, ali se ne ograničavajući na maloljetne osobe koje s vama žive). Suglasni ste da ćete nadgledati upotrebu ove web-lokacije od strane maloljetnih osoba pod vašim imenom ili korisničkim računom. Također jamčite da su sve informacije koje ste dali vi ili članovi vašega kućanstva pri upotrebi ove web-lokacije točne i istinite.
Bez ograničenja je svaka spekulativna, lažna ili prijevarna rezervacija ili bilo koja rezervacija prije potražnje zabranjena. Suglasni ste da će se sadržaji za rezerviranje turističkih usluga ove web-lokacije koristiti samo za legitimne rezervacije ili kupnje za vas ili drugu osobu za koju ste zakonski ovlašteni djelovati. Razumijete da prekomjerna upotreba, sumnjive aktivnosti, znakovi prijevare ili zloupotrebe sadržaja za rezerviranje turističkih usluga ove web-lokacije mogu dovesti do toga da Hotels.com otkaže sve rezervacije povezane s vašim imenom, e-adresom ili korisničkim računom te zatvori sve povezane korisničke račune na web-lokaciji Hotels.com. Ako ste izvršili bilo koju vrstu prijevare, Hotels.com pridržava pravo poduzeti nužne pravne radnje i možete odgovarati za novčane gubitke koje je Hotels.com pretrpio, uključujući troškove pravnoga postupka i odštetu. Da biste osporili otkazivanje rezervacije ili zamrzavanje ili zatvaranje korisničkoga računa, obratite se Službi za korisnike.
 
 
PRAVILA I OGRANIČENJA DOBAVLJAČA
 
Zasebni uvjeti i odredbe primjenjuju se na vaše rezerviranje i kupnju roba i usluga vezanih uz putovanja koje ste odabrali. Molimo vas da pozorno pročitate ove uvjete i odredbe. Suglasni ste poštivati uvjete i odredbe kupnje koje postavlja bilo koji dobavljač kojeg ste odabrali za suradnju, uključujući, ali se ne ograničavajući na plaćanje svih iznosa po njihovom dospijeću i suglasnost s propisima i ograničenjima dobavljača vezano uz dostupnost i upotrebu cijena, proizvoda i usluga. Pridržavamo pravo otkazati vašu rezervaciju ako puni iznos plaćanja ne bude pravovremeno primljen. Prihvaćate da neki dobavljači treće strane koji nude određene usluge i/ili aktivnosti mogu zahtijevati da potpišete izjavu kojom ih oslobađate odgovornosti prije nego što sudjelujete u uslugama i/ili aktivnostima koje nude. Razumijete da bilo koje kršenje uvjeta kupnje bilo kojeg dobavljača može za posljedicu imati otkazivanje vaše rezervacije(a) ili kupnje, zatim zabranu pristupa letu, hotelu ili automobilima, predaju novca plaćenog za takve rezervacije ili kupnju, a u društvu Hotels.com terećenje vašeg računa za bilo koje troškove koje Hotels.com snosi kao posljedicu tog kršenja. Sasvim ste odgovorni za sve naknade, pristojbe, poreze i procjene koje su rezultat upotrebe ove web-lokacije.
 


GRUPNE REZERVACIJE

 

Mrežno ne možete rezervirati više od 8 soba u istom smještajnom objektu za iste datume boravka. Ako utvrdimo da ste rezervirali više od 8 soba u odvojenim rezervacijama, možemo otkazati rezervaciju i naplatiti vam naknadu za otkazivanje rezervacije, ako je primjenjiva. Ako ste uplatili nepovratni polog, on vam neće biti vraćen. Ako želite rezervirati 9 ili više soba, morate se telefonom javiti agentu za grupne rezervacije Expedije ili ispuniti mrežni obrazac za grupna putovanja. Naš agent obradit će vaš zahtjev i javiti vam se radi izvršavanje rezervacije. Možda ćete morati potpisati pisani ugovor i/ili uplatiti nepovratni polog.

 

 

REZERVACIJE DUGOTRAJNOG BORAVKA

 

Mrežno ne možete rezervirati više od 28 noćenja u istom smještajnom objektu. Ako utvrdimo da ste rezervirali više od 28 noćenja putem zasebnih rezervacija, možemo otkazati rezervacije i naplatiti vam naknadu za otkazivanje ako se primjenjuje. Ako ste uplatili nepovratan polog, time se odričete od njega. Ako želite rezervirati 29 ili više noćenja, morate se obratiti agentu za putovanja s dugotrajnim boravkom s web-lokacije Hotels.com putem telefona ili ispuniti mrežni obrazac za putovanje s dugotrajnim boravkom. Naš agent za putovanja s dugotrajnim boravkom obradit će vaš zahtjev i javiti vam se radi izvršavanja rezervacije. Možda ćete morati potpisati pisani ugovor i/ili uplatiti nepovratni polog.

 

 

PRETVARAČ VALUTA

 

Valutni se tečajevi temelje na različitim javno dostupnim izvorima i trebali bi se koristiti samo kao smjernica. Tečajevi nisu potvrđeni kao točni, a stvarni se tečajevi mogu razlikovati. Tečajevi se ne ažuriraju svakodnevno. Provjerite datum na pretvaraču valuta kako biste vidjeli kada je valuta posljednji put ažurirana. Informacije koje ovaj program nudi smatraju se točnima, ali Hotels.com, njegova povezana društva i/ili njihovi dobavljači ne jamče tu točnost. Kada ove informacije rabite u financijske svrhe, Hotels.com preporučuje klijentu da se posavjetuje s kvalificiranim stručnjakom radi provjere točnosti valutnog tečaja. Hotels.com, njegova povezana društva i/ili njihovi dobavljači ne dopuštaju upotrebu ovih informacija u bilo koju svrhu osim osobnu te u najvećoj mogućoj mjeri zabranjuju preprodaju, distribuciju i upotrebu ovih informacija u komercijalne svrhe.

 

 

OBAVIJESTI O AUTORSKIM PRAVIMA I ROBNIM MARKAMA
 
Svi su sadržaji web-lokacije su zaštićeni autorskim pravima. © 2012. Hotels.com, L.P. Sva prava pridržana. Hotels.com, L.P. ne odgovara za sadržaje web-lokacija kojima ne upravlja Hotels.com, L.P. Hotels.com, Hotels, Hotels.com, Finding You the Perfect Place, Five Star, Hotel Price Index, Hoteles, Hotles, HPI, IAN, IAN.com, Wake Up Happy, Hotels.com Rewards, Smart Character, logotip Hotels.com Rewards i logotip Hotels.com zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi društva Hotels.com, L.P. u SAD-u i/ili drugim zemljama. Drugi logotipi i proizvodi te nazivi društava navedeni u ovom dokumentu zaštitni su znakovi svojih odgovarajućih vlasnika.
 
Ako ste upoznati s kršenjem prava naše robne marke, obavijestite nas o tome e-porukom na adresu hotline@expedia.com. Putem nje odgovaramo samo na poruke u vezi s kršenjem autorskih prava.
 


PRITUŽBE ZBOG KRŠENJA AUTORSKIH PRAVA I OSPORAVANJA
 
Hotels.com poštuje tuđa autorska prava. Ako u dobroj vjeri smatrate da materijali koje poslužujemo krše vaša autorska prava, vi (ili vaš agent) možete nam poslati pisanu obavijest koja sadrži sljedeće informacije. Imajte na umu da vašu pritužbu nećemo obraditi ako nije pravilno ispunjena ili je pritužba nepotpuna:
1. Jasna identifikacija materijala zaštićenog autorskim pravima koja su prekršena.
2. Jasna identifikacija materijala za koji tvrdite da krši vaša autorska prava i podatke koji će nam omogućiti da sadržaj pronađemo na web-lokaciji, odnosno vezu do materijala koji krši autorska prava.
3. Podaci za kontakt da vam možemo odgovoriti na pritužbu, po mogućnosti adresa e-pošte i telefonski broj.
4. Izjavu da „u dobroj vjeri smatrate da za upotrebu materijala kojim tvrdite da krše autorska prava ne postoji dopuštenje vlasnika autorskih prava, njegova agenta ili zakonaˮ.
5. Izjavu da su „informacije sadržane u obavijesti točne, pod prijetnjom krivokletstva, te da je stranka koja ulaže pritužbu ovlaštena djelovati u ime vlasnika isključivog prava koje je navodno prekršeno.
6. Obavijest mora potpisati osoba ovlaštena da djeluje u ime vlasnika isključivog prava koje je navodno prekršeno.
 
Da bi se pritužba brzo riješila, obavijesti u vezi s ovom web-lokacijom pošaljite e-poštom na adresu hotels-copyright@hotels.com.
 
Obavijest nam možete poslati i na adresu za kontakt u nastavku:
Hotels.com, L.P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, Texas 77062, USA
 
ILI nam je faksirati na broj (+1) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
 
Razmotrit ćemo i odgovoriti na sve obavijesti koje su u skladu s prethodno navedenim zahtjevima. Ako uklonimo ili onemogućimo pristup zbog takve obavijesti, možda ćemo obavijestiti vlasnika ili administratora predmetne web-lokacije ili sadržaja tako da mogu osporiti pritužbu.
 
Predlažemo da prije slanja obavijesti zatražite pravni savjet. Bilo kakvo krivo tumačenje sadržano u vašoj obavijesti u vezi sa sadržajem ili aktivnosti koja krši prava može vas izložiti plaćanju odštete (uključujući troškove i odvjetničke naknade). U jednom slučaju koji se odnosio na mrežni sadržaj (pogledajte Online Policy Group vs. Diebold, Inc.), društvo je platilo više od 100.000 USD troškova i odvjetničkih naknada nakon ciljanja sadržaja zaštićenog doktrinom pravične upotrebe SAD-a.


Za dodatna pitanja o postupku DMCA za Hotels.com obratite se na broj (+1) (425) 679-3753.
 


ZATVARANJE KORISNIČKOGA RAČUNA
 
U skladu sa Zakonom o zaštiti autorskih prava u digitalnom tisućljeću (DMCA) i drugim primjenjivim zakonima, Hotels.com usvojio je politiku zatvaranja korisničkoga računa pretplatnika ili vlasnika, u odgovarajućim okolnostima i prema nahođenju društva Hotels.com za koje se utvrdi da ponavljano krše autorska prava. Hotels.com može prema vlastitom nahođenju ograničiti pristup web-lokaciji i/ili zatvoriti račune korisnika koji krše intelektualna prava drugih osoba, bez obzira na to radi li se o ponavljanom kršenju. Ako smatrate da je vlasnik korisničkoga računa ili pretplatnik višestruki kršitelj prava, pri slanju obavijesti pošaljite nam dostatne informacije o tome da bismo mogli potvrditi da je vlasnik korisničkoga računa ili pretplatnik višestruki kršitelj prava.
 
 
RECENZIJE KORISNIKA, KOMENTARI, FOTOGRAFIJE I SADRŽAJ

 

Hotels.com može prikazivati recenzije, komentare, fotografije i druge materijale u vezi s hotelima, kao i drugim iskustvima vezanim uz odmor i putovanja („recenzijeˮ). Hotels.com također može ponuditi mogućnost koja korisnicima ove web-lokacije omogućuje postavljanje recenzija („recenzije korisnikaˮ). Odričete se bilo kojih vlasničkih prava koja možete imati u tim recenzijama korisnika, a iste Hotels.com ili njegova povezana društva, bez vašeg odobrenja, mogu slobodno koristiti, kopirati, distribuirati i staviti na raspolaganje u bilo kojem mediju ili obliku. Tamo gdje se nudi ova mogućnost postavljanja recenzija, izričito ste suglasni da ćete slati samo recenzije korisnika koje su prikladne za tu uslugu, sukladne uvjetima i odredbama, a isto se odnosi i na bilo koje popratne smjernice dostupne na ovoj web-lokaciji. Društvu Hotels.com i njegovim društvima kćerima te pridruženim društvima (kolektivno „članovi društva Hotels.com ˮ) te pridruženim, kobrendiranim partnerima i/ili s web-lokacijom povezanim partnerima, putem kojih pružamo usluge (kolektivno, „partneri društva Hotels.com ˮ) dajete pravo bez tantijema te neisključivo, stalno, prenosivo i neopozivo pravo, na koje se može dati potpuna podlicencija, (a) upotrebe, reproduciranja, izmjene, prijevoda, distribuiranja, objave, javnoga prikazivanja i izvođenja recenzija korisnika te stvaranja derivativnih radova na temelju takvih recenzija korisnika, za cijeli svijet i u svim medijima, uključujući medije koji su trenutačno nepoznati i one koji će biti izumljeni u budućnosti; i (b) pravo upotrebe imena koje pošaljete povezano s takvim recenzijama korisnika. Prihvaćate da članovi društva Hotels.com mogu prema vlastitom nahođenju odlučiti hoće li vam atribuirati vaše recenzije korisnika (na primjer, prikazati vaše ime i grad uz recenziju smještajnog objekta koju pošaljete) i da se takve recenzije korisnika mogu podijeliti s našim partnerima dobavljačima. Osim toga, članovima drušva Hotels.com dajete pravo da pokrene zakonom predviđene postupke protiv bilo koje fizičke ili pravne osobe koja povrijedi vaše pravo ili pravo člana društva Hotels.com u recenzijama korisnika povredom ovih Uvjeta upotrebe. Prihvaćate i potvrđujete da recenzije korisnika nisu tajne i da su javni materijal. Izričito se odričete bilo kakvih i svih „moralnih pravaˮ (uključujući prava na atribuciju ili integritet) koja mogu postojati u vašim recenzijama korisnika i potvrđujete da nemate prigovora na objavu, upotrebu, izmjenu, brisanje ili iskorištavanje vaših recenzija korisnika od naše strane, od strane partnera društva Hotels.com ili bilo kojih drugih partnera ili nositelja licencije.
 
Upotrebom takve usluge, posebno izjavljujete i jamčite da:
• posjedujete ili na drugi način kontrolirate prava na recenzije korisnika koje postavljate
• su recenzije korisnika na dan postavljanja točne
• recenzije korisnika koje postavljate ne krše nijedan od uvjeta i odredbi upotrebe web-lokacije Hotels.com ni njezine smjernice ili pravila (što se povremeno može primijeniti)
• nećete namjerno ili nesmotreno postavljati informacije koje bi mogle uzrokovati ozljedu ili uvrijediti bilo koju osobu ili njihovo poslovanje i posebice da: da nećete ostavljati komentare, informacije ili materijale koji su netočni; zlonamjerni; uvredljivi, pogrdni; opsceni ili koji bi se opravdano takvima mogli smatrati
• nećete djelovati na bilo koji način na prevarite ili zavarate, te neće vršiti niti poticati nikakve prijevarne ili nezakonite radnje
• nećete postavljati ili distribuirati bilo koje informacije ili materijal koji je u vlasništvu treće strane bez izričite pisane suglasnosti te strane da to možete učiniti
• sve poslane fotografije podložne su našim smjernicama za slanje fotografija.
 
Napominjemo da su autori recenzija prikazanih na web-stranici potvrđeni korisnici koji su boravili u hotelu rezerviranom putem web-lokacije Hotels.com ili web-lokacije drugih robnih marki društva Expedia Group. Hotels.com nije vlasnik bilo kojih fotografija koje su poslali krajnji korisnici naše web-lokacije, nije povezan s tim fotografijama, niti ih odobrava.
 
Hotels.com ne uređuje recenzije ni recenzije korisnika koje su postavljene te do najveće moguće mjere dopuštene zakonom neće na bilo koji način biti odgovoran za te recenzije ili recenzije korisnika ili njihovo naknadno postavljanje, korištenje ili distribuciju. Osim toga, Hotels.com ne potvrđuje, potiče niti odobrava stavove ili komentare izražene u bilo kojoj recenziji ili recenziji korisnika koji se smatraju osobnim stavovima pojedinaca koji ih postavljaju. Svaku odluku donesenu na temelju recenzija ili komentara koji se pojavljuju na usluzi donosite na vlastiti rizik.Hotels.com može povremeno ponuditi klijentima poticaje da ostave recenzije korisnika (tj. kupon za popust, sudjelovanje u izvlačenjima nagrada itd.). Nama je važno da te recenzije korisnika budu nepristrane i iskrene; spomenuti poticaji dostupni su klijentima bez obzira na to je li recenzija korisnika pozitivna ili negativna.
 
Hotels.com zadržava pravo da iz bilo kojeg razloga i prema vlastitom nahođenju postavi ili ukloni (bez prethodne obavijesti) bilo koje recenzije ili recenzije korisnika. Između ostalog, to uključuje situacije u kojima Hotels.com prima pritužbe treće strane i/ili ima razloga vjerovati da je došlo do kršenja ovih uvjeta i odredbi.
 
 
Smjernice za slanje fotografija
 
Sve fotografije koje pošaljete moraju:

 
• prikazivati potrebni sadržaj: sve fotografije moraju biti relevantne u odnosu na smještaj, restoran, lokaciju ili općenita iskustva putovanja
• biti prikladne za zajednicu / obitelj:
Ø Nemojte slati fotografije ili materijale koji su protuzakoniti, opsceni, pornografski, prosti, vulgarni, neprijatni ili uvredljivi.
Ø Nemojte slati fotografije ili materijale koji narušavaju privatnost ili povređuju bilo koje osobno Ø pravo bilo koje fizičke ili pravne osobe.
Ø Nemojte slati fotografije ili materijale o djeci ili trećim stranama bez njihova pristanka (ili pristanka njihovih roditelja, u slučaju djeteta mlađega od 13 godina).
Ø Djeca mlađa od 13 godina ne mogu slati fotografije ili druge materijale.
• biti izvorno vaše: smijete slati samo fotografije koje su u vašem vlasništvu. Nemojte slati fotografije iz drugih izvora (osobnih ili komercijalnih). Nemojte slati fotografije koje krše autorska prava, zaštićeni žig ili druga vlasnička prava bilo koje treće strane.
• biti nekomercijalne: nemojte slati fotografije koje uključuju logotipe, brendove, promotivni materijal ili bilo koji drugi sadržaj namijenjen komercijalnim svrhama.
• nemojte slati štetne datoteke: nemojte slati fotografije koje sadrže viruse ili druge štetne kodove kojima je namjena oštećenje računala i sustava društva Hotels.com i/ili računala i sustava osoba koje ih upotrebljavaju, kao ni one koji mogu dovesti do takvih oštećenja.
• svojstva datoteke: nijedna pojedinačna fotografija ne smije biti veća od 5 MB. Poslane fotografije moraju biti u .jpg, .bmp, .gif ili .png formatu.

 


OBAVIJEST O MATERIJALU KOJIM SE KRŠE AUTORSKA PRAVA


Ako u dobroj vjeri smatrate da materijali koje prikazujemo krše vaša autorska prava, vi (ili vaš zastupnik) nam možete poslati pisanu obavijest koja sadrži sljedeće podatke. Napominjemo da nećemo obraditi vašu pritužbu ako nije sastavljena na odgovarajući način ili ako je nepotpuna. Bilo koja lažno prikazana tvrdnja u vašoj obavijesti o tome krše li neki sadržaj ili aktivnost autorska prava može vas izložiti odgovornosti za nanesenu štetu. Molimo da uključite sljedeće podatke:


1. Jasnu identifikaciju djela zaštićenog autorskim pravom za koje tvrdite da je povrijeđeno.
2. Jasnu identifikaciju materijala za koji tvrdite da krši autorska prava na web-lokaciji, uz pomoć informacija poput linka koji vodi do materijala koji krši prava.
3. Vašu adresu, e-adresu i telefonski broj.
4. Izjavu o tome da „u dobroj vjeri smatrate kako uz materijal za koji se tvrdi da krši autorska prava nije dano odobrenje za upotrebu od strane vlasnika autorskoga prava, njegova zastupnika ili odobrenje koje proizlazi iz zakonaˮ.
5. Izjavu da je „informacija u obavijesti točna i da je, svjesna kaznene odgovornosti za davanje lažnog iskaza, strana koja iznosi pritužbu ovlaštena djelovati u ime vlasnika isključivoga prava koje je navodno povrijeđenoˮ.
6. Potpis osobe koja je ovlaštena djelovati u ime vlasnika navodno povrijeđenog isključivog prava.
 
Ovu obavijest možete nam poslati putem e-poruke na hotels-copyright@hotels.com. telefaksom na (+11) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints ili upotrebljavajući niže navedene kontaktne podatke:


Hotels.com, L.P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, Texas 77062

 


PROTUOBAVIJESTI


Ako je materijal koji ste postavili uklonjen s web-lokacije, možete poslati protuobavijest putem telefaksa ili redovne pošte, a u njoj trebate navesti sljedeće podatke. Možda bi bilo dobro da prije slanja te protuobavijesti zatražite pravni savjet. Molimo vas da uključite sljedeće podatke:
1. Identifikaciju određenoga sadržaja koji je uklonjen ili onemogućen i mjesto na kojemu se taj sadržaj pojavljivao na web-lokaciji. Molimo da navedete URL adresu, ako je to moguće.
2. Vaše ime, poštansku adresu, telefonski broj i e-adresu.
3. Izjavu da prihvaćate nadležnost Saveznog okružnog suda (Federal District Court) za pravosudni okrug u kojemu se nalazi vaša adresa ili, ako je vaša adresa izvan Sjedinjenih Američkih Država, za bilo koji pravosudni okrug u kojemu se može naći Hotels.com te da ćete prihvatiti dostavu pismena od strane koja je prijavila vaš sadržaj ili od zastupnika te strane.
4. Sljedeću izjavu: „Prisežem, svjestan kaznene odgovornosti za davanje lažnog iskaza, da u dobroj vjeri smatram kako je do uklanjanja ili onemogućavanja gore identificiranoga sadržaja došlo zbog pogreške ili pogrešne identifikacijeˮ.


Potpišite papir i pošaljite to pisano priopćenje na sljedeću adresu:


Hotels.com, L.P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, Texas 77062


ILI ga pošaljite telefaksom na broj (425) 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints.


Ako imate dodatnih pitanja u vezi s DMCA postupkom za Hotels.com, molimo da nam se obratite na (425) 679-3751.

 

 

 

STANDARDNI INFORMATIVNI OBRAZAC O POVEZANIM PUTNIM ARANŽMANIMA

Važne informacije o povezanim putnim aranžmanima
Izraz „povezani putni aranžman” ima isto značenje kao izraz „povezani putni aranžman” definiran u Direktivi (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima u obliku u kojem je uvrštena u nacionalno zakonodavstvo („Direktiva (EU) 2015/2302”).
U nekim okolnostima povezani putni aranžman može biti rezultat usluga putovanja koje odlučite rezervirati kod drugih društava. U tim ćete slučajevima biti upućeni da pročitate važne informacije navedene u nastavku.

Ako nakon odabira i plaćanja jedne usluge putovanja putem web-lokacije Hotels.com rezervirate dodatne usluge putovanja za to putovanje ili odmor, NEĆETE moći iskoristiti prava koja se primjenjuju na pakete u skladu s Direktivom (EU) 2015/2302.

Stoga Hotels.com neće biti odgovoran za odgovarajuće izvršavanje tih dodatnih usluga putovanja. U slučaju problema obratite se pružatelju predmetne usluge.

No ako dodatne usluge putovanja rezervirate do 24 sata od primitka potvrde o rezervaciji smještaja s web-lokacije Hotels.com, te će usluge putovanja postati dijelom povezanog putnog aranžmana. U tom slučaju Hotels.com poduzeo je mjere zaštite, što je obavezan prema zakonu EU-a, da vam vrati novac plaćen web-lokaciji Hotels.com za usluge koje nisu izvršene zbog nesolventnosti društva Hotels.com. Imajte na umu da, u slučaju da se bilo koji dio vaše uplate prosljeđuje izravno pružatelju predmetne usluge, Hotels.com nije osiguran mjerama zaštite da vam vrati novac u slučaju nesolventnosti tog pružatelja usluge.


Dodatne informacije o zaštiti od nesolventnosti navedene su u nastavku:

Hotels.com poduzeo je mjere zaštite od nesolventnosti putem osiguranja kuće International Passenger Protection Limited koje je ugovoreno s određenim ugovarateljima osiguranja iz grupacije Lloyd’s za sve iznose plaćene izravno web-lokaciji Hotels.com. Putnici se mogu obratiti društvu International Passenger Protection Limited (Ured za štete, IPP House, 22-26 Station Road, West Wickham, Kent, BR4 0PR, Tel. +31 103120666, e-adresa: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk) u slučaju neizvršenja usluga zbog nesolventnosti web-lokacije Hotels.com.

Napomena: zaštita od nesolventnosti ne obuhvaća ugovore s trećim stranama koje nisu Hotels.com, a koji se mogu ispuniti bez obzira na nesolventnost web-lokacije Hotels.com.

Direktiva (EU) 2015/2302 u obliku u kojem je uvrštena u nacionalno zakonodavstvo dostupna je ovdje: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32015L2302.


Pregledano 26.
 svibnja 2020.


© 2020. Hotels.com, L.P. Sva prava pridržana.