Preskoči na glavni sadržaj.

Uvjeti i odredbe

Ispiši sve odjeljke

Izrazi „miˮ, „nasˮ, „Kompanijaˮ i „hr.hotels.comˮ odnose se na Hotels.com, L.P., trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću (kompaniju) iz američke savezne države Texas sa sjedištem na adresi 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, SAD, njegova povezana društva i/ili odgovarajuće dobavljače i davatelje usluga („Hotels.comˮ), dok se „viˮ odnosi na pojedinačnu osobu koja stvara korisnički račun na našoj web-lokaciji i/ili klijenta koji izravno putem ove web-lokacije, ili neizravno putem bilo kojega našega povezanog društva preko kojega nudimo svoje usluge, obavlja rezervaciju. Ova vam se web-lokacija nudi i uvjetovana je vašim prihvaćanjem, bez izmjena, odredbi, uvjeta i obavijesti koje su na njoj sadržane, onakvih kakve postoje u trenutku rezerviranja. Korisnički račun koji upotrebljavate, kao i naša upotreba informacija vezanih uz vaš korisnički račun, zajedno s rezervacijama koje obavljate putem nas podložni su sljedećim odredbama, uvjetima i obavijestima. Vaša upotreba ove web-lokacije znači da ste suglasni sa svim odredbama, uvjetima i obavijestima. Ako niste suglasni s ovim odredbama i uvjetima, tada niste ovlašteni koristiti ovu web-lokaciju. Hotels.com može povlasticu dogovora u ovom ugovoru prenijeti na svoja povezana društva koja nude online turističke usluge pod nazivom Hotels.com u Ujedinjenom Kraljevstvu.
 
OGRANIČENJA VEZANA ZA UPOTREBU U OSOBNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE
 
Ova web-lokacija namijenjena je Vašoj osobnoj i nekomercijalnoj uporabi. Sadržaj i informacije na ovoj web-lokaciji (uključujući, ali se ne ograničavajući na, cijenu i raspoloživost turističkih usluga), kao i infrastruktura korištena kako bi se isti prezentirali, vlasništvo su Hotels.com ili njegovih dobavljača i davatelja usluga. Isto tako, kao uvjet za upotrebu ove web-lokacije, suglasni ste da ova web-lokacija ili njezin sadržaj ili informacije nećete koristiti za komercijalne ili neosobne potrebe (izravne ili neizravne). Dok pravite ograničen broj kopija plana svog putovanja (i povezanih dokumenata) za putovanje ili usluge kupljene preko ove web-lokacije, suglasni ste da nećete unositi izmjene, kopirati, distribuirati, prenositi, prikazivati, vršiti, reproducirati, objavljivati, davati licencije, stvarati derivate iz softvera, proizvoda ili usluge dobivene na ovoj web-lokaciji niti prenositi ili prodavati ili preprodavati bilo koje informacije iz njih. Osim toga, bez obzira imate li komercijalnu svrhu, suglasni ste da nećete:
 
• pristupati, nadzirati ili kopirati nikakav sadržaj ili informacije s ove web-lokacije pomoću robota, pauka, scrapera ili drugih automatiziranih načina ili bilo kojeg ručnog postupka u bilo koje svrhe bez izričitog pisanog dopuštenja Hotels.com, L.P.;
• kršiti ograničenja u bilo kojem zaglavlju za sprječavanje rada http robota na ovoj web-lokaciji ili zaobilaziti ili izbjegavati ostale mjere korištene za sprječavanje ili ograničenje pristupa ovoj web-lokaciji;
• poduzimati bilo koju radnju koja stavlja, ili može staviti, u opsegu odlučivanja kompanije Hotels.com, neopravdano ili nerazmjerno veliko opterećenje na infrastrukturu Hotels.com ili
• postavljati hiperveze na bilo koji dio ove web-lokacije (uključujući, ali se ne ograničavajući na, putanju kupovine za bilo koju turističku uslugu) za bilo koje potrebe, bez prethodnog pisanog dopuštenja Hotels.com.
 
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
 
NIŠTA ŠTO JE NAVEDENO U OVOM UGOVORU NEĆE, NITI ĆE SE SMATRATI DA, OGRANIČAVA ILI ISKLJUČUJE NAŠU ODGOVORNOST ZA NAŠU PRIJEVARU NITI ZA OSOBNU OZLJEDU ILI SMRT UZROKOVANU NAŠIM NEMAROM.
 
INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODI I USLUGE OBJAVLJENE NA OVOJ WEB-LOKACIJI MOGU SADRŽAVATI NETOČNOSTI ILI TISKARSKE POGREŠKE. POSEBICE, HOTELS.COM I NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA NE JAMČE TOČNOST, TE SE ODRIČU ODGOVORNOSTI ZA NETOČNOSTI VEZANE UZ FOTOGRAFIJE HOTELA I OSTALIH DOBAVLJAČA, IMOVINE HOTELA, KRSTARENJA, AUTOMOBILA I OPISA OSTALIH PROIZVODA, TE POPISA HOTELSKIH SADRŽAJA I OPISA OSTALIH PROIZVODA PRIKAZANIH NA OVOJ WEB-LOKACIJI, VELIK DIO KOJIH INFORMACIJA OSIGURAVAJU SAMI DOBAVLJAČI. KATEGORIJE HOTELA PRIKAZANE NA OVOJ WEB-LOKACIJI NAMIJENJENE SU SAMO KAO OPĆE SMJERNICE, A HOTELS.COM I NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA NE JAMČE TOČNOST KATEGORIJA. POVREMENO SE INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM DOKUMENTU IZMJENJUJU. HOTELS.COM, NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA I/ILI NJIHOVI ODGOVARAJUĆI DOBAVLJAČI MOGU U BILO KOJE VRIJEME UNOSITI POBOLJŠANJA I/ILI PROMJENE NA WEB-LOKACIJI.
 
HOTELS.COM, NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA I/ILI NJIHOVI ODGOVARAJUĆI DOBAVLJAČI NE DAJU NIKAKVE IZJAVE O PRIKLADNOSTI INFORMACIJA, SOFTVERA, PROIZVODA I USLUGA SADRŽANIH NA OVOJ WEB-LOKACIJI ZA BILO KOJE POTREBE, TE UKLJUČIVANJE ILI PONUDA BILO KOJIH PROIZVODA ILI USLUGA NA OVOJ WEB-LOKACIJI NE PREDSTAVLJA NIKAKAV PRIJENOS ILI PREPORUKU TAKVIH PROIZVODA I USLUGA OD STRANE HOTELS.COM ILI NJEGOVIH POVEZANIH DRUŠTAVA. SVE TAKVE INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODI I USLUGE DANE SU „KAKO JESUˮ BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE. HOTELS.COM, NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA I/ILI NJIHOVI ODGOVARAJUĆI DOBAVLJAČI OVIME SE ODRIČU SVIH JAMSTAVA I UVJETA VEZANIH UZ OVE INFORMACIJE, SOFTVER, PROIZVODE I USLUGE, UKLJUČUJUĆI SVA IMPLICIRANA JAMSTVA I UVJETE TRŽIŠNE KONKURENTNOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, PRAVO VLASNIŠTVA I NEKRŠENJE PRAVA.
 
NOSITELJI, HOTELI I OSTALI DOBAVLJAČI KOJI ZA HOTELS.COM PRUŽAJU TURISTIČKE I DRUGE USLUGE NEOVISNI SU IZVOĐAČI I NISU AGENTI ILI ZAPOSLENICI HOTELS.COM ILI NJEGOVIH POVEZANIH DRUŠTAVA. HOTELS.COM I NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA NISU ODGOVORNI ZA RADNJE, POGREŠKE, PREVIDE, IZJAVE, JAMSTVA, KRŠENJA ILI NEMAR BILO KOJEG TOG DOBAVLJAČA ILI ZA OSOBNE OZLJEDE, SMRT, ŠTETU NA IMOVINI ILI OSTALE ŠTETE ILI TROŠKOVE NASTALE OD ISTIH. HOTELS.COM I NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA NEMAJU NIKAKVU ODGOVORNOST I NEĆE VRŠITI NIKAKVE POVRATE U SLUČAJU KAŠNJENJA, OTKAZIVANJA, PREKORAČENE POPUNJENOSTI, ŠTRAJKA, VIŠE SILE ILI OSTALIH UZROKA KOJI SU IZVAN NJIHOVE MOĆI, TE NEMAJU NIKAKVU ODGOVORNOST PREMA IKAKVOJ DODATNOJ ŠTETI, PROPUSTIMA, KAŠNJENJIMA, PREUSMJERAVANJIMA ILI RADNJAMA BILO KOJE VLASTI ILI DRŽAVNOG TIJELA.
 
HOTELS.COM, NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA I/ILI NJIHOVI ODGOVARAJUĆI DOBAVLJAČI NEĆE NI U KOJEM SLUČAJU BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, NOVČANE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE NASTALE IZ, ILI KOJE SU NA BILO KOJI NAČIN POVEZANE S, UPOTREBOM OVE WEB-LOKACIJE ILI S KAŠNJENJEM ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE OVE WEB-LOKACIJE ILI BILO KOJIH INFORMACIJA, SOFTVERA, PROIZVODA ILI USLUGA DOBIVENIH PREKO OVE WEB-LOKACIJE ILI NA DRUGI NAČIN NASTALE IZ UPOTREBE OVE WEB-LOKACIJE, BILO NA TEMELJU SPORAZUMA, NEZAKONITOG ČINA, STRIKTNE OBVEZE ILI NA DRUGI NAČIN, ČAK I AKO SE HOTELS.COM, NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA I/ILI NJIHOVE ODGOVARAJUĆE DOBAVLJAČE UPOZORILO NA MOGUĆNOST TIH ŠTETA. BUDUĆI DA NEKE SAVEZNE DRŽAVE/NADLEŽNOSTI NE DOPUŠTAJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA POSLJEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE, GORE NAVEDENO OGRANIČENJE MOŽDA SE NE ODNOSI NA VAS.
 
NAKNADA ŠTETE
 
Suglasni ste braniti i obeštetiti kompaniju Hotels.com, njezina povezana društva i/ili njihove odgovarajuće dobavljače i bilo koje od njihovih službenika, direktora, zaposlenika i agenata od svih potraživanja, stjecaja okolnosti koje daju pravo za poduzimanje određenih radnji, zahtjeva, povrata, gubitaka, kazni, penala ili ostalih troškova ili izdataka bilo koje prirode uključujući, ali se ne ograničavajući na, opravdane pravne i računovodstvene naknade koje:
• donosite vi ili netko u vaše ime u iznosu koji premašuje gore opisanu obvezu; ili
• donosi treća strana kao posljedicu
- vašega kršenja ovog ugovora ili dokumenata koji se spominju u njemu;
- vašega kršenja bilo kojega zakona ili prava treće strane ili
- vaše upotrebe ove web-lokacije.
 
ZABRANA NEZAKONITE UPOTREBE ILI UPOTREBE U ZABRANJENE SVRHE
 
Kao uvjet upotrebe ove web-lokacije jamčite da nećete ovu web-lokaciju koristiti za bilo koju namjenu koja je nezakonita ili koju zabranjuju ove odredbe, uvjeti i obavijesti.
 
VEZE NA WEB-LOKACIJE TREĆIH STRANA
 
Ova web-lokacija može koristiti hiperveze na web-lokacije kojima upravljaju druge strane izuzev Hotels.com. Takve hiperveze dane su samo za vašu referencu. Kompanija Hotels.com ne nadzire te web-lokacije i nije odgovorno za njihov sadržaj ili vašu upotrebu istih. Uključivanje hiperveza na te web-lokacije od strane kompanije Hotels.com ne implicira bilo kakvo poticanje upotrebe materijala na tim web-lokacijama, niti bilo koje udruživanje s onima koji njima upravljaju.
 
SOFTVER DOSTUPAN NA OVOJ WEB-LOKACIJI
 
Bilo koji softver koji je dostupan za preuzimanje na ovim web-stranicama („Softverˮ) je autorskim pravima zaštićen rad kompanije Hotels.com, njezinih povezanih društava i/ili njihovih dobavljača. Vašom upotrebom Softvera upravljaju uvjeti licencnog ugovora s krajnjim korisnikom, ako on postoji, a koji prati, ili je uključen sa Softverom („Licencni ugovorˮ). Ne možete instalirati ili koristiti nikakav Softver kojeg prati ili koji uključuje Licencni ugovor, osim ako prvo ne pristanete na uvjete tog Licencnog ugovora.
 
Za bilo koji Softver kojeg ne prati Licencni ugovor Hotels.com, L.P. ovime, vama, korisniku, dodjeljuje osobnu, neprenosivu licenciju za upotrebu Softvera za pregled i drukčiju upotrebu ove web-lokacije sukladno ovim odredbama i uvjetima i ni u kakve druge svrhe.
 
Uzmite u obzir da je Softver, uključujući, ali se ne ograničavajući na, sve HTML kodove i Active X kontrole sadržane na ovoj web-lokaciji, vlasništvo kompanije Hotels.com, njezinih povezanih društava i/ili njihovih dobavljača te je zaštićen autorskim pravima i odredbama međunarodnih ugovora. Svaka reprodukcija ili distribucija Softvera izričito je zabranjena zakonom te može za posljedicu imati ozbiljne prekršajne i kaznene sankcije. Prekršitelji će se prekršajno/kazneno goniti do maksimalno moguće mjere.
 
BEZ OGRANIČAVANJA GORE NAVEDENOG, KOPIRANJE I REPRODUKCIJA SOFTVERA NA BILO KOJI DRUGI POSLUŽITELJ ILI LOKACIJU RADI DALJNJE REPRODUKCIJE ILI DISTRIBUCIJE IZRIČITO JE ZABRANJENO. OVAJ JE SOFTVER POD JAMSTVOM, AKO TO JEST UOPĆE, SAMO SUKLADNO UVJETIMA LICENCNOG UGOVORA.
 
Priznajete da su Softver i bilo koja popratna dokumentacija i/ili tehnički podaci podložni važećim zakonima i propisima o nadzoru izvoza SAD-a. Suglasni ste da nećete izvoziti ili ponovno izvoziti Softver, izravno ili neizravno, u bilo koje države koje su podložne izvoznim ograničenjima SAD-a.

Uvjeti upotrebe kodova za popust
Kodovi za popust (Kuponi) mogu se upotrijebiti za rezervacije u hotelima s plaćanjem unaprijed, isključujući rezervacije za hotele koji ne sudjeluju u programu, a čiji je popis dostupan uz pojedinačni Kupon.
Hoteli koji sudjeluju u programu podložni su promjenama u bilo kojem trenutku.
Kuponi s popustom u određenoj valuti (npr. popust od 10 Eura) ne mogu se iskoristiti za rezervaciju koja se plaća u drugoj valuti.
Ako se popust iskazuje u postocima (npr. popust od 10%), a u slučaju rezervacije više soba (npr. kada rezervirate dvije ili više soba u istoj rezervaciji), popust se primjenjuje na cijenu prve sobe u zahtjevu za rezervaciju.
Pojedinosti o mogućim ograničenjima vezanim uz upotrebu Kupona potražite u porukama vezanim za određeni Kupon.
Moguće je iskoristiti samo jedan kupon po rezervaciji. Primjenjuju se uobičajene odredbe i uvjeti za rezervacije i sve su rezervacije podložne dostupnosti. Kupone ne možete prodati i ne možete prenijeti pravo na njihovu upotrebu na druge.

Na rezervacije obavljene putem Kupona primjenjuju se svi porezi, naknade, troškovi i nadoplate. Te dopunske troškove potrebno je platiti u trenutku rezervacije ili izravno u hotelu i oni predstavljaju vašu obvezu. Kuponi imaju svoju vrijednost samo ako ih iskoristite u skladu s odredbama i uvjetima ponude. Kuponi se ne mogu vratiti u zamjenu za gotovinu ili nešto iste protuvrijednosti.

Kuponi za jednokratnu upotrebu smatrat će se iskorištenima kada bude obavljena rezervacija u skladu s odredbama, a kupon ne može biti vraćen ili zamijenjen te neće moći biti izvršen povrat ako je kupon djelomično iskorišten. Kuponi za višestruku upotrebu smatrat će se potpuno iskorištenima u skladu s ograničenjima postavljenim u odredbama i uvjetima za pojedinačne kupone.

Ako promijenite datum putovanja nakon upotrebe Kupona, Kupon neće vrijediti za promijenjeni raspored putovanja. Kupone nije moguće koristiti za prethodno kupljenu rezervaciju.
Kupone ne mogu koristiti putničke agencije povezane s programom za putničke agencije web-lokacije Hotels.com. 
Hotels.com pridržava pravo na izmjenu uvjeta upotrebe ili povlačenje Kupona u bilo kojem trenutku.

ODREDBE, UVJETI I JAMSTVA
 
Naknada za povrat poreza
 
Oporezivanje kompanije Hotels.com za hotelske transakcije po posebnoj internetskoj cijeni povrat je svih važećih poreza na transakcije (npr. prodaja i upotreba, posjećenost, porez na sobe, trošarina, porez na dodanu vrijednost itd.) koje kompanija Hotels.com plaća davateljima usluga (npr. hotelima itd.) vezano uz vaše turističke aranžmane.
 
Hotels.com nije davatelj usluga koji prikuplja i doznačuje navedeni porez nadležnim poreznim tijelima. Davatelji usluga sve važeće poreze zaračunavaju kompaniji Hotels.com, a Hotels.com taj porez doznačuje izravno davatelju usluga. Hotels.com nije sudavatelj usluga povezan s davateljem usluga kod kojeg rezerviramo svoje putničke turističke aranžmane.
 
Oporezivost i odgovarajuća porezna stopa jako se razlikuju od lokacije do lokacije. Stvaran trošak poreza koji Hotel.com plati davatelju usluga može se razlikovati od naknade za povrat poreza, ovisno o stopama, oporezivosti itd. koji su na snazi u trenutku stvarne upotrebe hotela, automobila itd. od strane klijenta.
 
Naknada za usluge
 
Zadržavamo naknade za usluge kao kompenzaciju za servisiranje vaše putničke rezervacije. Naknade za usluge razlikuju se s obzirom na količinu i vrstu hotelske rezervacije.

 
PLATITE SADA ONLINE ILI PLATITE KASNIJE U HOTELU
 
Za pojedine ćete hotele moći odabrati mogućnost plaćanja odmah online ili plaćanja kasnije u hotelu. Ako odaberete platiti online odmah, naplatit će vam se iznos u valuti koju ste sada odabrali. Kompanija koja preuzima to plaćanje i naplaćuje na vašu kreditnu karticu jest: (1) Travel Partner Exchange ili druga članica Hotels.com kompanija koje posluju kao Hotels.com, a koja preuzima plaćanje u ime pružatelja usluga putovanja, ili (2) izravno pružatelj usluga putovanja. „TPX” znači Travel Partner Exchange S.L. čije je registrirano sjedište Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tererife Islas Canarias, Španjolska

Ako odaberete platiti kasnije u hotelu, hotel će vam naplatiti u lokalnoj valuti hotela u vrijeme vašeg boravka. Porezne stope i tečajne liste mogu se promijeniti od trenutka rezervacije do dolaska u hotel.  Trebate dati podatke o kartici kojom plaćate, a dobavljač ili Hotels.com često će morati provjeriti: (i) valjanost kartice kojom plaćate (terećenjem za nominalni iznos koji će biti vraćen za nekoliko dana ili odbijen od konačne uplate koju dobavljač treba primiti) i, (ii) dostupnost sredstava na kartici kojom plaćate (što će potvrditi banka koja je izdala kreditnu karticu). Hotels.com pridržava pravo otkazati vašu rezervaciju ako puni iznos plaćanja ne bude pravovremeno primljen (molimo da pogledate Pravila i ograničenja dobavljača).
 
 Mnoge banke i izdavatelji kreditnih kartica svojim nositeljima računa naplaćuju naknade za transakciju kada se banka koja je izdala karticu i lokacija trgovca (definirano markom kartice, npr. Visa, MasterCard, American Express) nalaze u različitim državama. Tečaj valute, ako je primjenjiv, i bilo koju naknadu za transakciju određuje isključivo banka ili druga agencija koja obrađuje transakciju. Banka koja je izdala karticu može naplatiti tu naknadu s računa vlasnika kartice. To znači da se iznos koji je naveden u izvješću kreditne ili debitne kartice može razlikovati od iznosa na stranici sažetka naplate za rezervaciju koja je obavljena na ovoj web-lokaciji. Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim naknadama ili o stopama tečaja primijenjenima na rezervaciju, obratite se svojoj banci.

Prihvaćate da kompanija Hotels.com unaprijed dogovara određene cijene soba s hotelima da bi mogla obavljati rezervacije. Pristajete i na to da vam Hotels.com te usluge rezervacija pruža za naknadu („posrednička naknada”). Cijena sobe prikazana na Web-lokaciji kombinacija je unaprijed dogovorene cijene sobe za sobe koje Hotels.com rezervira u vaše ime te posredničke naknade koju Hotels.com zadržava za svoje usluge. Ovlašćujete Hotels.com da rezervira smještaj za ukupnu cijenu rezervacije, koja obuhvaća cijenu sobe prikazanu na Web-lokaciji te naknade za porez, naknade za uslugu i, kad je primjenjivo, poreze na usluge koje pruža Hotels.com. Pristajete na to da Hotels.com tereti vašu kreditnu karticu za ukupnu cijenu rezervacije. Nakon slanja zahtjeva za rezervaciju ovlašćujete Hotels.com, uključujući Travelscape, LLC ili Travel Partner Exchange, S.L. (TPX), da u vaše ime rezervira hotel, što obuhvaća dogovaranje plaćanja s hotelom.

 

 

KAKO PRIKAZUJEMO PROIZVODE I USLUGE NA WEB-LOKACIJI HOTELS.COM?

 

Hotels.com putnicima nudi mnogo mogućnosti koje im pomažu naći savršeni hotel.

Postavke za „sortiranje” omogućavaju putnicima rezultate pretraživanja prema njihovim željama, na temelju cijene, ocjene iz provjerenih recenzija ili drugih kriterija.

Postavke za „filtriranje” također omogućavaju putnicima uključivanje ili isključivanje raznih opcija koje odgovaraju njihovim putničkim potrebama.

Ne budu li odabrane posebne opcije, Hotels.com će prikazati niz relevantnih opcija u rezultatima pretraživanja, na temelju dolje navedenih kriterija.

Naš redoslijed sortiranja prema unaprijed zadanim postavkama u „Našim favoritima” odražava relevantnost smještajnih objekata u odnosu na vaše kriterije pretraživanja, jer želimo biti sigurni da možete brzo i jednostavno naći pravu ponudu za sebe.

Relevantnost mjerimo uzimajući u obzir faktore kao što su: lokacija objekta, njegove ocjene iz recenzija, popularnost objekta (mjerenu prema tome koliko putnika na našim web-lokacijama rezervira taj objekt), kvalitetu sadržaja koje objekt pruža te konkurentnost cijena i dostupnosti objekta - a sve se to uspoređuje u odnosu na druge objekte koji udovoljavaju vašim odabranim kriterijima pretraživanja.

Naknada koju nam objekt plaća za rezervacije obavljene putem naših web-lokacija također je faktor koji utječe na relativne pozicije objekata sa sličnim ponudama, na temelju gore opisanih faktora.

Kod naših sortiranja koja ne primjenjuju unaprijed zadane postavke (npr. prema cijeni ili kategoriji), objekti sa sličnim rezultatima bit će poredani na temelju gore navedenih faktora.

Osim toga, Hotels.com stalno optimizira svoje usluge kako bismo putnicima pružili najbolje iskustvo.

Slijedom toga, s vremena na vrijeme testiramo različite algoritme za redoslijede sortiranja prema unaprijed zadanim postavkama.

 


CIJENE
 
Cijena turističkih usluga bit će jednaka cijeni povremeno navedenoj na web-lokaciji, osim u slučaju očite pogreške. Cijene su podložne promjeni u bilo kojem trenutku, no promjene neće utjecati na već prihvaćene rezervacije. Usprkos svim naporima koje Hotels.com poduzima, neke turističke usluge navedene na web-lokaciji mogu imati pogrešne cijene. HOTELS.COM IZRIČITO PRIDRŽAVA PRAVO ISPRAVITI SVE POGREŠNE CIJENE NA SVOJOJ WEB-LOKACIJI I/ILI REZERVACIJAMA NA ČEKANJU KOJE SU IZVRŠENE POD NETOČNOM CIJENOM. U TOM SLUČAJU, AKO JE TO DOSTUPNO, PONUDIT ĆEMO VAM MOGUĆNOST ZADRŽAVANJA VAŠE REZERVACIJE NA ČEKANJU PO TOČNOJ CIJENI ILI ĆEMO OTKAZATI VAŠU REZERVACIJU BEZ GLOBE. Hotels.com nije vam obavezan pružiti turističke usluge po netočnoj (nižoj) cijeni, čak ni nakon što ste primili potvrdu rezervacije.
 


PROMJENE ILI OTKAZIVANJE REZERVACIJE
 
Svoju rezervaciju smještaja možete promijeniti ili otkazati online pod opcijom „Rezervacijeˮ kada se prijavite na svoj Hotels.com korisnički račun, slanjem e-mail poruke našoj Službi za korisnike na korisnickapodrska@hotels.com ili tako da nas nazovete na
0800 777 967.
 
Na Hotels.com možete besplatno promijeniti ime gosta, vrstu kreveta, opciju za nepušače, posebne zahtjeve, opciju pristupačnosti za osobe s invaliditetom, vrstu sobe, broj gostiju i datume putovanja. Hotelijeri vam mog
u naplatiti naknadu za promjenu i/ili otkazivanje rezervacije. Troškovi ovise o rezervaciji, detalje potražite u e-poruci s potvrdom.
 
Pristajete platiti dobavljaču naknadu za otkazivanje ili promjenu rezervacije. U ograničenom broju slučaja neki hoteli možda ne dopuštaju promjenu ili otkazivanje rezervacije nakon što je napravite, kako je naznačeno u pravilima i ograničenjima za hotelske rezervacije. Pristajete pridržavati se uvjeta i odredbi koji se odnose na vaše unaprijed plaćene hotelske rezervacije.
 
Nemate automatsko pravo na otkazivanje, osim ako su takva prava ponuđena od strane hotela prema njihovim specifičnim pravilima i ograničenjima, koja su vam predočena prije rezerviranja. U slučaju da hotel nije u mogućnosti ispoštovati vašu rezervaciju, Hotels.com ne odgovara za bilo kakve troškove koji nastanu zbog premještaja.
Ako se ne pojavite prvog dana svoje rezervacije, a planirate se prijaviti neke od sljedećih noći koje ste rezervirali, svoju rezervaciju morate potvrditi na web-lokaciji Hotels.com najkasnije do dana kada bi se prvobitno morali prijaviti, kako biste izbjegli mogućnost da se poništi cjelokupna rezervacija. Ako ne potvrdite svoju rezervaciju na web-lokaciji Hotels.com, postoji mogućnost da se cjelokupna rezervacija poništi pri čemu povrat uplaćenih sredstava podliježe Pravilima i ograničenjima koji važe za određeni hotel, o čemu ste obaviješteni tijekom postupka rezervacije.
Ove uvjete i odredbe ne mogu mijenjati neovlaštene osobe, uključivo i zaposlenici Hotels.com.

Platforma Europske Komisije za online rješavanje potrošačkih sporova dostupna je na adresi http://ec.europa.eu/odr
ODREDBE I UVJETI programa Hotels.com™ Rewards
Hotels.com Rewards program je vjernosti kompanije Hotels.com („Programˮ). Kada rezervirate i ostvarite 10 noćenja putem nas, dajemo vam 1 besplatno* noćenje, koje možete iskoristiti. To besplatno* noćenje ne uključuje poreze i naknade („besplatno* noćenjeˮ).
Sve rezervacije moraju biti obavljene online ili putem našega pozivnog centra. Besplatna* noćenja možete skupiti ili iskoristiti samo u smještajnom objektu iz programa Hotels.com Rewards. Program je otvoren svim osobama starijim od 18 g., koje stvore Hotels.com korisnički račun uz valjanu e-mail adresu, a zatim se pridruže Programu.
Kompanije, udruge ili druge skupine ne mogu se pridružiti Programu. Zaposlenici kompanije Expedia, Inc. neće moći skupljati noćenja ili iskoristiti besplatna* noćenja ako rezerviraju putem programa B.E.S.T. ili upotrijebe popust za zaposlenike. Ako zaposlenik kompanije Expedia, Inc. rezervira bez upotrebe popusta, moći će skupljati Hotels.com Rewards noćenja.
Skupljanje noćenja
Skupit ćete 1 noćenje za svako noćenje koje ostvarite u smještajnom objektu iz programa Hotels.com Rewards. Skupite 10 noćenja i dat ćemo vam 1 besplatno* noćenje. Kada rezervirate online, morate biti prijavljeni na svoj Hotels.com korisnički račun, da bismo na vaš korisnički račun mogli dodati noćenja koja skupite nakon boravka u smještajnom objektu. Ako rezervirate putem nas telefonom, morate nam reći e-mail adresu uz vaš korisnički račun, kako bismo znali kamo da dodamo noćenja. Samo članovi programa Hotels.com Rewards mogu skupljati noćenja. Ostali gosti obuhvaćeni istom rezervacijom ne skupljanju noćenja, a i ne možete skupiti noćenja za hotelske rezervacije obavljene prije nego što ste se pridružili Programu.
Noćenja koja skupite dodat ćemo na vaš korisnički račun u roku od 72 sata nakon što se odjavite iz smještajnog objekta u programu Hotels.com Rewards.
Ako skupite noćenja, a mi poslije imamo razloga smatrati da niste ostvarili noćenje u hotelu („Neispravno noćenjeˮ), pridržavamo pravo ukloniti ta Neispravna noćenja s vašega korisničkog računa. To se može dogoditi ako otkažete rezervaciju ili se ne pojavite u hotelu, što će noćenja učiniti neispravnima. Ne možete skupljati Neispravna noćenja i uključiti ih među 10 noćenja koja su vam potrebna da biste iskoristili besplatno* noćenje.
U svakom trenutku možete provjeriti svoj korisnički račun da biste vidjeli koliko ste noćenja skupili.
Jednostavno se prijavite na Hotels.com ili nazovite naš pozivni centar. Vi ste odgovorni za praćenje točnosti podataka na vašem korisničkom računu. Ako mislite da niste skupili točan broj noćenja, provjerit ćemo podatke. Ako su neke rezervacije neispravne na već navedeni način, uklonit ćemo ih s vašega korisničkog računa.
Uz gore navedeno, noćenja nećete skupiti za:
1.    Rezervacije obavljene putem web-lokacije partnera kompanije Hotels.com
2.    Rezervacije obavljene prije nego što ste se pridružili Programu
3.    Rezervacije paket aranžmana, odnosno kombinacije hotela i leta
4.    Neke rezervacije obavljene uz kupon, vaučer ili kod za popust – trebate provjeriti uvjete njihovu upotrebe
5.    Rezervacije obavljene putem Usluge za grupna putovanja (Group Travel Services)
6.    Rezervacije koje ništa ne stoje, tj. besplatne su
 
 
Iskorištavanje besplatnih* noćenja
Kada skupite 10 noćenja, dat ćemo vam 1 besplatno* noćenje, koje možete iskoristiti u bilo kojem smještajnom objektu iz programa Hotels.com Rewards. Možete iskoristiti svoje besplatno* noćenje online ili nas nazovite i mi ćemo obaviti rezervaciju umjesto vas.
Maksimalna vrijednost vašega besplatnog* noćenja temelji se na vrijednosti 10 noćenja koje ste skupili, pod uvjetom da nisu istekla. Ta je vrijednost jednaka prosječnoj dnevnoj cijeni, bez poreza i naknada, noćenja koja ste ostvarili. Ako ste skupili noćenje putem programa Hotels.com Skrivena cijena (definiran u nastavku), za potrebe izračuna bit će upotrijebljena ta cijena iz programa, a ne redovna cijena. Morate platiti poreze, naknade, obroke i bilo koje druge troškove povezane s vašim besplatnim* noćenjem.
Ako ste pri skupljanju svojih 10 noćenja upotrebljavali različite valute, vrijednost svakoga vašeg noćenja trenutačno se računa u valuti povezanoj s teritorijem na kojemu ste bili kada ste se pridružili Programu.
Boravci koji uključuju besplatno* noćenje podliježu svim primjenjivim odredbama i uvjetima rezerviranja. Kada budete iskorištavali svoje besplatno* noćenje nećete skupiti noćenje. Skupljena noćenja nemaju vrijednost u gotovini i ne možete svoje besplatno* noćenje zamijeniti za gotovinu.
Ako iskoristite svoje besplatno* noćenje za boravak koji vrijedi manje od maksimalne vrijednosti vašega besplatnog* noćenja, nećete dobiti razliku u gotovini, kreditu ili bilo čemu drugome. Svoje besplatno* noćenje možete iskoristiti na boravak koji vrijedi više nego maksimalna vrijednost vašega besplatnog* noćenja – samo ćete doplatiti razliku.
Ako imate za iskoristiti više od 1 besplatnoga* noćenja, možete odabrati na koju rezervaciju ih želite primijeniti. Ne možete kombinirati svoje besplatno* noćenje s bilo kojom drugom ponudom, kuponom, vaučerom ili kodom za popust, osim ako njihovi uvjeti to dopuštaju. To znači da, kada rezervirate boravak i iskoristite svoje besplatno* noćenje, općenito nećete moći dobiti dodatni popust na tu rezervaciju.
Ako iskoristite svoje besplatno* noćenje na rezervaciju koja obuhvaća više od 1 noćenja, automatski ćemo primijeniti vrijednost besplatnoga* noćenja na najskuplje noćenje u toj rezervaciji, podložno maksimalnoj vrijednosti besplatnoga* noćenja.
Boravci koji uključuju besplatno* noćenje podliježu svim primjenjivim uvjetima otkazivanja, koje nam je dostavio smještajni objekt iz programa Hotels.com Rewards. Ako otkažete besplatno* noćenje u razdoblju otkazivanja koje je odredio smještajni objekt, vratit ćemo to noćenje na vaš korisnički račun u roku od 72 sata nakon otkazivanja. Ako otkažete besplatno* noćenje izvan razdoblja otkazivanja, noćenje neće biti vraćeno na vaš korisnički račun.
Ako želite promijeniti datume rezervacije koja sadrži iskorišteno besplatno* noćenje, trebate otkazati rezervaciju, čekati da besplatno* noćenje bude vraćeno na vaš korisnički račun, a zatim ponovno rezervirati, kako biste primijenili svoje besplatno noćenje* na novu rezervaciju.
Tri dijela programa Hotels.com Rewards
Tri dijela programa Hotels.com Rewards su: Hotels.com Rewards, Hotels.com Rewards Silver i Hotels.com Rewards Gold.
Kada se pridružite, postat ćete član programa Hotels.com Rewards. Kada skupite 10-29 noćenja u članskoj godini, kvalificirat ćete se za dio programa zvan Hotels.com Rewards Silver. Kada skupite 30 ili više noćenja u članskoj godini, kvalificirat ćete se za dio programa zvan Hotels.com Rewards Gold. Članska godina traje godinu dana od datuma kad ste stvorili korisnički račun i od godišnjica toga datuma koje slijede.
Silver i Gold članovi imaju poseban telefonski broj koji mogu zvati 24 sata 7 dana u tjednu, da bi obavili ili razgovarali o svojim rezervacijama. Imaju i druge pogodnosti, kao što su rane rasprodaje i ekskluzivne ponude. Sve će to postati dostupno u roku od 2 tjedna nakon što se kvalificirate za Silver ili Gold dijelove Programa i trajat će ostatak članske godine te cijelu sljedeću člansku godinu.
Ako ne skupite dovoljno noćenja da biste ostali u Silver ili Gold dijelu Programa, u idućoj članskoj godini premjestit ćemo vas u niži dio Programa.
Promjene i prestanak vrijednosti
Vaša noćenja neće isteći ako je vaš korisnički račun aktivan bar jedanput svakih 12 mjeseci. To znači da morate skupiti noćenje ili iskoristiti besplatno* noćenje u tom razdoblju, a kada to učinite, datum isteka bit će odgođen za još 12 mjeseci. Ako ne skupite noćenja ili ne iskoristite besplatna* noćenja u roku od 12 mjeseci, vaša će noćenja isteći i možda ćemo deaktivirati vaš korisnički račun. Ako se to dogodi, vaša noćenja neće biti ponovno dodijeljena. Prijavite se na svoj korisnički račun da biste provjerili kada bi vaša noćenja trebala isteći.
Možemo izmijeniti svoje odredbe i uvjete u bilo kojem trenutku, uz prethodnu najavu ili bez nje, uključujući pravila o skupljanju noćenja, različita tri dijela Programa te uvjete o kvalificiranju za njih i pripadajućim pogodnostima, pravila o iskorištavanju besplatnoga* noćenja, popis smještajnih objekata iz programa Hotels.com Rewards i maksimalnu vrijednost besplatnoga* noćenja. O tim vas promjenama možemo obavijestiti e-mailom ili na našoj web-lokaciji Hotels.com pa vas molimo da redovito provjeravate svoj korisnički račun.
Nije određen datum do kojega traje program Hotels.com Rewards i on će se nastaviti dok ga ne zatvorimo, što se može dogoditi u bilo kojem trenutku. Ako zatvorimo Program, imat ćete 30 dana od najave njegova zatvaranja da iskoristite besplatna* noćenja koja imate na svom korisničkom računu. Nakon toga datuma izgubit ćete svoja besplatna* noćenja i nećete primiti naknadu za njih.
Ako nastavite skupljati noćenja i iskorištavati besplatna* noćenja u programu Hotels.com Rewards, prihvaćate bilo koje izmjene ovih Odredaba i uvjeta. Vi ste odgovorni za praćenje bilo kojih ažuriranih izmjena koje obavimo. Najnovija vrijedeća verzija uvijek će biti dostupna na našoj web-lokaciji.
Opće Odredbe i uvjeti programa Hotels.com Rewards
Pridržavamo pravo prekinuti vaše članstvo ako postupite prijevarno ili iskoristite naš program vjernosti na način koji nije u skladu s našim odredbama i uvjetima ili s bilo kojim saveznim ili državnim zakonima, pravilnicima, statutima ili propisima. Ako prekinemo vaše članstvo, možete izgubiti svoja skupljena noćenja i pogodnosti. Također imamo pravo pokrenuti odgovarajući administrativni i/ili zakonski postupak, uključujući kazneni progon, ako je to potrebno.
Dok ste prijavljeni u programu Hotels.com Rewards, možemo vas e-mailom obavještavati o ažuriranjima vašega korisničkog računa ili transakcijama. Možemo vam u bilo kojem trenutku oduzeti noćenja. Ne možete prodati ili prenijeti svoja noćenja, niti ih kombinirati s noćenjima drugih članova. Noćenja nisu prenosiva ako član umre, u sklopu obiteljskoga prava ili bilo kojega zakonskog prava. Pristajete da se svi sporovi, potraživanja i slični razlozi za pokretanje pravnoga postupka rješavaju zasebno te isključivo na odgovarajućim sudovima Republike Hrvatske..
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim Odredbama i uvjetima ili vašim pravima i obvezama, ove Odredbe i uvjeti te vaša prava i obveze ravnat će se i tumačiti u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.
Ovaj je Program ništavan ondje gdje je zakonom zabranjen. U slučaju da ne uspijemo provesti bilo koju odredbu iz ovih Odredbi i uvjeta, to neće predstavljati odricanje od te ili bilo koje druge odredbe. Naše odluke o svim pitanjima ili sporovima su konačne.

Ekskluzivne pogodnosti programa Hotels.com Rewards Gold i Silver

Silver i Gold članovi programa Hotels.com Rewards ispunjavaju uvjete za pogodnosti u odabranim smještajnim objektima. Ispunjavanje uvjeta za pogodnosti temelji se na vašoj razini u programu Hotels.com Rewards u vrijeme rezervacije, a dostupne pogodnosti prikazane su na oglasu smještajnog objekta u vrijeme rezervacije. Pogodnosti se mogu razlikovati po smještajnom objektu, kategoriji sobe, dostupnosti i datumima putovanja, a mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku. Može biti potrebna minimalna duljina boravka.

Smještajni objekti u programu VIP Access

Silver i Gold članovi programa Hotels.com Rewards ispunjavaju uvjete za ekskluzivne pogodnosti u smještajnim objektima programa VIP Access. Ispunjavanje uvjeta za pogodnosti temelji se na vašoj razini u programu Hotels.com Rewards u vrijeme rezervacije, a dostupne pogodnosti prikazane su na oglasu smještajnog objekta u vrijeme rezervacije. Pogodnosti se mogu razlikovati po smještajnom objektu i mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku.

Smještajni objekti u mreži smještajnih objekata programa VIP Access koji nude povlastice mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku bez obavijesti. Pogodnosti su namijenjene primarnom vlasniku korisničkog računa i ponudit će se dodatnim putnicima čiji je boravak rezerviran preko računa Silver i Gold člana samo prema nahođenju osoblja smještajnog objekta i podložne su dostupnosti. Silver i Gold članovima jamči se besplatna Wi-Fi veza u smještajnim objektima u programu VIP Access. To se odnosi na standardni Wi-Fi. Premijski Wi-Fi možda je dostupan uz dodatnu naknadu. To se može promijeniti u bilo kojem trenutku.

Gold članovi mogu dobiti više kategorije smještaja pri prijavi u smještajnim objektima koji sudjeluju u programu VIP Access, podložno dostupnosti. Ispunjavanje uvjeta za prelazak u sobu više kategorije temelji se na razini programa Hotels.com Rewards u vrijeme rezervacije. Više kategorije smještajnog objekta u programu VIP Access namijenjene su primarnom vlasniku korisničkog računa i ponudit će se dodatnim sobama rezerviranima preko korisničkog računa Gold člana samo prema nahođenju osoblja smještajnog objekta i podložne su dostupnosti. Prelazak u sobu više kategorije može uključivati besplatni prelazak u sobu veće vrijednosti ili kvalitete. Umjesto prelaska u sobu više kategorije, putnicima se može ponuditi premještanje na preferirani kat ili lokaciju na katu, npr. dalje od dizala ili uređaja za led. Prelazak u sobu više kategorije ne može se rezervirati.

Gold članovi mogu dobiti mogućnost rane prijave i kasne odjave u smještajnim objektima koji sudjeluju u programu VIP Access, podložno dostupnosti. Ispunjavanje uvjeta za ranu prijavu i kasnu odjavu temelji se na razini programa Hotels.com Rewards u vrijeme rezervacije. Rana prijava i kasna odjava namijenjene su primarnom vlasniku korisničkog računa i ponudit će se dodatnim putnicima rezerviranima preko korisničkog računa Gold člana samo prema nahođenju osoblja smještajnog objekta i podložne su dostupnosti.
 
SKRIVENE CIJENE
Hotels.com Skrivene cijene („Skrivene cijene”) dostupne su sljedećim klijentima:
•    članovima programa Hotels.com Rewards;
•    korisnicima koji otkriju Skrivene cijene na web-lokaciji putem prijave za primanje e-mail poruka od kompanije Hotels.com; i
•    korisnicima Mobilne aplikacije (kako je definirano u odredbama i uvjetima u nastavku).
Hotels.com Rewards članovi Ako ste prijavljeni na svoj Hotels.com korisnički račun kada pregledavate web-lokaciju, automatski će vam biti vidljive Skrivene cijene za odabrane hotele ondje gdje je prikazana oznaka „Vaša Skrivene cijena”.
Primatelji e-mail poruka Pregledavate li web-lokaciju, a niste prijavljeni kao Hotels.com Rewards član, možete otkriti Skrivene cijene ako se prijavite za primanje e-mail poruka od kompanije Hotels.com. Kada su Skrivene cijene spomenute u vašim rezultatima pretraživanja hotela, kliknite na „Otkrijte sada” i upišite svoju e-mail adresu. Vaši će rezultati pretraživanja tada pokazati Skrivene cijene za odabrane hotele ondje gdje je prikazana oznaka „Vaša Skrivene cijena”. Ako ste se već prijavili za primanje e-mail poruka, možda ćemo vas se sjetiti, ovisno o vašim postavkama preglednika i vremenu koje je proteklo od prijave za e-mail poruke, te će u tom slučaju vaše Skrivene cijene već biti prikazane. Slanjem e-mail adrese pristajete na primanje sjajnih posebnih ponuda i prodajnih obavijesti putem e-maila, a možete odustati od primanja ovih e-mail poruka klikom na link „Želite li odustati od primanja naših e-mail poruka?” u nekom od naših e-mailova. Ako odustanete od primanja e-mail poruka, nećete više imati pristup Skrivenim cijenama putem ove metode, osim ako se ponovno prijavite.
Korisnici Mobilne aplikacije Kada upotrebljavate Mobilnu aplikaciju, automatski će vam biti vidljive Skrivene cijene za odabrane hotele ondje gdje je prikazana oznaka „Vaša Skrivene cijena”. Korisnik Mobilne aplikacije neće vidjeti Skrivene cijene kada pristupa web-lokaciji putem drugih platformi, osim ako je prijavljen kao Hotels.com Rewards član ili se prijavio za Hotels.com putem e-maila.
Opće Odredbe i uvjeti za Skrivene cijene
Skrivene cijene dostupne su samo za odabrane hotele i na odabrane datume. Skrivene cijene prikazuju se samo kada je to primjenjivo na vaše pretraživanje hotela.
Kada je Skrivena cijena prikazana pokraj prekrižene cijene (npr. „£150 £100ˮ), cijena koja je prekrižena je redovna cijena za taj hotel na Hotels.com bez primijene bilo kojega drugog popusta.
Dio ovih odredbi i uvjeta pod nazivom „Cijene” primjenjuje se i na Skrivene cijene. Skrivene cijene podložne su promjenama u bilo kojem trenutku, ali promjene neće utjecati na već prihvaćene rezervacije.

UVJETI ZAJAMČENE CIJENE
 
Zajamčena cijena – ako pronađete nižu cijenu na web-lokaciji Hotels.com ili nekoj drugoj web-lokaciji do 23.59 h po lokalnom vremenu na dan koji prethodi početku vašeg boravka, ponudit ćemo vam razliku u cijeni. Rezervacije paket aranžmana ne ispunjavaju uvjete za ovo jamstvo, a primjenjuju se i druge odredbe i uvjeti kako je navedeno u nastavku.
Slanje zahtjeva -
•    Za nepovratne rezervacije:  Hotels.com nadoknadit će vam razliku izdavanjem kupona u vrijednosti razlike u cijeni. Kupon se može iskoristiti za buduću rezervaciju na web-lokaciji Hotels.com. Morate se javiti pozivnom centru za klijente ili poslati zahtjev putem online obrasca za Zajamčenu cijenu do 23.59 h po lokalnom vremenu na dan koji prethodi početku vašeg boravka. Soba po nižoj cijeni mora biti dostupna za rezervaciju u vrijeme kad nam se obratite, a to će utvrditi djelatnici Službe za korisnike.

•    Za povratne rezervacije:
a)    Ako jeftiniju cijenu pronađete na web-lokaciji Hotels.com: Možete nazvati pozivni centar za klijente do 23.59 h po lokalnom vremenu na dan koji prethodi početku vašeg boravka ili otkazati postojeću rezervaciju online u odjeljku Vaše rezervacije dok ste prijavljeni na korisnički račun za Hotels.com te ponovno rezervirati online po jeftinijoj cijeni. Ako nas nazovete, soba po nižoj cijeni mora biti dostupna za rezervaciju u vrijeme kad nam se obratite, a to će utvrditi djelatnici Službe za korisnike. Djelatnik Službe za korisnike na vaš će zahtjev promijeniti rezervaciju i rezervirati sobu pronađenu po nižoj cijeni pomoću podataka za plaćanje koje navedete putem telefona. Djelatnik Službe za korisnike otkazat će izvornu rezervaciju i dobit ćete povrat novca za cijenu koju ste izvorno platili. Hotels.com odmah će obraditi povrate novca, no banci može biti potrebno do 30 dana da obradi povrat.
b)    Ako jeftiniju cijenu pronađete na konkurentnoj web-lokaciji: Hotels.com vratit će vam razliku u cijenama. Morate se javiti pozivnom centru za klijente ili poslati zahtjev putem online obrasca za Zajamčenu cijenu do 23.59 h po lokalnom vremenu na dan koji prethodi početku vašeg boravka. Soba po nižoj cijeni mora biti dostupna za rezervaciju u vrijeme kad nam se obratite, a to će utvrditi djelatnici Službe za korisnike. Hotels.com povrate novca obradit će kad potvrdi vaš zahtjev, no banci može biti potrebno do 30 dana da obradi povrat.
Usporedba mora biti za isti raspored – Zajamčena cijena dostupna je samo za točno odgovarajući raspored, uključujući smještajni objekt, vrstu sobe, primjenjive uvjete otkazivanja te datume putovanja kako su rezervirani putem web-lokacije Hotels.com. Nadalje, usporedba se mora odnositi na isti smještajni objekt samostalno kupljen putem neke druge web-lokacije.  Drugim riječima, smještajni objekti rezervirani na drugim web-lokacijama kao dio paketa ne ispunjavaju uvjete za Zajamčenu cijenu. Zajamčena cijena primjenjiva je za iznos rezerviranog putovanja, kako je prikazano u potvrdi rezervacije uključivo s porezima i naknadama koje naplaćujemo u vrijeme rezervacije.  Zajamčena cijena ne odnosi se na poreze ili naknade koje od vas naplaćuje treća strana, kao što su porezi i naknade koje hotel naplaćuje izravno od vas kada boravite u hotelu.   Zajamčena cijena nije dostupna za rezervacije na web-lokacijama na kojima smještajni objekt ili druge pojedinosti rezervacije nisu poznati do nakon kupovine. Morate zadovoljiti sve zahtjeve postavljene za nižu cijenu (ako postoje), uključujući bez ograničenja mjesto stanovanja te zahtjeve vezane uz regiju i dob.

Usporedba mora biti dostupna široj javnosti – Zajamčena cijena primjenjuje se samo na cijene koje se i reklamiraju i koje su dostupne širokoj javnosti. Primjenjuje se i na naše Skrivene cijene. Zajamčena cijena ne primjenjuje se na cijene koje se nude na konkurentskim web-lokacijama s članskim programima; korporativne popuste ili cijene, cijene za grupe, čartere, nagradne programe, motivirajuće nagrade, cijene za sastanke, konvencije, objedinjene cijene ili cijene za putovanje s više prijevoznika, cijene postignute na aukcijama ili sličnim postupcima ili cijene dostupne samo uz kupone ili druge vrste promocije koje nisu dostupne široj javnosti. Niža cijena ne smije biti s web-lokacije koju zovete kako biste dobili cijenu ili iz e-mail poruke koju ste primili.
 
Potvrđivanje zahtjeva – Hotels.com mora potvrditi sve zahtjeve. Kao dokaze niže cijene ne prihvaćamo snimke zaslona ili druge navodne dokaze koje ne možemo samostalno potvrditi. Također nećemo potvrditi zahtjev za koji smatramo, po vlastitom nahođenju, da je rezultat tiskarske ili druge pogreške ili je napravljen u svrhu prijevare ili s drugom lošom namjerom.
 
Povrati za potvrđene zahtjeve (samo za povratne rezervacije) – Potvrđeni zahtjevi za povrat primit će kredit na kreditnu karticu kojom je obavljena rezervacija. Ako ste hotel platili u trenutku rezervacije, poslat ćemo vam povrat novca kada potvrdimo vaš zahtjev.  Ako ste rezervaciju ostvarenu putem web-lokacije Hotels.com odlučili platiti kasnije u hotelu, a na drugoj ste web-lokaciji pronašli jeftiniju cijenu, hotelu ćete morati platiti izvornu cijenu po dolasku, a mi ćemo vam poslati povrat nakon što se vratite s puta.  Imajte na umu da može proći do 30 dana ili sljedeći ciklus naplate prije nego što se povrat pojavi na vašem bankovnom izvatku.
Kuponi (samo za nepovratne rezervacije) – kupone ćemo vam poslati e-mailom odmah nakon što pošaljete zahtjev i Hotels.com ga potvrdi. Primjenjivat će se odredbe i uvjeti za kupone (pogledajte gornji odjeljak „Uvjeti upotrebe kodova za popust”).
 
Promjene – pridržavamo pravo po svojoj vlastitoj diskrecijskoj ocjeni promijeniti ili prestati pružati Zajamčenu cijenu ili ograničiti njezinu dostupnost bilo kojoj osobi, u bilo kojem trenutku, iz određenog ili neodređenog razloga te bez prethodne obavijesti ili pravne odgovornosti prema vama. Ispunjavanje uvjeta za Zajamčenu cijenu određivat će se prema uvjetima koji su na snazi u trenutku rezervacije. Naša nemogućnost provedbe bilo koje od odredaba iz Uvjeta i odredaba ne predstavlja odustajanje od te odredbe.
 
 
TURISTIČKA ODREDIŠTA
 
Iako se većina putovanja, uključujući putovanja na međunarodna odredišta, završe bez incidenata, putovanje na određena odredišta može uključivati veći rizik nego putovanja na neka druga. Hotels.com moli putnike da prouče putničke zabrane, upozorenja, obavijesti i savjete koje izdaje Ministarstvo vanjskih poslova Velike Britanije; http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ ShowPage&c=Page&cid=1007029390572.
 
NUDEĆI POSEBNE PONUDE PUTOVANJA NA POSEBNA MEĐUNARODNA ODREDIŠTA, HOTELS.COM NE IZJAVLJUJE NITI JAMČI DA SE PUTOVANJE NA TA ODREDIŠTA PREPORUČUJE ILI DA JE BEZ RIZIKA, TE NIJE ODGOVORNO ZA ŠTETE ILI GUBITKE KOJI MOGU NASTATI ZBOG PUTOVANJA NA TA ODREDIŠTA.
 
DODATNI UVJETI UPOTREBE MOBILNE APLIKACIJE HOTELS.COM
 
U ovom odjeljku utvrđuju se dodatni uvjeti i odredbe („Uvjeti upotrebeˮ) kojima se uređuje upotreba na vašem mobilnom telefonu, pametnom telefonu ili mobilnom uređaju naše aplikacije pod nazivom „Hotels.com za mobiteleˮ („Aplikacijaˮ). Odabirom gumba „Prihvaćamˮ u okviru Aplikacije prihvaćate obvezati se:
 
1. Odredbama i uvjetima
2. Ovim Uvjetima upotrebe aplikacije i
3. Našom Izjavom o privatnosti (
https://hr.hotels.com/customer_care/privacy.html);
koji se u daljnjem tekstu zajednički nazivaju „naša Pravilaˮ. Ako ne želite biti obvezani našim Pravilima, ne smijete upotrebljavati Aplikaciju i morate odabrati gumb „Odbijamˮ te ukloniti Aplikaciju s uređaja.
 
S obzirom da prihvaćate naša Pravila, dodjeljujemo vam ne-ekskluzivnu, neprenosivu licenciju za preuzimanje, instalaciju i upotrebu Aplikacije te za pristup sadržaju i informacijama dostupnim u okviru Aplikacije („Sadržajˮ) (uključujući, ali se ne ograničavajući na, cijenu i dostupnost putnih usluga) u skladu s odredbama naših Pravila.
 
Svi gore utvrđeni uvjeti i odredbe kojima se uređuje
1. vaša upotreba web-lokacije,
2. cjelokupni sadržaj, usluge, značajke, softver, kuponi i nagradni programi koji su vam dostupni putem naše web-lokacije,
3. naš pravni odnos (uključujući, ali se ne ograničavajući na, našu odgovornost prema vama) i
4. nama dostupna prava
5. primjenjivat će se jednako i u potpunosti te predstavljaju osnovu na temelju koje Hotels.com Aplikaciju i Sadržaj čini dostupnima za vašu upotrebu. Svako upućivanje na „web-lokacijuˮ u gornjim uvjetima i odredbama također će se smatrati upućivanjem na Aplikaciju i/ili Sadržaj te će se primjenjivati na vašu upotrebu Aplikacije i/ili Sadržaja kako nalaže kontekst. Za svako upućivanje na „ugovorˮ ili „uvjete i odredbeˮ također će se smatrati da uključuju ove Uvjete upotrebe aplikacije kako nalaže kontekst.
 
Ova Aplikacija namijenjena je za vašu osobnu i nekomercijalnu upotrebu
 
Kao uvjet za vašu upotrebu ove Aplikacije i Sadržaja, jamčite da Aplikaciju i Sadržaj nećete koristiti ni u koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena našim Pravilima.
 
Za ispravan rad Aplikacije vaš uređaj mora biti povezan s internetom. Vi ste odgovorni za provedbu svih potrebnih radnji kako bi vaš uređaj imao vezu s internetom te ste odgovorni za sve iznose za koje vas tereti vaš pružatelj usluge, a koje proizlaze iz prijenosa i primanja podataka putem Aplikacije (uključujući, ali se ne ograničujući na, troškove roaminga podataka). Uzmite u obzir da Aplikacija automatski prenosi malu količinu podataka u sklopu svog normalnog rada. Za više informacija pogledajte Odjeljak 3 u nastavku („Informacije o vama i vašoj upotrebi Aplikacijeˮ).
 
Osim u slučaju da je to izričito utvrđeno ovim uvjetima i odredbama ili dozvoljeno bilo kojim lokalnim zakonskim propisom, slažete se da nećete:
1. kopirati Aplikaciju ili Sadržaj osim u slučajevima u kojima je to potrebno za normalnu upotrebu Aplikacije,
2. iznajmljivati, davati u zakup, podlicencirati, posuđivati, prevoditi, spajati, prilagođavati, mijenjati ili modificirati Aplikaciju ili Sadržaj,
3. raditi preinake ili modifikacije Aplikacije ili Sadržaja u cijelosti ili njihovih dijelova, niti dozvoliti kombiniranje ili ugradnju Aplikacije ili Sadržaja niti bilo kojeg njihovog dijela u bilo koji drugi program,
4. rastavljati, dekompilirati, provoditi obrnuti inženjering ili stvarati izvedene radove na temelju cjelokupne ili dijela Aplikacije ili Sadržaja te da nećete pokušati napraviti nijednu takvu radnju osim u onoj mjeri u kojoj te radnje ne mogu biti zabranjene zakonom i
5. pružati ili na drugi način učiniti dostupnima Aplikaciju ili Sadržaj, u cijelosti ili djelomično, (uključujući, ali se ne ograničujući na, programske unose, unose objekata i izvornih programa, kôd objekta i izvorni kôd) u bilo kojem obliku nijednoj trećoj strani.
 
PRIDRŽANA PRAVA
 
Slažete se da sva prava intelektualnog vlasništva, vlasništvo i udjeli u Aplikaciji i Sadržaju pripadaju kompaniji Hotels.com ili našim dobavljačima i pružateljima usluga. Ta su prava zaštićena zakonima i sporazumima u cijelom svijetu. Sva takva prava su pridržana.
 
Slažete se da nemate prava u okviru ili za Aplikaciju i Sadržaj osim ograničenih prava upotrebe istih u skladu s našim Pravilima.
 
Slažete se da Aplikacija i sva prateća dokumentacija i/ili tehničke informacije podliježu primjenjivim zakonima i propisima o nadzoru izvoza SAD-a . Suglasni ste da nećete izvoziti ili ponovo izvoziti Aplikaciju, izravno ili neizravno, ni u koje države koje podliježu izvoznim ograničenjima SAD-a.
 
INFORMACIJE O VAMA I VAŠOJ UPOTREBI APLIKACIJE
 
Informacije o vama obrađujemo u skladu s našom
Izjavom o privatnosti. Upotrebom ove Aplikacije pristajete na takav način obrade, stoga pažljivo pročitajte našu izjavu o privatnosti.
1. Kako je dalje opisano u našim Pravilima o privatnosti, Aplikacija automatski prikuplja informacije o sljedećem:
2. vašem načinu upotrebe Aplikacije,
3. Sadržaju kojem pristupate,
4. tehničkim pogreškama ili problemima na koje je Aplikacija naišla za vrijeme upotrebe.
5. Upotrebom Aplikacije prihvaćate, slažete se i pristajete na automatsko prikupljanje tih informacija.
 
Dok koristite značajku Aplikacije „Pronađite hotele u svojoj bliziniˮ, upotrebljavamo dostupne geolokacijske podatke iz vašeg uređaja pomoću GPS-a ili podatke mobilne mreže kako bismo utvrdili koji su hoteli u vašoj blizini. Iako se te informacije prikupljaju anonimno, one nam mogu otkriti vašu točnu ili približnu lokaciju. Te informacije koristimo samo za pronalaženje hotela, kako je dalje opisano u našoj
Izjavi o privatnosti. Ne prikupljamo lokacijske podatke osim ako u Aplikaciji ne aktivirate značajku „Pronađite hotele u svojoj bliziniˮ. Upotrebom značajke „Pronađite hotele u svojoj bliziniˮ prihvaćate, slažete se i pristajete da Hotels.com upotrebljava gore navedene lokacijske podatke radi pružanja Sadržaja i usluga relevantnih za vašu lokaciju putem Aplikacije. Dijeljenje podataka o lokaciji može se u bilo kojem trenutku isključiti u izborniku postavke.
 
RASKID UGOVORA
 
Hotels.com može otkazati ove Uvjete upotrebe odmah po pismenoj obavijesti vama ako:
1. Počinite materijalni prekršaj ili trajno kršite ove Uvjete upotrebe ili
2. Hotels.com, po vlastitom nahođenju, odluči povući Aplikaciju, djelomično ili u cijelosti.
 
Po raskidu iz bilo kojeg razloga:
1. prestaju vrijediti sva prava koja su vam dodijeljena u okviru Aplikacije ili Sadržaja pod ovim Uvjetima upotrebe,
2. morate prekinuti s upotrebom Aplikacije i Sadržaja i
3. morate izbrisati ili ukloniti Aplikaciju iz svog uređaja.
 
Ovi Uvjeti upotrebe obvezujući su za vas i nas, kao i za naše odgovarajuće sljednike i pravne nasljednike. Ne možete prenijeti, dodijeliti, naplatiti ili na drugi način raspolagati ovim Uvjetima upotrebe ili bilo kojim svojim pravom ili obvezom koji proizlaze iz ovih Uvjeta upotrebe, bez našeg prethodnog pismenog odobrenja. Ne možete prenijeti, dodijeliti, naplaćivati, podugovoriti ili na drugi način raspolagati ovim Uvjetima upotrebe ili bilo kojim našim pravima ili obvezama koji proizlaze iz ovih Uvjeta upotrebe, ni u jednom trenutku za vrijeme važenja ovih Uvjeta upotrebe.
 
Ako propustimo, u bilo kojem trenutku važenja ovih Uvjeta upotrebe, ustrajati na strogoj provedbi bilo koje vaše obveze u okviru ovih Uvjeta upotrebe ili ako propustimo provesti bilo koje pravo ili pravni lijek na koji imamo pravo u okviru ovih Uvjeta upotrebe, to ne znači da se tih prava ili pravnih lijekova odričemo niti vas to oslobađa pridržavanja takvih obveza. Naše odustajanje u vezi bilo kojeg propusta ne znači odustajanje u vezi sljedećih propusta. Nijedno odustajanje od ovih Uvjeta upotrebe s naše strane neće vrijediti osim ako nije izričito izjavljeno da se radi o odustajanju te vas o tome obavijestimo pismenim putem.
 
 
UREĐAJI MARKE APPLE
 
Ako upotrebljavate Aplikaciju na uređaju marke Apple (npr. iPhone, iPod, iPad), pored gore navedenih Uvjeta upotrebe također prihvaćate sljedeće:
1. Prihvaćate da se Uvjeti upotrebe primjenjuju samo između nas i vas, te ne vrijede za Apple Inc., One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, SAD („Appleˮ),
2. vama dodijeljena licencija za upotrebu Aplikacije ograničena je na neprenosivu licenciju za upotrebu Aplikacije na Apple mobilnom operativnom sustavu (iOS) koji posjedujete ili njime upravljate,
3. prihvaćate da Apple nema nikakvih obveza u smislu osiguravanja usluge održavanja ili podrške s obzirom na Aplikaciju,
4. u slučaju da se Aplikacija ne pridržava nekog primjenjivog jamstva, o tome možete obavijestiti Apple, a Apple će vam nadoknaditi nabavnu cijenu (ako ona postoji) Aplikacije te, u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj zakonom, Apple neće imati nikakvu drugu jamstvenu obvezu s obzirom na Aplikaciju,
5. prihvaćate da smo mi, a ne Apple, odgovorni za rješavanje svih tužbi s vaše ili treće strane u vezi s Aplikacijom,
6. prihvaćate da u slučaju tužbe treće strane da se Aplikacijom ili vašom upotrebom ili posjedovanjem Aplikacije krše prava intelektualnog vlasništva treće strane, Apple neće biti odgovoran za istragu, obranu, izglađivanje i odbacivanje takve tužbe o kršenju prava intelektualnog vlasništva,
7. izjavljujete i jamčite da se ne nalazite u zemlji koja podliježe embargu vlade SAD-a ili koju je vlada SAD-a označila kao zemlju koja „podržava terorizamˮ te da se ne nalazite ni na jednom popisu vlade SAD-a zabranjenih ili ograničenih strana te
8. prihvaćate i slažete se da su Apple, i podružnice kompanije Apple, korisnici treće strane ovih Uvjeta upotrebe te da po vašem prihvaćanju ovih Uvjeta upotrebe Apple ima pravo (te će se smatrati da je to pravo i prihvatio) upotrijebiti te Uvjete upotrebe u postupku protiv vas u svojstvu korisnika treće strane ovih Uvjeta upotrebe.
 
IZMJENA OVIH ODREDBI I UVJETA
 
Hotels.com pridržava pravo mijenjanja odredbi, uvjeta i obavijesti pod kojima se nudi ova web-lokacija, a vi ste suglasni prihvatiti i obvezati se prema tim odredbama, uvjetima i obvezama koji su na snazi u vrijeme vaše upotrebe ove web-lokacije i njezinih sadržaja.
 
OPĆENITO
 
Ovaj ugovor podliježe zakonima Republike Hrvatske. Ovime pristajete na isključivu nadležnost hrvatskih sudova i njihovo mjesto odvijanja u Republici Hrvatskoj u svim sporovima vezanim uz upotrebu ove web-lokacije. Neovlaštena upotreba ove web-lokacije je u bilo kojoj nadležnosti koja na snagu ne stavlja sve odredbe ovih odredbi i uvjeta, uključujući, ali se ne ograničavajući na ovu stavku.
 
Suglasni ste da između vas i kompanije Hotels.com, a kao posljedica ovog ugovora ili korištenja ove web-lokacije, ne postoji nikakvo zajedničko udruživanje, partnerstvo, status zaposlenja ili agencijski odnos.
 
Izvršenje ovog ugovora od strane kompanije Hotels.com podložno je postojećim zakonima i pravnom postupku te ništa što je sadržano u ovom ugovoru ne predstavlja ograničenje prava kompanije Hotels.com na sukladnost sa zahtjevima za provođenje zakona ili zahtjevima vezanim uz vašu upotrebu ove web-lokacije ili informacija koje nudi ili prikuplja kompanija Hotels.com s obzirom na tu upotrebu.
 
Ako se utvrdi da je bilo koji dio ovog ugovora nevaljan ili zakonski neprovediv sukladno važećem zakonu, uključujući, ali se ne ograničavajući na gore navedeno odbijanje prihvaćanja jamstvene odgovornosti i ograničenja odgovornosti, tada će se nevažeća ili neprovediva odredba smatrati zamijenjenom važećom, provedivom odredbom koja najbliže odgovara namjeri izvorne odredbe, a ugovor ostaje na snazi.
 
Ovaj Ugovor (i bilo koje druge odredbe i uvjeti iz njega) čini cjelovit ugovor između vas i Hotels.com s obzirom na ovu web-lokaciju, te zamjenjuje sve prethodne ili istodobne komunikacije i prijedloge, bilo u elektroničkom, usmenom ili pismenom obliku, između klijenta i Hotels.com, a s obzirom na ovu web-lokaciju. Tiskana verzija ovog ugovora i bilo koja obavijest poslana u elektroničkom obliku smatrat će se prihvatljivom u sudskom ili administrativnom postupku na temelju ili vezano uz ovaj ugovor do iste mjere, i podložno istim uvjetima, kao i ostale poslovne isprave i evidencija kojih su izvornici napravljeni i održavani u tiskanom obliku.
 
Fiktivni nazivi tvrtki, proizvoda, osoba, likova i/ili podataka spomenuti u ovom dokumentu ne predstavljaju nikakvu stvarnu osobu, kompaniju, proizvod ili događaj.
Sva prava koja nisu izričito navedena u ovom ugovoru su pridržana.
 
UPOTREBA WEB-LOKACIJE KOMPANIJE HOTELS.COM
 
Web-lokacija kompanije Hotels.com dane su isključivo kao pomoć klijentima u utvrđivanju raspoloživosti roba i usluga vezanih uz putovanja te za pravljenje važećih rezervacija ili na drugi način vođenje poslova s dobavljačima i ni u kakve druge svrhe. Jamčite da imate najmanje 18 godina te da ste zakonski ovlašteni sklopiti ovaj ugovor te koristiti ovu web-lokaciju sukladno svim odredbama i uvjetima sadržanima u ovom ugovoru. Suglasni ste da ste financijski odgovorni za svoju upotrebu ove web-lokacije (kao i za upotrebu vašega korisničkog računa od strane drugih osoba, uključujući, ali se ne ograničavajući na maloljetne osobe koje s vama žive). Suglasni ste da ćete nadgledati upotrebu ove web-lokacije od strane maloljetnih osoba pod vašim imenom ili korisničkim računom. Također jamčite da su sve informacije koje ste dali vi ili članovi vašega kućanstva pri upotrebi ove web-lokacije točne i istinite.
Bez ograničenja je svaka spekulativna, lažna ili prijevarna rezervacija ili bilo koja rezervacija prije potražnje zabranjena. Suglasni ste da će se sadržaji za rezerviranje turističkih usluga ove web-lokacije koristiti samo za legitimne rezervacije ili kupnje za vas ili drugu osobu za koju ste zakonski ovlašteni djelovati. Razumijete da prekomjerna upotreba, sumnjive aktivnosti, znakovi prijevare ili zloupotrebe sadržaja za rezerviranje turističkih usluga ove web-lokacije mogu dovesti do toga da Hotels.com otkaže sve rezervacije povezane s vašim imenom, e-mail adresom ili korisničkim računom te zatvori sve povezane korisničke račune na web-lokaciji Hotels.com. Ako ste izvršili bilo koju vrstu prijevare, Hotels.com pridržava pravo poduzeti nužne pravne radnje i možete odgovarati za novčane gubitke koje je Hotels.com pretrpio, uključujući troškove pravnoga postupka i odštetu. Da biste osporili otkazivanje rezervacije ili zamrzavanje ili zatvaranje korisničkoga računa, obratite se Službi za korisnike.
 
 
PRAVILA I OGRANIČENJA DOBAVLJAČA
 
Zasebne odredbe i uvjeti primjenjuju se na vaše rezerviranje i kupnju roba i usluga vezanih uz putovanja koje ste odabrali. Molimo vas da pozorno pročitate ove odredbe i uvjete. Suglasni ste poštivati odredbe i uvjete kupnje koje postavlja bilo koji dobavljač kojeg ste odabrali za suradnju, uključujući, ali se ne ograničavajući na plaćanje svih iznosa po njihovom dospijeću i suglasnost s propisima i ograničenjima dobavljača vezano uz dostupnost i upotrebu cijena, proizvoda i usluga. Pridržavamo pravo otkazati vašu rezervaciju ako puni iznos plaćanja ne bude pravovremeno primljen. Prihvaćate da neki dobavljači treće strane koji nude određene usluge i/ili aktivnosti mogu zahtijevati da potpišete izjavu kojom ih oslobađate odgovornosti prije nego što sudjelujete u uslugama i/ili aktivnostima koje nude. Razumijete da bilo koje kršenje uvjeta kupnje bilo kojeg dobavljača može za posljedicu imati otkazivanje vaše rezervacije(a) ili kupnje, zatim zabranu pristupa letu, hotelu ili automobilima, predaju novca plaćenog za takve rezervacije ili kupnju, a u kompaniji Hotels.com terećenje vašeg računa za bilo koje troškove koje Hotels.com snosi kao posljedicu tog kršenja. Sasvim ste odgovorni za sve naknade, pristojbe, poreze i procjene koje su rezultat upotrebe ove web-lokacije.
 
GRUPNE REZERVACIJE
 
Mrežno ne možete rezervirati više od 8 soba u istom hotelu/za iste datume boravka. Ako utvrdimo da ste rezervirali više od 8 soba u odvojenim rezervacijama, možda ćemo otkazati vašu rezervaciju i naplatiti vam naknadu za otkazivanje rezervacije, ako je primjenjiva. Ako ste uplatili nepovratni depozit, depozit vam neće biti vraćen. Ako želite rezervirati 9 ili više soba, morate se telefonom javiti agentu za grupne rezervacije Expedije ili ispunite mrežni obrazac za grupna putovanja. Naš agent obradit će vaš zahtjev i kontaktirati s vama da biste dovršili rezervaciju. Možda ćete morati potpisati pisani ugovor i/ili uplatiti nepovratni depozit.
 
REZERVACIJE DUGOTRAJNOG BORAVKA

Online ne možete rezervirati više od 28 noćenja u istom hotelu.  Ako utvrdimo da ste ukupno rezervirali više od 28 noćenja putem zasebnih rezervacija, možemo otkazati rezervacije i naplatiti vam naknadu za otkazivanje ako se primjenjuje.  Ako ste uplatili nepovratan polog, time se odričete pologa.  Ako želite rezervirati 29 ili više noćenja, morate se obratiti stručnjacima web-lokacije Hotels.com za putovanja s dugotrajnim boravkom putem telefona ili online obrasca za putovanje s dugotrajnim boravkom.   Jedan od naših stručnjaka za putovanja s dugotrajnim boravkom proučit će vaš zahtjev te vam se javiti radi obavljanja rezervacije.  Možda ćemo zatražiti da potpišete ugovor na papiru i/ili platite nepovratan polog.

PRETVARAČ VALUTA
 
Valutni se tečajevi temelje na različitim javno dostupnim izvorima i trebali bi se koristiti samo kao smjernica. Tečajevi nisu potvrđeni kao točni, a stvarni se tečajevi mogu razlikovati. Tečajevi se ne ažuriraju svakodnevno. Provjerite datum na Pretvaraču valuta kako biste vidjeli kada je valuta posljednji put ažurirana. Informacije koje nudi ovaj program smatraju se točnima, ali Hotels.com, njegova povezana društva i/ili njihovi dobavljači ne jamče tu točnost. Kada ove informacije koristite za bilo koju financijsku svrhu, Hotels.com preporuča klijentu da se posavjetuje s kvalificiranim profesionalcem kako bi provjerio točnost tečaja valuta. Hotels.com, njegova povezana društva i/ili njihovi dobavljači ne dopuštaju upotrebu ovih informacija za bilo koju svrhu osim za osobnu, te u najvećoj mogućoj mjeri zabranjuju preprodaju, distribuciju i upotrebu ovih informacija u komercijalne svrhe.
 
OBAVIJESTI O AUTORSKIM PRAVIMA I ROBNIM MARKAMA
 
Svi sadržaji web-lokacije su zaštićeni © 2012 Hotels.com, L.P. Sva prava pridržana. Kompanija Hotels.com, L.P. ne odgovara za sadržaje web-lokacija kojima ne upravlja Hotels.com, L.P. Hotels.com, Hotels, Hotels.com,  Finding You the Perfect Place, Five Star, Hotel Price Index,  Hoteles, Hotles, HPI, IAN, IAN.com, Wake Up Happy, Hotels.com Rewards, Smart Character, logotip Hotels.com Rewards i logotip Hotels.com su registrirani žigovi ili žigovi kompanije Hotels.com, L.P. u SAD-u i/ili drugim zemljama. Drugi logotipi i proizvodi te nazivi tvrtki navedeni u ovom dokumentu su zaštićeni žigovi svojih odgovarajućih vlasnika..
 
Ako ste upoznati s kršenjem prava naše robne marke, obavijestite nas o tome e-porukom na hotline@expedia.com. Na toj adresi odgovaramo samo na poruke u vezi s kršenjem autorskih prava.
 
PRITUŽBE ZBOG KRŠENJA AUTORSKIH PRAVA I OSPORAVANJA
 
Hotels.com poštuje tuđa autorska prava.  Ako u dobroj vjeri smatrate da materijali koje poslužujemo krše vaša autorska prava, vi (ili vaš agent) možete nam poslati pisanu obavijest koja sadrži sljedeće informacije.  Imajte na umu da vašu pritužbu nećemo obraditi ako nije pravilno ispunjena ili je pritužba nepotpuna:
1. Jasna identifikacija materijala zaštićenog autorskim pravima koja su prekršena.
2. Jasna identifikacija materijala za koji tvrdite da krši vaša autorska prava i podatke koji će nam omogućiti da sadržaj pronađemo na web-lokaciji, odnosno vezu do materijala koji krši autorska prava.
3. Podaci za kontakt da vam možemo odgovoriti na pritužbu, po mogućnosti adresa e-pošte i telefonski broj.
4. Izjavu da „u dobroj vjeri smatrate da za upotrebu materijala kojim tvrdite da krše autorska prava ne postoji dopuštenje vlasnika autorskih prava, njegova agenta ili zakona.ˮ
5. Izjavu da su „informacije sadržane u obavijesti točne, pod prijetnjom krivokletstva, te da je stranka koja ulaže pritužbu ovlaštena djelovati u ime vlasnika isključivog prava koje je navodno prekršeno.ˮ
6. Obavijest mora potpisati osoba ovlaštena da djeluje u ime vlasnika isključivog prava koje je navodno prekršeno.
 
Da bi pritužba bila brzo riješena, obavijesti u vezi s ovom web-lokacijom treba poslati e-poštom na hotels-copyright@hotels.com.
 
Obavijest nam možete poslati i na adresu za kontakt u nastavku:
Hotels.com, L.P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062, USA
 
ILI nam je faksirati na: (+1) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
 
Razmotrit ćemo i odgovoriti na sve obavijesti koje su u skladu s gore navedenim zahtjevima. Ako uklonimo ili onemogućimo pristup zbog takve obavijesti, možda ćemo obavijestiti vlasnika ili administratora predmetne web-lokacije ili sadržaja tako da mogu osporiti pritužbu.
 
Predlažemo da zatražite pravni savjet prije slanja obavijesti.  Bilo kakvo krivo tumačenje sadržano u vašoj obavijesti u vezi sa sadržajem ili aktivnosti koja krši prava može vas izložiti plaćanju odštete (uključujući troškove i odvjetničke naknade).  U jednom slučaju koji se odnosio na mrežni sadržaj (vidi Online Policy Group vs. Diebold, Inc.), kompanija je platila više od 100.000 USD troškova i odvjetničkih naknada nakon ciljanja sadržaja zaštićenog doktrinom pravične upotrebe SAD-a.
Za dodatna pitanja o postupku DMCA za Hotels.com obratite se na broj (+1) (425) 679-3753.
 
ZATVARANJE KORISNIČKOGA RAČUNA
 
U skladu sa Zakonom o zaštiti autorskih prava u digitalnom tisućljeću (DMCA) i drugim primjenjivim zakonima, Hotels.com usvojio je politiku zatvaranja korisničkoga računa pretplatnika ili vlasnika, u odgovarajućim okolnostima i prema nahođenju Hotels.com, za koje se utvrdi da ponavljano krše autorska prava. Kompanija Hotels.com može prema vlastitom nahođenju ograničiti pristup web-lokaciji i/ili zatvoriti račune korisnika koji krše intelektualna prava drugih osoba, bez obzira radi li se o ponavljanom kršenju. Ako smatrate da je vlasnik korisničkoga računa ili pretplatnik višestruki kršitelj prava, pri slanju obavijesti pošaljite nam dostatne informacije o tome da bismo mogli potvrditi da je vlasnik korisničkoga računa ili pretplatnik višestruki kršitelj prava.
 
 
 
RECENZIJE KORISNIKA, KOMENTARI, FOTOGRAFIJE I SADRŽAJ
 
Hotels.com može prikazivati recenzije, komentare, fotografije i druge materijale u vezi s hotelima, kao i drugim iskustvima vezanim uz odmor i putovanja („Recenzijeˮ). Hotels.com također može ponuditi mogućnost koja korisnicima ove web-lokacije omogućuje postavljanje Recenzija („Recenzije korisnikaˮ). Odričete se bilo kojih vlasničkih prava koja možete imati u tim Recenzijama korisnika, a iste Hotels.com ili njegova povezana društva, bez vašeg odobrenja, mogu slobodno koristiti, kopirati, distribuirati i staviti na raspolaganje u bilo kojem mediju ili obliku. Tamo gdje se nudi ova mogućnost postavljanja recenzija, izričito ste suglasni da ćete slati samo Recenzije korisnika koje su prikladne za tu uslugu, sukladne odredbama i uvjetima, a isto se odnosi i na bilo koje popratne smjernice dostupne na ovoj web-lokaciji. Vi Hotels.com i njegovim društvima kćerima i korporaciji pridruženim kompanijama (kolektivno „Hotels.com Kompanijeˮ) te pridruženim, kobrendiranim partnerima i/ili s web-lokacijom povezanim partnerima, putem kojih pružamo usluge (kolektivno, „Hotels.com Partneriˮ) dajete pravo bez tantijema te neisključivo, stalno, prenosivo i neopozivo pravo, na koje se može dati potpuna podlicencija, (a) upotrebe, reproduciranja, izmjene, prijevoda, distribuiranja, objave, javnoga prikazivanja i izvođenja Recenzija korisnika te stvaranja derivativnih radova na temelju takvih Recenzija korisnika, za cijeli svijet i u svim medijima, uključujući medije koji su trenutačno nepoznati i one koji će biti izumljeni u budućnosti; i (b) pravo upotrebe imena koje pošaljete povezano s takvim Recenzijama korisnika. Prihvaćate da Hotels.com Kompanije mogu prema vlastitom nahođenju odlučiti hoće li vam atribuirati vaše Recenzije korisnika (na primjer, prikazati vaše ime i grad uz recenziju hotela koju pošaljete) i da takve Recenzije korisnika mogu biti podijeljene s našim partnerima dobavljačima. Osim toga, Hotels.com Kompanijama dajete pravo da pokrene zakonom predviđene postupke protiv bilo koje fizičke ili pravne osobe koja povrijedi vaše pravo ili pravo Hotels.com Kompanija u Recenzijama korisnika povredom ovih Uvjeta upotrebe. Prihvaćate i potvrđujete da Recenzije korisnika nisu tajne i da su javni materijal. Izričito se odričete bilo kakvih i svih „moralnih pravaˮ (uključujući prava na atribuciju ili integritet) koja mogu postojati u vašim Recenzijama korisnika i potvrđujete da nemate prigovora na objavu, upotrebu, izmjenu, brisanje ili iskorištavanje vaših Recenzija korisnika od naše strane, Hotels.com Partnera ili bilo kojih drugih partnera ili nositelja licencije.
 
Korištenjem takve usluge, posebno izjavljujete i jamčite:
• da posjedujete ili na drugi način kontrolirate prava na Recenzije korisnika koje postavljate;
• da su na dan postavljanja Recenzije korisnika točne;
• da Recenzije korisnika koje postavljate ne krše nijednu od odredbi i uvjeta upotrebe kompanijeHotels.com niti njezine smjernice ili pravila (što se povremeno može primijeniti);
• da nećete namjerno ili nesmotreno postavljati informacije koje bi mogle uzrokovati ozljedu ili uvrijediti bilo koju osobu ili njihovo poslovanje i posebice da: da nećete ostavljati komentare, informacije ili materijale koji su netočni; zlonamjerni; uvredljivi, pogrdni; opsceni ili koji bi se opravdano takvima mogli smatrati;
• da nećete djelovati na bilo koji način na prevarite ili zavarate, te neće vršiti niti poticati nikakve prijevarne ili nezakonite radnje;
• da nećete postavljati ili distribuirati bilo koje informacije ili materijal koji je u vlasništvu treće strane bez izričite pisane suglasnosti te strane da to možete učiniti;
• sve poslane fotografije podložne su našim smjernicama za slanje fotografija.
 
Napominjemo da su autori recenzija prikazanih na web-stranici potvrđeni korisnici koji su boravili u hotelu rezerviranom putem web-lokacije Hotels.com ili web-lokacije drugih robnih marki grupacije The Expedia Group. Hotels.com nije vlasnik bilo kojih fotografija koje su poslali krajnji korisnici naše web-lokacije, nije povezan s tim fotografijama, niti ih odobrava.
 
Hotels.com ne uređuje Recenzije ili Recenzije korisnika koje su postavljene te do najveće moguće mjere dopuštene zakonom neće na bilo koji način biti odgovoran za te Recenzije ili Recenzije korisnika ili njihovo naknadno postavljanje, korištenje ili distribuciju. Osim toga, Hotels.com ne potvrđuje, potiče niti odobrava stavove ili komentare izražene u bilo kojoj Recenziji ili Recenziji korisnika koji se smatraju osobnim stavovima pojedinaca koji ih postavljaju. Svaku odluku donesenu na temelju recenzija ili komentara koji se pojavljuju na usluzi donosite na vlastiti rizik.Hotels.com može povremeno ponuditi klijentima poticaje da ostave Recenzije korisnika (tj. kupon za popust, sudjelovanje u izvlačenjima nagrada itd.). Nama je važno da te Recenzije korisnika budu nepristrane i iskrene; spomenuti poticaji dostupni su klijentima bez obzira na to je li Recenzija korisnika pozitivna ili negativna.
 
Hotels.com zadržava pravo da iz bilo kojeg razloga i prema vlastitom nahođenju postavi ili ukloni (bez prethodne obavijesti) bilo koje Recenzije ili Recenzije korisnika. Između ostalog, to uključuje situacije u kojima kompanija Hotels.com prima pritužbe treće strane i/ili ima razloga vjerovati da je došlo do kršenja ovih odredbi ili uvjeta.
 
Ako imate pritužbi vezanih uz bilo koju recenziju, komentar ili materijal postavljen na ovu web-lokaciju, tu biste pritužbu trebali poslati pismeno (navodeći što je moguće više informacija o okolnostima) na: Hotelreviews@hotels.com.
 
Uzmite u obzir da Hotels.com zadržava pravo da zatraži dodatne informacije vezano uz prirodu pritužbe i, prema potrebi, od vas može tražiti potvrdu vašeg identiteta.
 
 
Smjernice za slanje fotografija
 
Sve fotografije koje pošaljete:
 
Moraju prikazivati potrebni sadržaj - Sve fotografije moraju biti relevantne u odnosu na smještaj, restoran, lokaciju ili općenita iskustva putovanja
Moraju biti prikladne za zajednicu / obitelj -
Nemojte slati fotografije ili materijale koji su protuzakoniti, opsceni, pornografski, prosti, vulgarni, neprijatni ili uvredljivi.
Nemojte slati fotografije ili materijale koji narušavaju privatnost ili povređuju bilo koje osobno pravo bilo koje fizičke ili pravne osobe.
Nemojte slati fotografije ili materijale o djeci ili trećim stranama bez njihova pristanka (ili pristanka njihovih roditelja, u slučaju djeteta mlađega od 13 godina).
Djeca mlađa od 13 godina ne mogu slati fotografije ili druge materijale.
Moraju biti izvornici - Smijete slati samo fotografije koje su vaše vlasništvo.  Nemojte slati fotografije iz bilo kojih drugih izvora (osobnih ili komercijalnih).  Nemojte slati fotografije koje krše autorska prava, zaštićeni žig ili druga vlasnička prava bilo koje treće strane.
Moraju biti nekomercijalne- Nemojte slati fotografije koje uključuju logotipe, brandove, promotivni materijal ili bilo koji drugi sadržaj namijenjen komercijalnim svrhama.
Nemojte slati štetne datoteke - Nemojte slati fotografije koje sadrže viruse ili druge štetne kodove kojima je namjena oštećenje računala i sustava kompanije Hotels.com i/ili računala i sustava osoba koje ih upotrebljavaju, kao ni one koji mogu dovesti do takvih oštećenja.
Svojstva datoteke: Nijedna pojedinačna fotografija ne smije biti veća od 5MB. Poslane fotografije moraju biti u .jpg, .bmp, .gif ili .png formatu.
 OBAVIJEST O MATERIJALU KOJIM SE KRŠE AUTORSKA PRAVA
Ako u dobroj vjeri smatrate da materijali koje prikazujemo krše vaša autorska prava, vi (ili vaš zastupnik) nam možete poslati pisanu obavijest koja sadrži sljedeće podatke.  Napominjemo da nećemo obraditi vašu pritužbu ako nije sastavljena na odgovarajući način ili ako je nepotpuna. Bilo koja lažno prikazana tvrdnja u vašoj obavijesti o tome krše li neki sadržaj ili aktivnost autorska prava može vas izložiti odgovornosti za nanesenu štetu. 
1. Jasnu identifikaciju djela zaštićenog autorskim pravom za koje tvrdite da je povrijeđeno.
2. Jasnu identifikaciju materijala za koji tvrdite da krši autorska prava na web-lokaciji, uz pomoć informacija poput linka koji vodi do materijala koji krši prava.
3. Vašu adresu, e-mail adresu i telefonski broj.
4. Izjavu o tome da „u dobroj vjeri smatrate kako uz materijal za koji se tvrdi da krši autorska prava nije dano odobrenje za upotrebu od strane vlasnika autorskoga prava, njegova zastupnika ili odobrenje koje proizlazi iz zakona.ˮ
5. Izjavu da je „informacija u obavijesti točna i da je, svjesna kaznene odgovornosti za davanje lažnog iskaza, strana koja iznosi pritužbu ovlaštena djelovati u ime vlasnika isključivoga prava koje je navodno povrijeđeno.ˮ
6. Potpis osobe koja je ovlaštena djelovati u ime vlasnika navodno povrijeđenog isključivog prava.
 
Ovu obavijest možete nam poslati putem e-mail poruke na hotels-copyright@hotels.com. telefaksom na (+11) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints ili upotrebljavajući niže navedene kontaktne podatke:
Hotels.com, L.P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062
PROTUOBAVIJESTI
Ako je materijal koji ste postavili uklonjen s web-lokacije, možete poslati protuobavijest putem telefaksa ili redovne pošte, a u njoj trebate navesti sljedeće podatke.  Možda bi bilo dobro da prije slanja te protuobavijesti zatražite pravni savjet.  Molimo vas da uključite sljedeće podatke:
1. Identifikaciju određenoga sadržaja koji je uklonjen ili onemogućen i mjesto na kojemu se taj sadržaj pojavljivao na web-lokaciji. Molimo da navedete URL adresu, ako je to moguće.
2. Vaše ime, poštansku adresu, telefonski broj i e-mail adresu.
3. Izjavu da prihvaćate nadležnost Saveznog okružnog suda (Federal District Court) za pravosudni okrug u kojemu se nalazi vaša adresa ili, ako je vaša adresa izvan Sjedinjenih Američkih Država, za bilo koji pravosudni okrug u kojemu se može naći Hotels.com te da ćete prihvatiti dostavu pismena od strane koja je prijavila vaš sadržaj ili od zastupnika te strane.
4. Sljedeću izjavu: „Prisežem, svjestan kaznene odgovornosti za davanje lažnog iskaza, da u dobroj vjeri smatram kako je do uklanjanja ili onemogućavanja gore identificiranoga sadržaja došlo zbog pogreške ili pogrešne identifikacije.ˮ
Potpišite papir i pošaljite to pisano priopćenje na sljedeću adresu:
Hotels.com, L.P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062
ILI ga pošaljite telefaksom na: (425) 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
Ako imate dodatnih pitanja u vezi s DMCA postupkom za Hotels.com, molimo da nam se obratite na (425) 679-3751.

 

 

STANDARDNI INFORMATIVNI OBRAZAC O POVEZANIM PUTNIM ARANŽMANIMA

Važne informacije o povezanim putnim aranžmanima
Izraz „povezani putni aranžman” ima isto značenje kao izraz „povezani putni aranžman” definiran u Direktivi (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima u obliku u kojem je uvrštena u nacionalno zakonodavstvo („Direktiva (EU) 2015/2302”).
U nekim okolnostima povezani putni aranžman može biti rezultat usluga putovanja koje odlučite rezervirati kod drugih društava. U tim ćete slučajevima biti upućeni da pročitate važne informacije navedene u nastavku.

Ako nakon odabira i plaćanja jedne usluge putovanja putem web-lokacije Hotels.com rezervirate dodatne usluge putovanja za to putovanje ili odmor, NEĆETE moći iskoristiti prava koja se primjenjuju na pakete u skladu s Direktivom (EU) 2015/2302.

Stoga Hotels.com neće biti odgovoran za odgovarajuće izvršavanje tih dodatnih usluga putovanja. U slučaju problema obratite se pružatelju predmetne usluge.

No ako dodatne usluge putovanja rezervirate do 24 sata od primitka potvrde o rezervaciji hotela s web-lokacije Hotels.com, te će usluge putovanja postati dijelom povezanog putnog aranžmana. U tom slučaju Hotels.com poduzeo je mjere zaštite, što je obavezan prema zakonu EU-a, da vam vrati novac plaćen web-lokaciji Hotels.com za usluge koje nisu izvršene zbog nesolventnosti društva Hotels.com. Imajte na umu da, u slučaju da se bilo koji dio vaše uplate prosljeđuje izravno pružatelju predmetne usluge, Hotels.com nije osiguran mjerama zaštite da vam vrati novac u slučaju nesolventnosti tog pružatelja usluge.
Dodatne informacije o zaštiti od nesolventnosti navedene su u nastavku:

Hotels.com poduzeo je mjere zaštite od nesolventnosti putem osiguranja kuće International Passenger Protection Limited koje je ugovoreno s određenim ugovarateljima osiguranja iz grupacije Lloyd’s za sve iznose plaćene izravno web-lokaciji Hotels.com. Putnici se mogu obratiti društvu International Passenger Protection Limited (Ured za štete, IPP House, 22-26 Station Road, West Wickham, Kent, BR4 0PR, Tel +31 103120666, e-mail: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk) u slučaju neizvršenja usluga zbog nesolventnosti web-lokacije Hotels.com.

Napomena: zaštita od nesolventnosti ne obuhvaća ugovore s trećim stranama koje nisu Hotels.com, a koji se mogu ispuniti bez obzira na nesolventnost web-lokacije Hotels.com.

Direktiva (EU) 2015/2302 u obliku u kojem je uvrštena u nacionalno zakonodavstvo dostupna je ovdje https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32015L2302.


Pregledano 30. kolovoza 2018.
© 2018. Hotels.com, L.P. Sva prava pridržana.