Preskoči na glavni sadržaj.

Uvjeti i odredbe

Ispiši sve odjeljke

 

1.    UVOD

 

U ovim se uvjetima i odredbama izrazi „mi”, „nas”, „društvo” i „Hotels.com” odnose na Hotels.com, L.P., komanditno društvo iz Teksasa s registriranim sjedištem na adresi 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Teksas 75240, SAD, njegova partnerska društva i/ili povezane pružatelje usluga, a izraz „vi” odnosi se na fizičku osobu koja napravi naš korisnički račun i/ili na klijenta koji izradi rezervaciju izravno putem ove web-lokacije ili neizravno putem nekog od naših partnera s kojima pružamo usluge.

 

Uvjeti i odredbe imaju sljedeće dijelove:

(1)    Uvod

(2)    Upotreba web-lokacije Hotels.com

(3)    Izjava o privatnosti

(4)    Vrste proizvoda i usluga

(5)    Pravila i ograničenja pružatelja usluga

(6)    Destinacije i savjeti za putovanja

(7)    Određivanje redoslijeda rezultata pretraživanja

(8)    Cijene

(9)    Naknade za uslugu, porezi i naknade za povrat poreza

(10) Plaćanja

(11) Konverter valuta

(12) Zajamčena cijena

(13) Kodovi za popust

(14) Skrivene cijene

(15) Hotels.com™ Rewards

(16) Korisničke recenzije, komentari, fotografije i sadržaj

(17) Smjernice za slanje fotografija

(18) Obavijest o kršenju prava intelektualnog vlasništva

(19) Pritužbe klijenata

(20) Odgovornost

(21) Obeštećenje

(22) Poveznice na web-lokacije trećih strana

(23) Dostupni softver na ovoj web-lokaciji

(24) Općenito

(25) Mjerodavno pravo i nadležnost

(26) Upotreba aplikacije

 

2.    UPOTREBA WEB-LOKACIJE HOTELS.COM

 

Hotels.com omogućuje web-lokaciju Hotels.com isključivo kao pomoć klijentima pri istraživanju, pronalasku i određivanju dostupnosti dobara i usluga povezanih s putovanjem te pri ostvarivanju legitimnih rezervacija ili transakcija s pružateljima usluga na drugi način, i ni u koju drugu svrhu.

 

Web-lokacija se vama omogućuje pod uvjetom da bez ikakvih izmjena prihvatite odredbe, uvjete i obavijesti iz tih uvjeta i odredbi u njihovom obliku za vrijeme relevantne upotrebe web-lokacije, uključujući vrijeme ostvarivanja rezervacije za putovanje (kako je to primjenjivo). Tim se uvjetima i odredbama uređuje svaka vaša upotreba računa i naša upotreba podataka povezanih s vašim računom. Osim toga, ti se uvjeti i odredbe (kao i sva pravila i ograničenja pružatelja usluga navedena u nastavku i/ili prikazana vama prije dovršetka rezervacije) primjenjuju na ponudu i pružanje usluga putem te web-lokacije. Samom upotrebom web-lokacije prihvaćate sve odredbe, uvjete i obavijesti iz tih uvjeta i odredbi i vaša je odgovornost da s razumijevanjem pročitate uvjete i odredbe, kao i pravila i ograničenja pružatelja usluga. Ako ne prihvaćate te uvjete i odredbe, nemate odobrenje služiti se web-lokacijom. Hotels.com može primjenu dogovorenih uvjeta i odredbi proširiti i na svoje partnere koji pružaju online usluge putovanja.

 

Hotels.com zadržava pravo na izmjenu uvjeta, odredbi i obavijesti koji se nalaze ili spominju u tim uvjetima i odredbama i prema kojima se web-lokacija/usluge pružaju u bilo kojem trenutku. Pružatelji usluga mogu promijeniti pravila i ograničenja pružatelja usluga koja se spominju u tim uvjetima i odredbama u bilo kojem trenutku. Vi pristajete na uvjete i obvezujete se uvjetima koji su na snazi za vrijeme relevantne upotrebe web-lokacije i njezinih sadržaja, uključujući vrijeme izrade rezervacije putovanja (kako je primjenjivo). Te uvjete i odredbe ne može promijeniti neovlaštena osoba, što uključuje zaposlenike društva Hotels.com.

 

Preporučujemo da spremite ili ispišete primjerak uvjeta i odredbi prilikom izrade rezervacije kao referentni dokument.

 

Vi jamčite da imate najmanje 18 godina (ili godina punoljetnosti u svojoj državi) i zakonsko pravo sklopiti ovaj ugovor i služiti se web-lokacijom u skladu sa svim uvjetima, odredbama i obavijestima iz ovog dokumenta.

 

Pristajete biti financijski odgovorni za svaku vlastitu upotrebu web-lokacije (kao i za tuđu upotrebu svog računa, što između ostaloga uključuje maloljetnike koji žive s vama). Vi ćete biti u potpunosti odgovorni i za sve troškove, naknade, carine, poreze i pristojbe nastale zbog vlastite upotrebe web-lokacije. Pristajete nadgledati svaku maloljetničku upotrebu te web-lokacije pod svojim imenom ili računom. Također jamčite da su svi podaci koje ste vi ili članovi vašeg kućanstva dali pri korištenju te web-lokacije istiniti i točni.

 

Web-lokacija služi isključivo za vašu osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj i podaci na web-lokaciji (uključujući između ostaloga cijenu i dostupnost usluga putovanja), kao i infrastruktura korištena za pružanje tog sadržaja i podataka, u vlasništvu su društva Hotels.com ili njegovih pružatelja usluga. Sukladno tome i kao preduvjet upotrebi web-lokacije pristajete da nećete upotrijebiti web-lokaciju ili njezin sadržaj ili podatke u bilo kakvu (izravnu ili neizravnu) komercijalnu ili neosobnu svrhu. Iako smijete izraditi ograničene primjerke svog plana puta (i povezanih dokumenata) za putovanje ili usluge kupljene putem te web-lokacije, pristajete na to da nećete modificirati, kopirati, dijeliti, slati, prikazivati, izvoditi, reproducirati, objavljivati, licencirati, stvarati izvedene sadržaje, prenositi, prodavati ili preprodavati bilo koje podatke, softver, proizvode ili usluge koje ste dobili s te web-lokacije. Dodatno, slažete se da nećete: 

 

 • upotrijebiti tu web-lokaciju ili njezin sadržaj u bilo kakve komercijalne svrhe, kao što je (između ostaloga) rezerviranje usluga putovanja ili drugih proizvoda u svrhe preprodaje;
 • pristupati sadržaju ili podacima te web-lokacije, nadzirati ih ili kopirati služeći se robotima, alatima za indeksiranje, alatima za kopiranje sadržaja ili drugim automatskim sredstvima ili bilo kakvim ručnim postupkom u bilo koju svrhu bez izričitog pisanog dopuštenja društva Hotels.com;
 • kršiti ograničenja u bilo kakvim zaglavljima za isključivanje robota na toj web-lokaciji ni zaobilaziti druge primijenjene mjere za sprječavanje ili ograničavanje pristupa toj web-lokaciji;
 • poduzeti bilo kakvu radnju koja nameće ili može nametnuti, po nahođenju društva Hotels.com, nerazumno ili neproporcionalno veliko opterećenje na infrastrukturu društva Hotels.com; 
 • izrađivati duboke poveznice na bilo koji dio web-lokacije (uključujući, među ostalim, put za kupnju neke usluge putovanja) u bilo koju svrhu bez izričitog dopuštenja društva Hotels.com ili
 • upotrijebiti tu web-lokaciju u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena tim uvjetima i odredbama.

 

Slažete se da će se sadržaji za rezerviranje usluga putovanja te web-lokacije koristiti samo za legitimne rezervacije ili kupnje za vas ili drugu osobu za koju ste zakonski ovlašteni djelovati. Bez ograničenja, zabranjena je svaka spekulativna, lažna ili prijevarna rezervacija ili rezervacija izvršena u očekivanju potražnje. Razumijete da prekomjerno korištenje, sumnjive aktivnosti, znakovi prijevare ili zloupotrebe sadržaja za rezerviranje usluga putovanja te web-lokacije mogu dovesti do toga da Hotels.com otkaže sve rezervacije povezane s vašim imenom, e-adresom ili računom te zatvori sve povezane račune na usluzi Hotels.com. Hotels.com također može otkazati sve rezervacije povezane s vašim imenom, e-adresom ili računom i zatvoriti sve povezane račune na usluzi Hotels.com ako napravite više rezervacija na toj web-lokaciji i Hotels.com smatra (razumnim djelovanjem) da je namjena takvih rezervacija preprodaja. Ako takve otkazane rezervacije budu rezervacije bez prava na povrat novca, Hotels.com pridržava pravo da vam ne vrati novac za otkazane rezervacije.

 

Ako ste izvršili bilo koju vrstu prijevare, Hotels.com pridržava pravo poduzeti nužne pravne radnje i možete odgovarati za novčane gubitke koje je Hotels.com pretrpio, uključujući troškove pravnoga postupka i odštetu.

 

Za osporavanje otkazivanja rezervacije, obustavljanja ili zatvaranja računa obratite se službi za korisnike na telefonski broj ili upotrebom ostalih podataka na poveznici „Obratite nam se” pod odjeljkom „Podrška i česta pitanja” na web-lokaciji.

 

3.    IZJAVA O PRIVATNOSTI

 

Hotels.com vjeruje u zaštitu vaše privatnosti. Na poveznici možete vidjeti našu trenutačnu Izjavu o privatnosti koja se također primjenjuje na vašu upotrebu web-lokacije. Tako ćete bolje razumjeti naše trenutačne prakse.

 

4.    VRSTE PROIZVODA I USLUGA

 

4.1.  Rezervacije smještaja

 

4.1.1.     Platite sada/online ili platite poslije / u smještajnom objektu

Kad u određenim objektima rezervirate putem web-lokacije, možete dobiti opciju plaćanja da „platite sada / platite online” ili da „platite poslije / platite u smještajnom objektu”. Ako odaberete opciju plaćanja da „platite sada / platite online”, mi ćemo vam izravno omogućiti uslugu i odmah ćemo vam naplatiti iznos u valuti koju odaberete. Društvo koje obrađuje plaćanje i tereti vašu kreditnu karticu bit će TPX ili drugi član društava Hotels.com (kako su definirana u nastavku) koji posluju kao Hotels.com. U svojstvu obrade plaćanja u ime društva Hotels.com L.P. „TPX” znači Travel Partner Exchange S.L. sa sjedištem registriranim na adresi Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tenerife, Kanarsko otočje, Španjolska. 

 

Ako odaberete opciju da „platite poslije / platite u smještajnom objektu”, smještajni objekt naplatit će vašu rezervaciju u odabranoj valuti relevantnog smještajnog objekta za vrijeme boravka. Kada odaberete opciju da „platite poslije / platite u smještajnom objektu”, smještajni objekt vam izravno omogućuje uslugu. Za te transakcije sklopit ćete ugovor sa smještajnim objektom, a mi ćemo djelovati kao posrednik između vas i objekta (ali ne i kao posrednik za plaćanje) jer prenosimo podatke o vašoj rezervaciji odgovarajućem objektu i šaljemo vam e-poruku s potvrdom u ime objekta. Ako odaberete opciju da „platite poslije / platite u smještajnom objektu”, a ne otkažete rezervaciju ili ne dođete, objekt bi vam mogao naplatiti naknadu za nedolazak ili otkazivanje (o eventualnim naknadama obavještavamo vas u okviru postupka rezervacije). U tom slučaju naknadu objekta za nedolazak ili otkazivanje naplatit će smještajni objekt ili mi u lokalnoj valuti objekta.

 

Neovisno o tome pružamo li uslugu mi kada platite online ili je pruža smještajni objekt kada odaberete plaćanje poslije, uvjete i odredbe te pravila i ograničenja objekta dobit ćete tijekom postupka rezervacije i u e-poruci s potvrdom.

 

4.1.2.     Potvrda, promjena ili otkazivanje rezervacija smještaja

 

Potvrda rezervacije, koja sadržava osnovne elemente poput opisa rezerviranih usluga i cijene, šalje vam se e-poštom. Ako ne primite e-poruku s potvrdom rezervacije u roku od 24 sata od izvršavanja rezervacije, obratite se službi za korisnike. Izričito je dogovoreno da podaci pohranjeni u informacijskim sustavima društva Hotels.com ili njegovih pružatelja usluga predstavljaju dokaz u vezi s rezervacijama koje izvršite. Podaci spremljeni na računalima ili elektroničkim medijima valjan su dokaz i stoga su prihvatljivi pod istim uvjetima i s istom dokaznom vrijednošću kao i fizički pisani dokument.

 

Svoju rezervaciju smještaja možete promijeniti ili otkazati online u odjeljku Rezervacije kada se prijavite na svoj Hotels.com račun ili tako da se obratite službi za korisnike na e-adresu help@hotels.com ili putem podataka navedenih na poveznici „Obratite nam se” u odjeljku „Podrška i česta pitanja” na web-lokaciji.

 

Nemate automatsko pravo otkazati svoj ugovor s nama ili rezervaciju u smještajnom objektu, osim ako vam objekt u kojem ste rezervirali smještaj ne prenese takva prava prema vlastitim pravilima i ograničenjima, koja ćete dobiti prije dovršetka postupka bilo koje rezervacije.

 

Sve naknade za otkazivanje ili promjenu koje zatraži pružatelj usluga i koje nastanu zbog vas kad vam objekt izravno omogući uslugu pristajete platiti. Kada vam mi omogućimo uslugu, pridržavamo pravo da na vas prenesemo sve naknade za otkazivanje ili promjenu koje dobijemo prilikom otkazivanja ili promjene vaše rezervacije u objektuU određenim slučajevima neki objekti ne dopuštaju promjene ili otkazivanja rezervacija nakon što se one izvrše. To će se navesti u pravilima i ograničenjima za rezervaciju. Pristajete se pridržavati uvjeta i odredbi primijenjenih u vezi s rezervacijama.

 

Hotels.com neće vam naplatiti promjenu imena gosta, vrste kreveta, pravila o pušenju, posebnih zahtjeva, opcija pristupačnosti, kategorije soba, broja gostiju i datuma putovanja, ali pružatelji usluga mogu naplatiti naknade za promjenu i/ili otkazivanje. Troškovi se razlikuju prema rezervaciji. Zato pregledajte pravila i ograničenja koja ćete dobiti prije završetka rezervacije. Pojedinosti možete pronaći i u e-poruci s potvrdom.

 

Hotels.com (i primjenjivi pružatelji usluga) pridržavaju pravo na otkazivanje rezervacije ako pravovremeno ne prime plaćanje ukupnog iznosa za sve iznose, što uključuje sve primjenjive naknade za promjene povezane s rezervacijom.

 

U slučaju da objekt nije u mogućnosti ispoštovati vašu rezervaciju, Hotels.com ne odgovara za bilo kakve troškove koji nastanu zbog premještaja.

 

Ako se ne pojavite za prvo noćenje svoje rezervacije, a planirate se prijaviti za neko od sljedećih noćenja koje ste rezervirali, svoju rezervaciju morate potvrditi na web-lokaciji Hotels.com najkasnije do dana kada biste se prvobitno prijavili kako biste izbjegli mogućnost otkazivanja cjelokupne rezervacije. Ako ne potvrdite promjenu rezervacije na web-lokaciji Hotels.com, postoji mogućnost da se cjelokupna rezervacija otkaže, pri čemu povrat novca podliježe pravilima i ograničenjima povezanog objekta, o čemu ste obaviješteni tijekom postupka rezervacije. 

 

4.1.3.     Rezervacije za veće grupe i dulje boravke

 

Online ne možete rezervirati više od osam soba u istom smještajnom objektu / za iste datume boravka. Ako utvrdimo da ste ukupno rezervirali više od osam soba putem zasebnih rezervacija, možemo otkazati vaše rezervacije i naplatiti vam naknadu za otkazivanje ako se ona primjenjuje. Ako ste uplatili nepovratan polog, time se odričete pologa. Ako želite rezervirati devet ili više soba, morate se telefonski obratiti našim zaposlenicima za grupna putovanja ili ispuniti obrazac za grupna putovanja online. Jedan od naših zaposlenika za grupna putovanja proučit će vaš zahtjev i javiti vam se radi obavljanja rezervacije. Možda ćemo zatražiti da potpišete pisani ugovor i/ili platite nepovratan polog.

 

Online ne možete rezervirati više od 28 noćenja u istom objektu. Ako utvrdimo da ste ukupno rezervirali više od 28 noćenja putem zasebnih rezervacija, možemo otkazati vaše rezervacije i naplatiti vam naknadu za otkazivanje ako se ona primjenjuje. Ako ste uplatili nepovratan polog, time se odričete pologa. Ako želite rezervirati 29 ili više noćenja, morate se telefonski obratiti zaposlenicima za putovanja s duljim boravkom društva Hotels.com ili ispuniti obrazac za putovanja s duljim boravkom online. Jedan od naših zaposlenika za putovanja s duljim boravkom proučit će vaš zahtjev i javiti vam se radi obavljanja rezervacije. Možda ćemo zatražiti da potpišete pisani ugovor i/ili platite nepovratan polog.

 

4.2.  Povezani putni aranžmani

 

Izraz „povezani putni aranžman” ima isto značenje kao izraz „povezani putni aranžman” definiran u Direktivi (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima u obliku u kojem je uvrštena u nacionalno zakonodavstvo („Direktiva (EU) 2015/2302”). Direktiva (EU) 2015/2302 u obliku u kojem je uvrštena u nacionalno zakonodavstvo dostupna je ovdje: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/NIM/?uri=CELEX%3A32015L2302.

 

U određenim okolnostima i ovisno o uslugama putovanja koje se povremeno nude, povezani putni aranžman može nastati kao rezultat usluga putovanja koje rezervirate na toj web-lokaciji ili putem nje. U tim ćete slučajevima biti upućeni da pročitate važne informacije navedene u nastavku.

 

Ako nakon odabira i plaćanja jedne usluge putovanja rezervirate dodatne usluge putovanja za to putovanje ili odmor putem web-lokacije Hotels.com, NEĆETE moći iskoristiti prava koja se primjenjuju na paket-aranžmane u skladu s Direktivom (EU) 2015/2302. Stoga Hotels.com neće biti odgovoran za odgovarajuće izvršavanje tih dodatnih usluga putovanja. U slučaju problema obratite se pružatelju predmetne usluge.

 

Međutim, ako za svoje putovanje rezervirate proizvod poput najma automobila putem treće strane i putem poveznice na stranici s potvrdom rezervacije ili u e-poruci s potvrdom i ne kasnije od 24 sata nakon što dobijete potvrdu o rezervaciji objekta od društva Hotels.com, te usluge putovanja postat će dio povezanog putnog aranžmana. U tom slučaju Hotels.com poduzeo je mjere zaštite, što je obavezan prema zakonu EU-a, da vam vrati novac plaćen društvu Hotels.com za usluge koje nisu izvršene zbog nesolventnosti društva Hotels.com. Imajte na umu da, u slučaju da se bilo koji dio vaše uplate prosljeđuje izravno pružatelju predmetne usluge putovanja, Hotels.com nije osiguran mjerama zaštite da vam vrati novac u slučaju nesolventnosti tog pružatelja usluge. Dodatne informacije o zaštiti od nesolventnosti navedene su u nastavku:

 

Hotels.com poduzeo je mjere zaštite od nesolventnosti putem osiguranja kuće International Passenger Protection Limited koje je ugovoreno s društvom Liberty Mutual Insurance Europe SE za sve iznose plaćene izravno društvu Hotels.com. Putnici se mogu obratiti osiguravajućoj kući International Passenger Protection Limited (Claims Office, IPP House, 22-26 Station Road, West Wickham, Kent, BR4 0PR, tel. 0345 2661872, e-adresa insolvency-claims@ipplondon.co.uk) ili putem podataka za kontakt i potraživanje na poveznici https://www.ipplondon.co.uk/claims-consumers.asp ako se usluge odbiju zbog nesolventnosti društva Hotels.com. Napomena: zaštita od nesolventnosti ne obuhvaća ugovore s trećim stranama koje nisu Hotels.com, a koji se mogu ispuniti bez obzira na nesolventnost društva Hotels.com.

 

5.    PRAVILA I OGRANIČENJA PRUŽATELJA USLUGA

Kada vam izravno omogućimo usluge, u uvjetima i odredbama uključuju se uvjeti ili odredbe / pravila i ograničenja pružatelja usluga kojima ćete dobiti pristup prije završetka bilo koje rezervacije i koje prihvaćate u trenutku izvršavanja rezervacije. Pažljivo pročitajte te uvjete pružatelja usluga. Pristajete se pridržavati tih uvjeta i odredbi kao i uvjeta ili odredbi / pravila i ograničenja pružatelja usluga, uključujući između ostaloga plaćanje svih iznosa na vrijeme i sukladnost s pravilima i ograničenjima pružatelja usluga u vezi s dostupnosti i upotrebom cijena prijevoza, proizvoda ili usluga. Vaša je odgovornost da se upoznate s uvjetima i odredbama pružatelja usluga prije ostvarivanja rezervacije.

 

Prihvaćate da neki pružatelji usluga treće strane koji nude određene usluge i/ili aktivnosti mogu zahtijevati da potpišete izjavu odricanja od odgovornosti prije nego što sudjelujete u uslugama i/ili aktivnostima koje nude. Razumijete da bilo kakvo kršenje pružateljevih uvjeta i odredbi može dovesti do otkazivanja rezervacije ili kupnje, do odbijanja pristupa na bilo kakve letove, u smještajne objekte ili automobile, do vašeg odustajanja od iznosa plaćenih za takve rezervacije ili kupnje, i do naplate putem vašeg računa svih troškova koji nastanu za Hotels.com kao rezultat takvog kršenja. U potpunosti ste odgovorni za sve troškove, naknade, carine, poreze i pristojbe do kojih dođe zbog upotrebe te web-lokacije.

 

6.    DESTINACIJE I SAVJETI ZA PUTOVANJA

 

Na vama je odgovornost za ispunjavanje uvjeta za ulazak u stranu zemlju te da su vaši putni dokumenti poput putovnica i viza (tranzitne, poslovne, turističke ili druge) valjani.

 

Premda većina putovanja, uključujući putovanja u inozemna odredišta, prođe bez incidenta, putovanja u određena odredišta mogu biti rizičnija od drugih. Hotels.com putnicima preporučuje da pregledaju zabrane, upozorenja, obavijesti i savjete za putovanja koje izdaju nadležna vladina tijela. 

 

ISTICANJEM PROIZVODA PUTOVANJA U ODREĐENE DESTINACIJE NA WEB-LOKACIJI DRUŠTVO HOTELS.COM NE IZJAVLJUJE NITI JAMČI DA SE PUTOVANJA U TE DESTINACIJE PREPORUČUJU ILI DA SU BEZ RIZIKA TE NEĆE BITI ODGOVORNO ZA ŠTETE ILI GUBITKE KOJI MOGU PROIZAĆI IZ PUTOVANJA U TAKVE DESTINACIJE.

 

Zdravlje: preporučena cjepiva za putovanja mogu se u bilo kojem trenutku promijeniti i preporučujemo da se prije putovanja savjetujete s liječnikom u vezi s trenutačnim preporukama. Vaša je odgovornost primiti preporučena cjepiva, uzeti sve preporučene lijekove i slijediti sve zdravstvene savjete u vezi s putovanjem. 

 

7.    ODREĐIVANJE REDOSLIJEDA REZULTATA PRETRAŽIVANJA

 

Na našim web-lokacijama dostupne su brojne opcije putovanja te vam želimo ponuditi što relevantnije rezultate pretraživanja. Zato vam nudimo brojne načine pomoći pri pretraživanju i planiranju sljedećeg putovanja.

Na našoj se web-lokaciji upotrebljavaju kompleksni, dinamični algoritmi za učinkovito određivanje redoslijeda rezultata pretraživanja.

Na stranici s rezultatima pretraživanja možete odabrati način sortiranja prikazanih rezultata te pomoću filtara odabrati prikaz samo onih rezultata koji zadovoljavaju odabrane kriterije. Ako ne upotrijebite nijednu od tih značajki, prikazat će vam se zadani redoslijed sortiranja po kojem se rezultati prikazuju na sljedeći način:

za smještaj

 • Rezultati se prikazuju počevši od najrelevantnijih i najkonkurentnijih ponuda na temelju niza čimbenika, uključujući ponuđenu cijenu objekta u usporedbi s prijašnjim cijenama tog objekta, ocjenu gostiju, broj recenzija, broj rezervacija dotad te lokaciju (u odnosu na pretraživanje destinacije).
 • Dalje se u obzir uzimaju čimbenici koji utječu na zadovoljstvo putnika, uključujući opseg i kvalitetu slika i informacija navedenih za objekte, broj premještaja gostiju te broj povrata izvršenih zbog pritužbi o boravku, dostupnost objekta na našim web-lokacijama te ukupnu konkurentnost cijene za naše putnike.
 • Povrh toga, jedan je od čimbenika koje uzimamo u obzir prilikom određivanja relativnog redoslijeda prikaza objekata sličnih ponuda u rezultatima pretraživanja to koliko smo plaćeni (npr. provizija za smještaj ili rezervacije). Iznos koji dobivamo odnosi se na našu ulogu u prikazivanju objekta na našim web-stranicama te omogućivanju rezerviranja i vašeg boravka u njemu. Kad prikazujemo objekte sa sličnom ponudom, objekt za čiju rezervaciju dobivamo veću proviziju u rezultatima pretraživanja prikazivat će se na višem mjestu od objekata sa sličnom ponudom za čiju rezervaciju dobivamo manju proviziju.

za aktivnosti

 • Pri određivanju redoslijeda prikaza rezultata u obzir se uzimaju čimbenici kao što su cijena, iskustvo pretraživanja, lokacija (uključujući odaljenost od opcija smještaja), recenzije putnika i lokalno istraživanje. Povrh toga, u obzir se mogu uzeti i broj rezervacija dotad te provizija koju dobivamo od rezervacije.

za letove

 • Rezultati se prikazuju od najniže prema najvišoj cijeni. Ako je cijena dvaju letova jednaka, najprije se prikazuje kraći let.

za kombinirana pretraživanja i paket-aranžmane za odmor

 • Redoslijed rezultata određuje se prema prethodno navedenim kriterijima za svaku komponentu.

Ako odaberete određenu opciju redoslijeda sortiranja, npr. neku koja kao prioritet uzima cijenu, ponude, recenzije gostiju, kategoriju ili ocjenu objekta, udaljenost od centra itd., redoslijed rezultata na popisu odražavat će vaše odabrane prioritete, a prethodno opisani čimbenici upotrijebit će se u odnosu na konkretno pretraživanje. Isto će se primijeniti i za neke stranice na kojima se ističu ponude u destinaciji ili za određenu vrstu smještaja itd.

Ako primijenite filtar, popis rezultata prikazat će se u skladu s prethodno opisanim čimbenicima u odnosu na konkretno pretraživanje, ali filtriran prema određenim značajkama i pogodnostima koje ste odabrali.

Sustave stalno ažuriramo te testiramo nove načine sužavanja rezultata da bi bili što relevantniji vašim potrebama.

8.    CIJENE

 

Cijena usluga putovanja jednaka je cijeni navedenoj na web-lokaciji, osim ako je riječ o očitoj pogreški. Cijene su podložne promjeni u bilo kojem trenutku, no promjene neće utjecati na već prihvaćene rezervacije, osim ako je riječ o očitoj pogreški. Unatoč svim naporima koje Hotels.com poduzima, za neke usluge putovanja navedene na web-lokaciji može biti navedena pogrešna cijena. HOTELS.COM IZRIČITO PRIDRŽAVA PRAVO ISPRAVITI SVE POGREŠNE CIJENE NA SVOJOJ WEB-LOKACIJI I/ILI REZERVACIJAMA NA ČEKANJU KOJE SU IZVRŠENE POD NETOČNOM CIJENOM. U TOM SLUČAJU, AKO JE TO DOSTUPNO, PONUDIT ĆEMO VAM MOGUĆNOST ZADRŽAVANJA VAŠE REZERVACIJE NA ČEKANJU PO TOČNOJ CIJENI ILI ĆEMO OTKAZATI VAŠU REZERVACIJU BEZ NAKNADA.  Hotels.com niti ijedan smještajni objekt nemaju ikakve obveze pružiti vam usluge putovanja po netočnoj (nižoj) cijeni, čak ni nakon što vam se pošalje potvrda o rezervaciji.

 

Prihvaćate da društvo Hotels.com unaprijed dogovara određene cijene soba s objektima da bi moglo obavljati rezervacije. Cijena sobe prikazana na web-lokaciji kombinacija je unaprijed dogovorene cijene sobe i iznosa koji zadržava Hotels.com. Ovlašćujete Hotels.com da rezervira smještaj za ukupnu cijenu rezervacije, koja obuhvaća cijenu sobe prikazanu na web-lokaciji te primjenjive poreze ili naknade za povrat poreza, naknade za uslugu i, kad je primjenjivo, poreze na usluge koje pruža Hotels.com. Pristajete na to da Hotels.com tereti vašu kreditnu karticu za ukupnu cijenu rezervacije. Nakon slanja zahtjeva za rezervaciju autorizirate Hotels.com, uključujući Travelscape, LLC ili Travel Partner Exchange, S.L. (TPX), da obradi vašu rezervaciju, uključujući dogovaranje plaćanja s objektima.

 

9.    NAKNADE ZA USLUGU, POREZI I NAKNADE ZA POVRAT POREZA

 

Naknade za uslugu zadržavamo kao dio naše provizije za obradu vaše rezervacije putovanja. Naknade za usluge razlikuju se s obzirom na iznos i vrstu rezervacije.

 

Prihvaćate da, ovisno o mjerodavnom zakonu, Hotels.com može naplatiti porez za transakcije objekta po modelu „platite sada / platite online” te ga izravno proslijediti primjenjivim državnim poreznim tijelima ili pak naplatiti naknade za povrat poreza. Naknade za povrat poreza povrat su procijenjenih poreza (npr. poreza na prodaju i upotrebu, popunjenost, poreza na sobu, trošarine, poreza na dodanu vrijednost itd.) koje Hotels.com plaća pružatelju smještajnog objekta za očekivane poreze na cijenu najma sobe u objektu. Ako se primjenjuje naknada za povrat poreza, pružatelji smještajnih objekata društvu Hotel.com fakturirat će ili naplatiti iznos koji obuhvaća iznos naknade za povrat poreza. Pružatelji smještajnih objekata dužni su proslijediti primjenjivi porez nadležnim poreznim tijelima. 

 

Oporezivost i primjenjive porezne stope bitno se razlikuju među lokacijama. Stvarni iznosi poreza koje Hotels.com plaća prodavaču mogu se razlikovati od iznosa naknade za povrat poreza, ovisno o stopama, oporezivosti itd. koji su na snazi u trenutku vaše stvarne upotrebe smještajnog objekta.

 

POREZI

 

Smještajni objekti

 

U određenim područjima na iznose koje naplaćujemo za svoje usluge određuju se porezi na promet, upotrebu te lokalni porezi na popunjenost hotela. U nekim smo područjima dužni naplatiti te proslijediti državni i/ili lokalni porez na cijeli iznos rezervacije ili na cijenu sobe plaćenu hotelu. Stvarni iznosi poreza na naše usluge mogu se razlikovati ovisno o stopama koje se primjenjuju u trenutku vašeg boravka u hotelu. 

Ostale usluge putovanja

 

U nekim područjima možemo biti dužni naplatiti i proslijediti državni i/ili lokalni porez na promet na ukupni iznos rezervacije ili, u nekim slučajevima, na cijenu koju plaćamo pružatelju usluga putovanja (tj. društvu za najam automobila itd.).

 

 

10.  PLAĆANJA

 

Cijena usluga rezerviranih putem web-lokacije ili telefonom mora se platiti (i) društvu Hotels.com ili TPX ili (ii) izravno pružateljima usluga. Iznos može naplatiti više strana (što će se prikazati na vašem bankovnom izvodu ili izvodu za kreditnu karticu), no ukupni naplaćeni iznos ne može biti veći od ukupne cijene usluga. Pogledajte pojedinosti prikazane tijekom postupka rezervacije da biste provjerili kako se i kada plaćanje izvršava. 

 

Porezne stope i valutni tečaj mogu se promijeniti od trenutka izvršavanja rezervacije do boravka. Dužni ste dati podatke o platnoj kartici, a pružatelj usluga ili Hotels.com često će morati provjeriti: (i) valjanost platne kartice (terećenjem nominalnog iznosa koji se vraća u roku od nekoliko dana ili odbija od konačnog iznosa plaćanja pružatelju usluga) i (ii) dostupnost sredstava na platnoj kartici (što će potvrditi banka koja je izdala kreditnu karticu). Hotels.com i smještajni objekti pridržavaju pravo da otkažu vašu rezervaciju ako se plaćanje ukupnog iznosa ne primi pravovremeno. 

 

Mnoge banke i izdavatelji kreditnih kartica svojim vlasnicima bankovnih računa naplaćuju naknadu za transakciju kada se izdavatelj kartice i lokacija trgovca (definirano brendom kartice, npr. Visa, MasterCard, American Express) nalaze u različitim državama. Stopu tečaja valute, ako je primjenjiva, i bilo koju naknadu za transakciju određuje isključivo banka ili druga agencija koja obrađuje transakciju. Izdavatelj kartice može naplatiti tu naknadu s računa vlasnika kartice. To znači da se iznos koji je naveden u izvješću kreditne ili debitne kartice može razlikovati od iznosa na stranici sažetka naplate za rezervaciju koja je obavljena na toj web-lokaciji. Ako imate bilo kakvih pitanja o tim naknadama ili o stopama tečaja primijenjenima na rezervaciju, obratite se svojoj banci. Neke banke i izdavatelji kartica naplaćuju naknadu za prekogranične ili međunarodne transakcije. Na primjer, ako rezervirate smještaj karticom izdanom u državi u kojoj se ne nalazi lokacija trgovca, izdavatelj kartice može vam naplatiti naknadu za prekograničnu ili međunarodnu transakciju. Osim toga, neke banke i izdavatelji kartica naplaćuju naknadu za pretvorbu valute. Na primjer, ako izvršavate rezervaciju u valuti koja nije valuta vaše kreditne kartice, vaš izdavatelj kreditne kartice može pretvoriti iznos rezervacije u valutu vaše kreditne kartice i naplatiti vam naknadu za pretvorbu valute. Ako imate pitanja o navedenim naknadama ili valutnom tečaju koji se primjenjuje na vašu rezervaciju, obratite se svojoj banci ili izdavatelju kartice.

 

Osim plaćanja karticom mogu vam se omogućiti i druge opcije plaćanja, kao što je plaćanje na rate, što nude strane koje nisu Hotels.com („Opcije plaćanja treće strane”). Ako odaberete opciju plaćanja treće strane, to činite u skladu s primjenjivim uvjetima i odredbama treće strane koje trebate pročitati i prihvatiti kad odabirete relevantnu opciju plaćanja i time sklapate ugovor između sebe i treće strane. Naši agenti službe za korisnike ne mogu vas savjetovati u vezi s opcijama plaćanja treće strane. Pitanja u vezi s opcijom plaćanja treće strane morate uputiti izravno toj trećoj strani.

 

11.  KONVERTER VALUTA

 

Ako je konverter valuta dostupan na web-lokaciji, prikazani valutni tečajevi temelje se na raznim javnom dostupnim izvorima i trebaju služiti isključivo kao smjernica. Mi i/ili naši pružatelji usluga ne jamčimo za njihovu točnost.

 

12.  ZAJAMČENA CIJENA

 

Ako pronađete nižu cijenu na web-lokaciji Hotels.com ili nekoj drugoj web-lokaciji do 23:59 h po lokalnom vremenu na dan koji prethodi početku vašeg boravka, ponudit ćemo vam razliku u cijeni u skladu s uvjetima i odredbama za zajamčenu cijenu u nastavku.

 

Rezervacije paket-aranžmana i rezervacije nesmještajnih usluga ne ispunjavaju uvjete za ovo jamstvo, a primjenjuju se i drugi uvjeti i odredbe kako je navedeno u nastavku.

 

12.1.              Slanje zahtjeva

 

• Za rezervacije bez prava na povrat novca: Hotels.com nadoknadit će vam razliku izdavanjem kupona za upotrebu na rezervaciji smještaja na web-lokaciji u vrijednosti razlike u cijeni. Kupon se može iskoristiti za buduću rezervaciju smještaja na web-lokaciji Hotels.com plaćenu unaprijed. Morate se javiti pozivnom centru za klijente ili poslati zahtjev putem online obrasca Zajamčene cijene do 23:59 h po lokalnom vremenu na dan koji prethodi početku vašeg boravka. Soba po nižoj cijeni mora biti dostupna za rezervaciju u vrijeme kad nam se obratite, a to će utvrditi djelatnici službe za korisnike.  Kupone ćemo vam poslati e-poštom odmah nakon što pošaljete zahtjev i Hotels.com ga potvrdi. Primjenjivat će se uvjeti i odredbe za kupone (pogledajte odjeljak „Kodovi za popust” u nastavku).

 

• Za rezervacije s pravom na povrat novca: 
a) kada pronađete jeftiniju cijenu na web-lokaciji Hotels.com: možete nazvati pozivni centar za klijente do 23:59 h po lokalnom vremenu na dan koji prethodi početku vašeg boravka ili otkazati postojeću rezervaciju online u odjeljku Vaše rezervacije dok ste prijavljeni na korisnički račun za Hotels.com te ponovno rezervirati online po jeftinijoj cijeni. Ako nas nazovete, soba po nižoj cijeni mora biti dostupna za rezervaciju u vrijeme kad nam se obratite, a to će utvrditi djelatnici službe za korisnike. Djelatnik Službe za korisnike na vaš će zahtjev promijeniti rezervaciju i rezervirati sobu pronađenu po nižoj cijeni pomoću podataka za plaćanje koje navedete putem telefona. Djelatnik Službe za korisnike otkazat će izvornu rezervaciju i dobit ćete povrat novca za cijenu koju ste izvorno platili. Hotels.com odmah će obraditi povrate novca, no banci može biti potrebno do 30 dana da obradi povrat.

b) kada pronađete jeftiniju cijenu na web-lokaciji konkurenta: Hotels.com vratit će razliku u cijeni. Morate se javiti pozivnom centru za klijente ili poslati zahtjev putem online obrasca Zajamčene cijene do 23:59 h po lokalnom vremenu na dan koji prethodi početku vašeg boravka. Soba po nižoj cijeni mora biti dostupna za rezervaciju u vrijeme kad nam se obratite, a to će utvrditi djelatnici službe za korisnike. Hotels.com povrate novca obradit će kad provjeri vaš zahtjev, no banci može biti potrebno do 30 dana da obradi povrat.

Provjereni zahtjevi za povrat primit će kredit na kreditnu karticu kojom je obavljena rezervacija. Ako ste smještajni objekt platili u trenutku rezervacije, poslat ćemo vam povrat novca kada provjerimo vaš zahtjev. Ako ste rezervaciju ostvarenu putem web-lokacije Hotels.com odlučili platiti kasnije u smještajnom objektu, a na drugoj ste web-lokaciji pronašli jeftiniju cijenu, objektu ćete morati platiti izvornu cijenu po dolasku, a mi ćemo vam poslati povrat nakon dovršite boravak. Imajte na umu da može proći do 30 dana ili sljedeći ciklus naplate prije nego što se povrat pojavi na vašem bankovnom izvatku.

12.2.   Usporedba se mora raditi prema istom planu puta

 

Zajamčena cijena dostupna je samo za točno odgovarajuće planove puta, uključujući smještajni objekt, kategoriju sobe, primjenjive uvjete otkazivanja te datume putovanja kako su rezervirani putem web-lokacije Hotels.com. Nadalje, usporedba se mora odnositi na isti smještajni objekt samostalno kupljen putem neke druge web-lokacije. Na primjer, smještajni objekti rezervirani na drugim web-lokacijama kao dio paketa ne ispunjavaju uvjete Zajamčene cijene. Zajamčena cijena primjenjiva je za iznos rezerviranog putovanja, uključivo s porezima i naknadama koje naplaćujemo u vrijeme rezervacije. Zajamčena cijena ne odnosi se na poreze ili naknade koje od vas naplaćuje treća strana, kao što su porezi i naknade koje smještajni objekt naplaćuje izravno od vas kada boravite u objektu. Zajamčena cijena nije dostupna za rezervacije na web-lokacijama na kojima smještajni objekt ili drugi podaci o rezervaciji nisu poznati do nakon kupovine. Morate zadovoljiti sve zahtjeve postavljene za nižu cijenu (ako postoje), uključujući bez ograničenja mjesto stanovanja te zahtjeve vezane uz regiju i dob.

 

12.3.   Usporedba mora biti dostupna javnosti

 

Zajamčena cijena primjenjuje se samo na cijene koje se i reklamiraju i koje su dostupne široj javnosti. Primjenjuje se i na naše skrivene cijene. Zajamčena cijena ne primjenjuje se na cijene koje se nude na konkurentskim web-lokacijama s članskim programima; korporativne popuste ili cijene, cijene za grupe, čartere, nagradne programe, motivacijske nagrade, cijene za sastanke, konvencije, objedinjene cijene ili cijene za putovanje s više prijevoznika, cijene postignute na aukcijama ili sličnim postupcima ili cijene dostupne samo uz kupone ili druge vrste promocije koje nisu dostupne široj javnosti. Niža cijena ne smije biti s web-lokacije koju zovete kako biste dobili cijenu ili iz e-poruke koju ste primili. 

 

12.4.   Provjera zahtjeva

 

Hotels.com mora provjeriti sve zahtjeve. Kao dokaze niže cijene ne prihvaćamo snimke zaslona ni druge navodne dokaze koje ne možemo samostalno potvrditi. Nećemo provjeriti ni zahtjev za koji smatramo, po vlastitom nahođenju, da je rezultat tiskarske ili druge pogreške ili je napravljen u svrhu prijevare ili s drugom lošom namjerom. 

 

12.5.   Promjene zajamčene cijene

 

Pridržavamo pravo po vlastitom nahođenju promijeniti ili prestati pružati Zajamčenu cijenu ili ograničiti njezinu dostupnost bilo kojoj osobi, u bilo kojem trenutku, iz određenog ili neodređenog razloga te bez prethodne obavijesti ili pravne odgovornosti prema vama. Ispunjavanje uvjeta za Zajamčenu cijenu određivat će se prema uvjetima koji su na snazi u trenutku rezervacije. Naša nemogućnost provedbe bilo koje od mjera iz uvjeta i odredbi za Zajamčenu cijenu ne predstavlja odustajanje od te mjere.

 

13.  KODOVI ZA POPUST

 

Povremeno mogu biti dostupni kodovi za popust koji se mogu upotrijebiti na web-lokaciji. Kodovi za popust („Kuponi”) mogu se primijeniti na rezervacije smještajnih objekata s plaćanjem unaprijed, isključujući rezervacije u objektima koji ne sudjeluju u programu, a čiji je popis dostupan uz svaki kupon.  Smještajni objekti koji sudjeluju u programu podložni su promjenama u svakom trenutku. Kuponi su podložni pravilima u nastavku, a daljnja moguća ograničenja upotrebe kupona potražite u komunikacijama o dotičnom kuponu. 

 

 • Kuponi s popustom u određenoj valuti (npr. popust od 10 eura) ne mogu se iskoristiti za rezervaciju koja se plaća u drugoj valuti. 
 • U slučaju rezervacije više soba (tj. kada rezervirate dvije ili više soba u istoj rezervaciji) (i) popust se primjenjuje samo na cijenu prve sobe uključene u zahtjev za rezervaciju i (ii) morate zadovoljiti preduvjete minimalnog potrošenog iznosa u rezervaciji za tu prvu sobu prije obračuna poreza i naknada.
 • Kuponi se ne mogu kombinirati s drugim kuponima, promocijama ili posebnim ponudama ni upotrijebiti kada iskoristite svoja nagradna noćenja za Hotels.com. 
 • Moguće je iskoristiti samo jedan kupon po rezervaciji. Primjenjuju se uobičajeni uvjeti i odredbe za rezervacije,  a sve su rezervacije podložne dostupnosti. Kupone ne možete prodati i ne možete prenijeti pravo na njihovu upotrebu na druge.
 • Na rezervacije obavljene putem kupona primjenjuju se svi porezi, naknade, troškovi i nadoplate. Te troškove potrebno je platiti u trenutku rezervacije ili izravno u smještajnom objektu i oni predstavljaju vašu obvezu.
 • Kuponi imaju svoju vrijednost samo ako ih iskoristite u skladu sa svim uvjetima i odredbama ponude. Ako drugačije nije navedeno u uvjetima i odredbama kupona, kuponi nemaju gotovinsku vrijednost i nećete dobiti povrat novca ili alternativu u gotovini ako djelomično iskoristite kupon.
 • Jednokratni kuponi smatrat će se potpuno iskorištenima kada se izvrši rezervacija u skladu s odredbama, a kupon se ne može vratiti ili zamijeniti te se neće izvršiti povrat novca ako djelomično iskoristite kupon. Višekratni kuponi smatrat će se potpuno iskorištenima u skladu s ograničenjima postavljenima u uvjetima i odredbama za pojedinačne kupone. 
 • Ako promijenite datum putovanja nakon upotrebe kupona, kupon neće vrijediti za promijenjeni raspored putovanja. Kupone nije moguće koristiti za prethodno kupljenu rezervaciju. 
 • Kupone ne smijete (i) objaviti, prenositi ni prodati ili (ii) nabaviti putem neovlaštenih kanala, izmijeniti, kopirati, krivotvoriti ni mijenjati na bilo koji način. Takvim radnjama kupon će se smatrati ništavnim i to se može smatrati prijevarom.
 • Kupone ne mogu koristiti putničke agencije povezane s programom za putničke agencije društva Hotels.com.

 

Hotels.com može po vlastitom nahođenju i bez navođenja razloga otkazati sve rezervacije izvršene putem kupona ako ste prema razumnom razmišljanju društva (i) prekršili te uvjete i odredbe ili uvjete i odredbe kupona, (b) upotrijebili ništavan kupon, (c) upotrijebili kupone s namjerom preprodaje rezerviranog smještaja ili (d) na drugi način djelovali u svrhu prijevare. Hotels.com pridržava pravo da ne izvrši povrat novca za otkazane rezervacije, uključujući sve rezervacije bez prava na povrat novca.

 

Hotels.com pridržava pravo izmjene uvjeta za kupone ili povlačenja kupona u bilo kojem trenutku, kao i otkazivanja rezervacija za koje je kupon iskorišten za spekulativne, lažne ili prijevarne rezervacije, rezervacija izvršenih u očekivanju potražnje odnosno rezervacija s kuponima koji su poslani greškom.

 

14.  SKRIVENE CIJENE

 

Skrivene cijene za Hotels.com („Skrivene cijene”) dostupne su sljedećim klijentima:

 

 • članovima programa Hotels.com Rewards;
  • Ako ste prijavljeni na svoj Hotels.com račun kada pregledavate web-lokaciju, automatski ćete vidjeti skrivene cijene za odabrane smještajne objekte ondje gdje je prikazan natpis „Vaša skrivena cijena”.
 • korisnicima koji otkriju skrivene cijene na web-lokaciji putem prijave za primanje e-poruka od društva Hotels.com;
  • Pregledavate li web-lokaciju, a niste prijavljeni kao član programa Hotels.com Rewards, možete otkriti skrivene cijene ako se prijavite za primanje e-poruka od društva Hotels.com. Kada su skrivene cijene spomenute u rezultatima pretraživanja, kliknite na „Otkrijte sada” i upišite svoju e-adresu. Vaši će rezultati pretraživanja tada prikazati skrivene cijene za odabrane smještajne objekte ondje gdje je prikazan natpis „Vaša skrivena cijena”. Ako ste se već prijavili za primanje e-poruka, možda ćemo vas zapamtiti ovisno o vašim postavkama preglednika i vremenu koje je proteklo od prijave za e-poruke, te će se u tom slučaju vaše skrivene cijene već prikazivati. Slanjem e-adrese pristajete na primanje sjajnih ponuda i najava akcija putem e-poruka, a pretplatu možete otkazati u bilo kojem trenutku klikom na poveznicu „Želite li otkazati pretplatu na naše e-poruke?” u nekoj od naših e-poruka. Ako otkažete pretplatu, nećete više imati pristup skrivenim cijenama putem ove metode, osim ako se ponovno prijavite; i
 • korisnicima mobilne aplikacije (kako je definirano u uvjetima i odredbama u nastavku).
  • Kada se služite mobilnom aplikacijom, automatski ćete vidjeti skrivene cijene za odabrane smještajne objekte ondje gdje je prikazan natpis „Vaša skrivena cijena”. Korisnik mobilne aplikacije neće vidjeti skrivene cijene kada pristupa web-lokaciji putem drugih platformi, osim ako je prijavljen kao član programa Hotels.com Rewards ili se prijavio za Hotels.com putem e-adrese.

 

Skrivene cijene dostupne su samo za odabrane smještajne objekte i na odabrane datume. Skrivene cijene prikazuju se samo kada je to primjenjivo na vaše pretraživanje i mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku. Kada se skrivena cijena prikazuje uz prekriženu cijenu (npr. „150 EUR 100 EUR”), prekrižena je cijena redovna cijena za taj smještajni objekt na web-lokaciji Hotels.com bez primjene bilo kojeg drugog popusta.   Odjeljak „Cijene” tih uvjeta i odredbi primjenjuje se i na skrivene cijene.

 

15.  Hotels.com™ REWARDS

 

Hotels.com Rewards program je vjernosti društva Hotels.com („Program”). Za svako noćenje koje rezervirate i odsjednete u smještajnom objektu koji sudjeluje u programu Hotels.com Rewards skupit ćete jedan bod („bod”). Kada skupite 10 bodova, moći ćete iskoristiti jedno nagradno noćenje („nagradno noćenje”). To nagradno noćenje ne uključuje poreze i naknade koje morate platiti kada iskoristite svoje nagradno noćenje. Platit ćete i naknadu za upotrebu noćenja („naknada za upotrebu noćenja”) kad iskoristite svoje nagradno noćenje na web-lokaciji za računalo/mobitel.  Neće vam se naplatiti naknada za upotrebu noćenja kad svoje nagradno noćenje iskoristite u našoj mobilnoj aplikaciji. Sve rezervacije moraju se napraviti online ili u našoj mobilnoj aplikaciji. Samo se u smještajnim objektima koji sudjeluju u programu Hotels.com Rewards mogu skupljati bodovi ili iskoristiti nagradna noćenja.

 

Program je otvoren svim osobama starijim od 18 godina (ili dobi punoljetnosti u vašoj državi), koje naprave Hotels.com račun uz valjanu e-adresu, a zatim se pridruže programu. Društva, udruge ili druge skupine ne mogu se pridružiti programu.

 

15.1.              Razine programa Rewards

 

Program ima tri razine:

 

 • Hotels.com Rewards,
 • Hotels.com Rewards Silver i
 • Hotels.com Rewards Gold.

 

Pridružit ćete se kao član razine Hotels.com Rewards. Kada skupite 10 – 29 bodova u godini članstva, kvalificirat ćete se za razinu Hotels.com Rewards Silver. Kada skupite 30 ili više bodova u godini članstva, kvalificirat ćete se za razinu Hotels.com Rewards Gold. Godina članstva traje godinu dana od datuma kad ste napravili račun i od godišnjica toga datuma koje slijede.

 

Silver i Gold članovi imaju poseban telefonski broj koji mogu zvati 24 sata dnevno i 7 dana tjedno da bi obavili rezervacije ili razgovarali o njima, a postoje i druge pogodnosti poput ranih akcija i ekskluzivnih ponuda. Sve te pogodnosti postat će dostupne u roku od dva tjedna nakon što se kvalificirate za Silver ili Gold razinu programa i trajat će ostatak godine članstva te cijelu sljedeću godinu članstva. Ako ne skupite dovoljno bodova da biste ostali na Silver ili Gold razini, u idućoj godini članstva premjestit ćemo vas na nižu razinu.

 

15.2.              Skupljanje bodova

 

Za svako noćenje koje odsjednete u smještajnom objektu koji sudjeluje u programu Hotels.com Rewards skupit ćete jedan bod. Skupite 10 bodova i dobit ćete jedno nagradno noćenje. Morate biti prijavljeni na svoj Hotels.com račun kada rezervirate online i u našoj mobilnoj aplikaciji da bismo na vaš račun mogli dodati bodove koje skupite nakon boravka. Ako rezervirate putem nas telefonom, morate nam reći e-adresu na svom računu kako bismo znali kamo da dodamo bodove. Samo članovi programa Hotels.com Rewards skupljaju bodove. Ostali gosti obuhvaćeni istom rezervacijom ne skupljanju bodove, a vi ne možete skupiti bodove za rezervacije u smještajnim objektima obavljene prije nego što ste se pridružili programu.

 

Bodove koje skupite dodat ćemo na vaš račun u roku od 72 sata nakon što se odjavite iz smještajnog objekta u programu Hotels.com Rewards. Ako skupite bodove, a mi poslije imamo razloga smatrati da niste ostvarili svoj boravak („nevažeći bod”), pridržavamo pravo ukloniti te nevažeće bodove s vašega računa. To se može dogoditi ako otkažete rezervaciju ili se ne prijavite u smještajnom objektu, što će bodove učiniti nevažećima. Nevažeći bodovi ne računaju se u 10 bodova koje trebate za iskorištavanje nagradnog noćenja. Možda ćete trebati čekati do 35 dana za iskorištavanje nagradnog noćenja ako ste dobili nekoliko bodova putem opcija da „platite poslije / platite u smještajnom objektu”.

 

U svakom trenutku možete provjeriti svoj račun da biste vidjeli koliko ste bodova skupili. Jednostavno se prijavite na Hotels.com, upotrijebite našu mobilnu aplikaciju ili nazovite naš pozivni centar. Odgovorni ste za praćenje točnosti podataka na svojem računu. Ako mislite da niste skupili točan broj bodova, provjerit ćemo podatke. Ako su neke rezervacije neispravne na već navedeni način, uklonit ćemo ih s vašeg računa.

 

Uz prethodno navedene podatke bodove nećete skupiti za:

 • rezervacije izvršene putem web-lokacije partnera društva Hotels.com
 • rezervacije izvršene prije nego što ste se pridružili programu
 • rezervacije paket-aranžmana, tj. kombinacije smještaja i leta
 • neke rezervacije izvršene uz kupon, vaučer ili kod za popust – trebate provjeriti uvjete njihove upotrebe
 • rezervacije izvršene putem službe za grupna putovanja
 • rezervacije koje ništa ne stoje, tj. besplatne su.

 

15.3.              Iskorištavanje nagradnih noćenja

 

Kada skupite 10 bodova, dat ćemo vam jedno nagradno noćenje koje možete iskoristiti u bilo kojem smještajnom objektu koji sudjeluje u programu Hotels.com Rewards. Svoje nagradno noćenje možete iskoristiti online i na našoj mobilnoj aplikaciji.

 

Maksimalna vrijednost vašeg nagradnog noćenja temelji se na vrijednosti 10 bodova koje ste skupili, pod uvjetom da nisu istekli. Ta je vrijednost jednaka prosječnoj cijeni noćenja bez poreza i naknada od bodova koje ste prethodno skupili. Ako ste skupili bod putem (prethodno definirane) skrivene cijene na web-lokaciji Hotels.com, za potrebe izračuna upotrijebit će se takva, a ne redovna cijena. Za svoje nagradno noćenje dužni ste platiti poreze, naknade, obroke i bilo koje druge povezane troškove. Kad iskoristite nagradno noćenje na web-lokaciji za računalo/mobitel, morate platiti i naknadu za upotrebu noćenja. Naknada za upotrebu noćenja neće vam se naplatiti ako nagradno noćenje iskoristite putem mobilne aplikacije.

 

Ako ste pri skupljanju svojih 10 bodova upotrebljavali različite valute, vrijednost svakoga boda trenutačno se računa u valuti povezanoj s područjem na kojem ste bili kada ste se pridružili programu.

 

Boravci koji uključuju nagradno noćenje podliježu svim primjenjivim uvjetima i odredbama za rezervaciju. Kada iskoristite svoje nagradno noćenje, nećete skupiti bod. Bodovi nemaju vrijednost u gotovini i ne možete svoje nagradno noćenje zamijeniti za gotovinu.

 

Ako iskoristite svoje nagradno noćenje za boravak koji vrijedi manje od maksimalne vrijednosti nagradnog noćenja, nećete dobiti razliku u gotovini, kreditu ili bilo čemu drugome. Svoje nagradno noćenje možete iskoristiti na boravak koji vrijedi više od maksimalne vrijednosti nagradnog noćenja – samo ćete doplatiti razliku.

 

Ako možete iskoristiti više od jednog nagradnog noćenja, možete odabrati na koju ih rezervaciju želite primijeniti. Ako odlučite upotrijebiti više nagradnih noćenja na istu rezervaciju, naplatit ćemo naknadu za upotrebu noćenja za svako nagradno noćenje koje iskoristite. Nagradno noćenje ne možete kombinirati s nekom drugom ponudom, kuponom, vaučerom ili kodom za popust, osim ako njihovi uvjeti to dopuštaju. To znači da, kada rezervirate boravak i iskoristite svoje nagradno noćenje, općenito nećete moći dobiti dodatni popust na tu rezervaciju.

 

Ako iskoristite svoje nagradno noćenje na rezervaciju koja je dulja od jednog noćenja, automatski ćemo primijeniti njegovu vrijednost na najskuplje noćenje u toj rezervaciji, podložno maksimalnoj vrijednosti nagradnog noćenja.

 

Boravci koji uključuju nagradno noćenje podliježu svim primjenjivim uvjetima otkazivanja koje nam je dostavio smještajni objekt iz programa Hotels.com Rewards. Ako otkažete nagradno noćenje za koje biste imali pravo na puni povrat novca da ste platili rezervaciju i onda je otkazali, nagradno noćenje vratit ćemo na vaš račun i vratiti novac za naknadu za upotrebu noćenja.Ako otkažete nagradno noćenje za koje biste imali pravo na povrat novca u vrijednosti od 1 do 99 % da ste platili rezervaciju i onda je otkazali, nagradno noćenje nećemo vratiti na vaš račun, ali vratit ćemo vam naknadu za upotrebu noćenja. Ako otkažete nagradno noćenje za koje ne biste imali pravo na bilo kakav povrat novca da ste platili rezervaciju i onda je otkazali, nagradno noćenje nećemo vratiti na vaš račun, kao ni novac za naknadu za upotrebu noćenja.

 

Ako želite promijeniti datume rezervacije koja sadrži iskorišteno nagradno noćenje, trebate otkazati rezervaciju, čekati da se nagradno noćenje vrati na vaš račun, a zatim ponovno rezervirati, kako biste primijenili svoje nagradno noćenje na novu rezervaciju.

 

15.4.              Smještajni objekti u programu VIP Access 

 

Silver i Gold članovi programa Hotels.com Rewards ispunjavaju uvjete za ekskluzivne pogodnosti u odabranim smještajnim objektima programa VIP Access. Ispunjavanje uvjeta za pogodnosti temelji se na vašoj razini u programu Hotels.com Rewards u vrijeme rezervacije, a dostupne pogodnosti prikazane su na oglasu smještajnog objekta u vrijeme rezervacije. Pogodnosti se mogu razlikovati po smještajnom objektu i mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku. Može biti potrebna minimalna duljina boravka.

 

Smještajni objekti u mreži smještajnih objekata programa VIP Access nude pogodnosti koje se mogu razlikovati po smještajnom objektu i mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku bez obavijesti. Pogodnosti su namijenjene primarnom vlasniku korisničkog računa i ponudit će se dodatnim putnicima čiji je boravak rezerviran putem računa Silver i Gold člana samo prema nahođenju osoblja smještajnog objekta i podložne su dostupnosti.

 

Silver i Gold članovima jamči se besplatna Wi-Fi veza u smještajnim objektima u programu VIP Access. To se odnosi na standardni Wi-Fi. Premijski Wi-Fi možda je dostupan uz dodatnu naknadu. To se može promijeniti u bilo kojem trenutku. 

 

Gold članovi mogu dobiti sobu više kategorije pri prijavi u smještajnim objektima koji sudjeluju u programu VIP Access, podložno dostupnosti. Ispunjavanje uvjeta za prelazak u sobu više kategorije temelji se na razini programa Hotels.com Rewards u vrijeme rezervacije. Sobe više kategorije smještajnog objekta u programu VIP Access namijenjene su primarnom vlasniku korisničkog računa i ponudit će se dodatnim sobama rezerviranima putem korisničkog računa Gold člana samo prema nahođenju osoblja smještajnog objekta i podložne su dostupnosti. Prelazak u sobu više kategorije može uključivati besplatni prelazak u sobu veće vrijednosti ili kvalitete. Umjesto prelaska u sobu više kategorije putnicima se može ponuditi premještanje na preferirani kat ili lokaciju na katu, npr. dalje od dizala ili uređaja za led. Prelazak u sobu više kategorije ne može se rezervirati. 

 

Gold članovi mogu dobiti mogućnost rane prijave i kasne odjave u smještajnim objektima koji sudjeluju u programu VIP Access, podložno dostupnosti. Ispunjavanje uvjeta za ranu prijavu i kasnu odjavu temelji se na razini programa Hotels.com Rewards u vrijeme rezervacije. Rana prijava i kasna odjava namijenjene su primarnom vlasniku korisničkog računa i ponudit će se dodatnim putnicima rezerviranima putem korisničkog računa Gold člana samo prema nahođenju osoblja smještajnog objekta i podložne su dostupnosti.

 

15.5.              Promjene programa Hotels.com™ Rewards, istek bodova i ukidanje programa

 

Vaši bodovi neće isteći ako je vaš račun aktivan bar jedanput svakih 12 mjeseci. To znači da morate skupiti bod ili iskoristiti nagradno noćenje u tom razdoblju, a kada to učinite, datum isteka bit će odgođen za još 12 mjeseci. Ako ne skupite bodove ili ne iskoristite nagradna noćenja u roku od 12 mjeseci, vaši će bodovi isteći i možda ćemo deaktivirati vaš račun. Ako se to dogodi, neće vam se ponovno dodijeliti bodovi. Prijavite se na svoj račun da biste provjerili kada bi vaši bodovi trebali isteći.

 

Možemo izmijeniti uvjete i odredbe programa Hotels.com Rewards u bilo kojem trenutku, uz prethodnu najavu ili bez nje, uključujući pravila o skupljanju bodova, različite razine članstva te uvjete o kvalificiranju za njih i pripadajućim pogodnostima, pravila o iskorištavanju nagradnog noćenja, popis smještajnih objekata iz programa Hotels.com Rewards i maksimalnu vrijednost nagradnog noćenja. O tim vas promjenama možemo obavijestiti e-porukom ili na našoj web-lokaciji Hotels.com, pa vas molimo da redovito provjeravate svoj račun.

 

Nije određen datum do kojega traje program Hotels.com Rewards i on će se nastaviti dok ga ne zatvorimo, što se može dogoditi u bilo kojem trenutku. Ako zatvorimo program, imat ćete 30 dana od najave njegova zatvaranja da iskoristite nagradna noćenja koja imate na svom računu. Nakon toga datuma izgubit ćete svoja nagradna noćenja i nećete primiti naknadu za njih.

 

Ako nastavite skupljati bodove i iskorištavati nagradna noćenja u programu Hotels.com Rewards, prihvaćate bilo koje izmjene uvjeta i odredbi. Vi ste odgovorni za praćenje izmjena koje obavimo. Najnovija trenutačna verzija uvijek će biti dostupna na našoj web-lokaciji.

 

15.6.              Općeniti podaci o programu Hotels.com Rewards

 

Pridržavamo pravo prekinuti vaše članstvo ako postupite prijevarno ili iskoristite program na način koji nije u skladu s našim uvjetima i odredbama ili s bilo kojim saveznim ili državnim zakonima, pravilnicima, statutima ili propisima. Ako prekinemo vaše članstvo, možete izgubiti svoje skupljene bodove i pogodnosti. Također imamo pravo pokrenuti odgovarajući administrativni i/ili zakonski postupak, uključujući kazneni progon, ako je to potrebno.

 

Dok ste prijavljeni u programu Hotels.com Rewards, možemo vas e-poštom obavještavati o ažuriranjima vašega korisničkog računa ili transakcijama. Možemo vam u bilo kojem trenutku oduzeti bodove. Svoje bodove ne možete prodati, prenijeti niti ih kombinirati s bodovima drugih članova. Bodovi i nagradna noćenja nisu prenosivi ako član umre, u sklopu obiteljskoga prava ili bilo kojega zakonskog prava. Pristajete da se svi sporovi, potraživanja i slični razlozi za pokretanje pravnoga postupka rješavaju zasebno te isključivo na odgovarajućim sudovima Hrvatske.

 

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s uvjetima i odredbama programa Hotels.com Rewards ili vašim pravima i obvezama, ti uvjeti i odredbe te vaša prava i obveze ravnat će se i tumačiti u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

 

Program je ništavan ondje gdje je zakonom zabranjen. Naša nemogućnost provedbe bilo koje od mjera iz uvjeta i odredbi programa Hotels.com Rewards ne predstavlja odricanje od te mjere.

 

Naše odluke o svim pitanjima ili sporovima u vezi s programom su konačne.

 

16.  RECENZIJE KORISNIKA, KOMENTARI, FOTOGRAFIJE I SADRŽAJ

 

Hotels.com može prikazivati recenzije, komentare, fotografije i druge materijale u vezi sa smještajnim objektima, kao i drugim iskustvima u vezi s odmorom i putovanjem („recenzije”). Hotels.com može omogućiti sadržaj korisnicima te web-lokacije da objavljuju recenzije („recenzije korisnika”). Odričete se svih vlasničkih prava na takve recenzije korisnika i dopuštate da Hotels.com i njegovi partneri te recenzije slobodno koriste, kopiraju, distribuiraju i omogućuju u bilo kojem mediju i obliku bez vašeg dopuštenja. Kada se omogući takav sadržaj za objavljivanje, izričito pristajete slati samo recenzije korisnika koje su prikladne za tu uslugu te u skladu s tim uvjetima i odredbama i svim pratećim smjernicama koje se objave na toj web-lokaciji.

 

Društvu Hotels.com, njegovim podružnicama i korporativnim partnerima (zajednički „Hotels.com društva”) i udruženim, kobrendiranim, i/ili povezanim partnerima putem web-lokacije kojom omogućujemo uslugu (zajednički „Hotels.com partneri”) dajete neisključivo, besplatno, trajno, prenosivo, neopozivo pravo koje se u potpunosti može podlicencirati:

 

(a) na upotrebu, reprodukciju, izmjenu, prilagodbu, prijevod, distribuciju, objavu, javno prikazivanje i izvedbu tih recenzija korisnika i izradu izvedenih djela iz njih u cijelome svijetu u bilo kojem mediju, trenutačno poznatom ili kasnije smišljenom; i

 

(b) na upotrebu imena koje pošaljete u vezi s tim recenzijama korisnika. Prihvaćate da Hotels.com društva mogu prema vlastitom nahođenju odlučiti hoće li vam atribuirati vaše recenzije korisnika (na primjer, prikazati vaše ime i grad uz recenziju smještajnog objekta koju pošaljete) i da se takve recenzije korisnika mogu podijeliti s našim partnerima pružateljima usluga.

 

Osim toga, Hotels.com društvima dajete pravo da pokrenu zakonom predviđene postupke protiv bilo koje fizičke ili pravne osobe koja povrijedi vaše pravo ili pravo Hotels.com društava u recenzijama korisnika povredom uvjeta i odredbi. Prihvaćate i potvrđujete da recenzije korisnika nisu tajne i da su javni materijal. Izričito se odričete bilo kakvih i svih „moralnih prava” (uključujući prava na atribuciju ili integritet) koja mogu postojati u vašim recenzijama korisnika i potvrđujete da nemate prigovora da mi, Hotels.com partneri, Hotels.com društva i bilo koji partneri ili nositelji licencije objavimo, upotrijebimo, izmijenimo, izbrišemo ili iskoristimo vaše recenzije korisnika.

 

Točnije, upotrebom takve usluge izjavljujete i jamčite:

 

 • da ste vlasnik prava ili na drugi način kontrolirate sva prava na recenzije korisnika koje objavite
 • da su od datuma objave poslane recenzije korisnika točne
 • da recenzije korisnika koje pošaljete ne krše uvjete i odredbe korištenja, smjernice ili pravila za Hotels.com (što je povremeno primjenjivo)
 • da nećete namjerno ili nesavjesno objavljivati podatke koji bi mogli uzrokovati štetu ili uvrijediti osobu ili njihovo poslovanje, a osobito da nećete objavljivati komentare, podatke ili materijal koji su neistiniti, zlonamjerni, klevetnički, uvredljivi, opsceni ili koji bi se razumno mogli tumačiti kao takvi 
 • da nećete ni na koji način djelovati kako biste prevarili ili zavarali i da nećete obavljati nikakve prijevarne ili nezakonite aktivnosti niti ih poticati
 • da nećete objavljivati ni distribuirati podatke ili materijal u vlasništvu treće strane bez izričitog pisanog pristanka treće strane na takvu aktivnost 
 • da su sve poslane fotografije u skladu s našim smjernicama za slanje fotografija.

 

Napominjemo da su autori recenzija objavljenih na web-lokaciji provjereni korisnici koji su boravili u smještajnom objektu rezerviranom putem web-lokacije Hotels.com ili web-lokacija drugih brendova društva Expedia Group. Hotels.com nije vlasnik bilo kojih fotografija koje su poslali krajnji korisnici web-lokacija, nije povezan s tim fotografijama, niti ih odobrava. Hotels.com ne uređuje poslane recenzije ni recenzije korisnika i u najvećoj mjeri dopuštenoj prema zakonu neće ni na koji način biti obvezan i odgovoran za takve recenzije ili recenzije korisnika ili njihovu objavu, upotrebu ili distribuciju. Hotels.com usto ne provjerava, podržava ni odobrava mišljenja ili komentare izražene u recenzijama ili recenzijama korisnika. Radi se o osobnim mišljenjima osoba koje ih šalju. Sve odluke koje donesete na temelju recenzija ili komentara na web-lokaciji donosite na vlastiti rizik. Hotels.com može povremeno ponuditi klijentima poticaje da ostave recenzije korisnika (tj. kupon za popust, sudjelovanje u nagradnim izvlačenjima itd.). Nama je važno da te recenzije korisnika budu nepristrane i iskrene; spomenuti poticaji dostupni su klijentima bez obzira na to je li recenzija korisnika pozitivna ili negativna.

 

Hotels.com pridržava pravo da zbog bilo kojeg razloga prema vlastitom nahođenju odbije objaviti ili ukloni (bez obavijesti) recenzije ili recenzije korisnika. To između ostaloga uključuje situacije u kojima Hotels.com od treće strane primi pritužbu i/ili ima razloga vjerovati da je došlo do kršenja uvjeta i odredbi ili smjernica za slanje recenzije/fotografije.

 

17.  SMJERNICE ZA SLANJE FOTOGRAFIJA

 

Djeca mlađa od 16 godina ne mogu slati fotografije ili druge materijale na web-lokaciju.

 

Sve fotografije koje pošaljete:

 

 • moraju prikazivati potrebni sadržaj – sve fotografije moraju biti relevantne u odnosu na smještaj, restoran, lokaciju ili općenita iskustva putovanja
 • moraju biti prikladne za zajednicu/obitelj
 • moraju biti originalne– smijete slati samo fotografije koje su vaše vlasništvo
 • moraju biti datoteke manje od 5 Mb za svaku pojedinačnu fotografiju. Poslane fotografije moraju biti u .jpg, .bmp, .gif ili .png formatu.

 

Prihvaćate da nećete slati fotografije ni materijale:

 

 • koji su protuzakoniti, opsceni, pornografski, prosti, vulgarni, neugodni ili uvredljivi 
 • koji narušavaju privatnost ili povređuju bilo koje osobno pravo bilo koje fizičke ili pravne osobe
 • o djeci ili trećim stranama bez njihova pristanka (ili pristanka njihovih roditelja, u slučaju djeteta mlađega od 18 godina)
 • koji nisu vaši originali ili su iz nekog drugog izvora (osobnih ili komercijalnih)
 • koji krše autorska prava, zaštićene znakove ili druga vlasnička prava bilo koje treće strane
 • koji uključuju logotipe, brendove, promotivni materijal ili bilo koji drugi sadržaj namijenjen za komercijalne svrhe
 • koji sadrže viruse ili druge štetne kodove kojima je namjena oštećenje računala i sustava društva Hotels.com i/ili računala i sustava osoba koje ih upotrebljavaju, kao ni one koji mogu dovesti do takvih oštećenja.

 

18.  OBAVIJEST O KRŠENJU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

 

18.1.              Hotels.com poštuje prava intelektualnog vlasništva drugih osoba i od vas očekuje isto. Hotels.com ima i provodi pravila kojima se ne dopušta korisnicima da objavljuju materijale koji krše autorska prava ili prava na zaštitni znak drugih osoba. Pod potrebnim okolnostima Hotels.com ukidat će račune pretplatnika i vlasnika računa koji ponavljaju kršenje tih prava. Ponovljene objave materijala koji krše ta prava opravdan su razlog za prekid pružanja usluge.

 

18.2.              Pritužbe za zaštitu autorskog prava.   U skladu sa Zakonom o autorskim pravima u digitalnom tisućljeću (u SAD-u), Direktivom o elektroničkoj trgovini (u EU-u) i sličnim zakonima u vezi s online sadržajem zaštićenim autorskim pravima, ako mislite da se na web-lokaciji ili putem nje krše vaša prava na djelo zaštićeno autorskim pravima, ispunite pisani obrazac pritužbe zbog kršenja autorskih prava za Hotels.com („obavijest”) i pošaljite ga djelatniku društva Hotels.com koji je u nastavku naveden kao agent za autorska prava. Nakon što primi obavijest, Hotels.com poduzet će prikladne radnje, uključujući uklanjanje spornog materijala s web-lokacije i/ili ukidanje računa Hotels.com korisnika u potrebnim okolnostima.

 

U obavijest uključite sljedeće podatke:

(1)                Navođenje djela zaštićenog autorskim pravima za koje tvrdite da se krše autorska prava ili, ako se više djela zaštićenih autorskim pravima na jednoj online web-lokaciji navodi u jednoj obavijesti, reprezentativnog popisa takvih djela na web-lokaciji.

(2)                Navođenje slika ili materijala kojima se navodno krši vaše djelo zaštićeno autorskim pravima ili koji su predmet aktivnosti kojom se krše autorska prava, a za koje mislite da se trebaju ukloniti, uz dovoljno podataka da Hotels.com može pronaći konkretne slike ili materijal.

(3)                Svoje kontaktne podatke, uključujući ime, adresu, telefonski broj i prema dostupnosti e-adresu na koju vam se možemo obratiti.

(4)                Sljedeću izjavu: U dobroj vjeri smatram da upotrebu materijala na način opisan u pritužbi nisu ovlastili vlasnik/vlasnica autorskih prava ili njegov/njezin zastupnik i da nije dopuštena zakonom.

(5)                Sljedeću izjavu: informacija u obavijesti je točna i svjestan/svjesna kaznene odgovornosti za davanje lažnog iskaza izjavljujem (odaberite jednu opciju) (i) ja sam vlasnik/vlasnica autorskih prava (ii) ja sam ovlašten/a djelovati u ime vlasnika/vlasnice isključivog prava koje se navodno prekršilo.

(6)                Fizički ili elektronički potpis osobe ovlaštene djelovati u ime vlasnika/vlasnice isključivog prava koje se navodno prekršilo.

 

Obavijest dostavite imenovanom djelatniku društva Hotels.com u vezi s autorskim pravima:

Michael R. Graham

c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

Sjedinjene Američke Države

 

                     E-pošta: Hotels-copyright@hotels.com

Telefonski broj: 206-481-7200

 

Kako biste ubrzali pregled i poduzimanje radnje kao odgovor na obavijest, preuzmite, ispunite i vratite obrazac pritužbe zbog kršenja autorskih prava za Hotels.com priložen uz uvjete i odredbe.

 

18.3.              Odgovori na obavijest o autorskim pravima. Ako je materijal koji ste objavili uklonjen zbog pritužbe za zaštitu autorskog prava, možete poslati odgovor na obavijest e-poštom ili poštom, a u njoj trebate navesti sljedeće podatke. Možda bi bilo dobro da prije slanja odgovora na obavijest zatražite pravni savjet.

 

Navedite sljedeće podatke: 

                1.            Identifikaciju određenoga sadržaja koji je uklonjen ili onemogućen i mjesto na kojemu se taj sadržaj pojavljivao na web-lokaciji. Navedite URL adresu ako je to moguće.

            (2)        Svoje ime, poštansku adresu, telefonski broj i e-adresu.

(3)          Izjavu kojom prihvaćate nadležnost Saveznog okružnog suda za pravosudni okrug u kojem se nalazi vaša adresa ili, ako je vaša adresa izvan Sjedinjenih Američkih Država, za bilo koji pravosudni okrug u kojem se može naći Hotels.com i kojom potvrđujete da ćete prihvatiti dostavu pismena od osobe koja je prijavila vaš sadržaj ili od zastupnika takve osobe.

4.            Sljedeću izjavu: „Prisežem, svjestan/svjesna kaznene odgovornosti za davanje lažnog iskaza, da u dobroj vjeri smatram kako je do uklanjanja ili onemogućavanja prethodno identificiranoga sadržaja došlo zbog pogreške ili pogrešne identifikacije.”

Potpišite papir i pošaljite to pisano priopćenje na sljedeću adresu ili e-adresu:

 
Imenovani djelatnik društva Hotels.com u vezi s autorskim pravima:

Michael R. Graham

Hotels.com L.P., c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

Sjedinjene Američke Države

 

                     E-pošta: Hotels-copyright@hotels.com

Telefonski broj: 206-481-7200

 

Kako biste ubrzali pregled i poduzimanje radnje kao odgovor na obavijest, preuzmite, ispunite i vratite obrazac odgovora na pritužbu zbog kršenja autorskih prava za Hotels.com priložen uz uvjete i odredbe.

 

18.4.              Pritužbe u vezi zaštitnog znaka. Ako mislite da web-lokacija, oglas ili bilo koji sadržaj krše ili zloupotrebljavaju vaš zaštitni znak, ispunite pisani obrazac pritužbe zbog zloupotrebe zaštitnog znaka za Hotels.com i dostavite ga agentu društva Hotels.com za zaštitne znakove navedenom u nastavku. Nakon što primi obavijest, Hotels.com poduzet će prikladne radnje, uključujući obavještavanje pružatelja usluga ili korisnika koji su objavili navodno kršenje o pritužbi uz zahtjev za pregledom i odgovorom na pritužbu, uklanjanje materijala koji očito krši zaštitni znak iz oglasa ili s web-lokacije i/ili ukidanje Hotels.com računa korisnika u odgovarajućim okolnostima.

 

U obavijest uključite sljedeće podatke:

(1)                Navođenje zaštitnog znaka koji se navodno prekršio.

(2)                Navođenje web-lokacije ili oglasa na kojima je navodno došlo do zloupotrebe zaštitnog znaka.

(3)                Svoje kontaktne podatke, uključujući ime, adresu, telefonski broj i prema dostupnosti e-adresu na koju vam se možemo obratiti.

(4)                Sljedeću izjavu: U dobroj vjeri smatram da upotreba prethodno navedenog materijala na način opisan u pritužbi nije ovlaštena ni dopuštena.

(5)                Sljedeću izjavu: informacija u obavijesti je točna i svjestan/svjesna kaznene odgovornosti za davanje lažnog iskaza izjavljujem (odaberite jednu opciju) (i) ja sam vlasnik/vlasnica zaštitnog znaka (ii) ja sam ovlašten/a djelovati u ime vlasnika/vlasnice isključivog prava koje se navodno prekršilo.

(6)                Fizički ili elektronički potpis osobe ovlaštene djelovati u ime vlasnika/vlasnice isključivog prava koje se navodno prekršilo.

 

Obavijest dostavite odjelu:

Trademark Claims

Hotels.com L.P., c/o Expedia, Inc.

Legal Department

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

Sjedinjene Američke Države

 

                     E-adresa: Hotels-Trademarks@hotels.com

Telefonski broj: 206-481-7200

 

Kako biste ubrzali pregled i poduzimanje radnje kao odgovor na obavijest, preuzmite, ispunite i vratite obrazac pritužbe zbog zloupotrebe zaštitnog znaka za Hotels.com priložen uz uvjete i odredbe.

 

18.5.              Obavijesti o patentima. Jedan ili više patenata u vlasništvu društva Hotels.com i/ili drugih Hotels.com društava mogu se primjenjivati na web-lokaciju i na značajke i usluge dostupne putem web-lokacije. Dijelovi te web-lokacije rade pod licencijom jednog ili više patenata. Prijava drugih patenata je u tijeku. 

 

19.  PRITUŽBE KLIJENATA

 

Hotels.com vam nudi pomoć sa svim eventualnim upitima ili pritužbama u vezi s rezervacijom usluge putem web-lokacije. U slučaju da podnesete pritužbu i/ili imate pravo na naknadu od pružatelja usluge putovanja uslijed problema s rezerviranom uslugom, Hotels.com će vam pomoći da zajedno s pružateljem usluga treće strane (ako je relevantan) pokušate riješiti problem.

Upiti ili zahtjevi za podacima ili pritužbe tijekom putovanja i nakon putovanja mogu se poslati na e-adresu ili možete nazvati službu za korisnike služeći se podacima navedenima na poveznici „Obratite nam se” u odjeljku „Podrška i česta pitanja” na web-lokaciji te će oni zaprimiti pritužbe u ime pružatelja relevantnih usluga putovanja.

Sve probleme javite na prethodno navedeni broj ili e-adresu tijekom putovanja (ili čim je razumno izvedivo) kako bi se poduzele mjere potrebne za uklanjanje problema i ograničenje štete nanesene vama. Potičemo vas da dostavite svoje pritužbe u roku od 30 dana od završetka putovanja s ciljem lakšeg rješavanja pritužbi.

Pritužbe na gubitak, krađu ili oštećenje prtljage, odjeće ili osobnih stvari koje nisu bile pod vašom kontrolom tijekom boravka trebaju se uputiti smještajnom objektu ili relevantnom pružatelju usluga putovanja.

Sve pritužbe u tiskanom obliku nužno je proslijediti relevantnom pružatelju usluga putovanja na adresu navedenu u njegovim pravilima i ograničenjima ili društvu Hotels.com.

Platforma Europske komisije za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta dostupna je na web-adres http://ec.europa.eu/odr

 

20.  ODGOVORNOST

 

20.1.              Odgovornost društva Hotels.com

 

Hotels.com vlasnik je web-lokacije koja djeluje kao sučelje između vas i relevantnih pružatelja usluga putovanja te upravlja njom. Tijekom rezerviranja zaključujete ugovor s relevantnim pružateljem usluga putovanja te je odgovornost za te usluge putovanja određena člankom 20, stavkom 2 u nastavku.

Za bilo kakve štete koje vam nastanu zbog upotrebe web-lokacije (isključujući bilo kakve štete povezane s uslugom putovanja rezerviranom putem web-lokacije, koje su određene člankom 20. stavkom 2. u nastavku), sukladno ograničenjima iz ovih uvjeta i odredba prihvaćate da ni Hotels.com ni njegovi partneri neće biti odgovorni za izravne, neizravne, kaznene, posebne, slučajne ni posljedične gubitke ili štete nastale uslijed upotrebe web-lokacije, kašnjenja ili nemogućnosti upotrebe web-lokacije ni uslijed vaše upotrebe poveznica s web-lokacije. Po pitanju odgovornosti za obaveze društva Hotels.com sukladno ovim uvjetima i odredbama ili u slučaju da se utvrdi odgovornost društva Hotels.com za bilo kakve gubitke ili štete prema ovim uvjetima i odredbama (izuzevši odgovornost određenu člankom 20. stavkom 2., na koju se odnose ograničenja navedena u tom članku), Hotels.com. bit će odgovoran samo za izravne štete:

(i)                  koje ste i vi i Hotels.com razumno mogli predvidjeti

(ii)                koje su doista nastale vama i vi ste ih pretrpjeli te

(iii)               koje se izravno mogu pripisati radnjama društva Hotels.com,

a u slučaju bilo kakve odgovornosti društva Hotels.com, ta odgovornost ni u kojem slučaju ne može sveukupno biti veća od (a) cijene koju ste platili za sporne usluge ili (b) sto dolara (100,00 USD) odnosno ekvivalentnog iznosa u lokalnoj valuti.

Informacije koje se prikazuju na web-lokaciji Hotels.com dobio je od dobavljača koji tim informacijama opisuju usluge, a Hotels.com ih prikazuje vama na web-lokaciji (npr. fotografije, opisi proizvoda, pogodnosti, standardi za zaštitu zdravlja i sigurnosti, pravila i ograničenja te uvjeti i odredbe za uslugu). Dobavljači usluga putovanja odgovorni su za to da informacije pružene društvu Hotels.com. budu točne, potpune i ažurne.   Hotels.com neće biti odgovoran za netočne informacije, osim ako nije izravno uzrokovao netočnost tih informacija i tada samo u toj mjeri, a to obuhvaća i netočne informacije o ocjenama objekta koje služe isključivo kao smjernica i ne moraju biti odraz službene kategorije.

Osim ako nije izričito navedeno u ovim uvjetima i odredbama, svi podaci, softver i usluge prikazani na ovoj web-lokaciji pruženi su bez ikakvog jamstva (izričitog ili implicitnog) ili implicitnog uvjeta, uključujući, među ostalim, bilo kakva implicitna jamstva ili implicitne uvjete zadovoljavajuće kvalitete, primjerenost za određenu svrhu ili nepostojanje povrede. Isključeni su svi takvi implicitni uvjeti. Uključivanje i nuđenje za prodaju bilo kakvih proizvoda ili usluga na ovoj web-lokaciji ne znači da ih Hotels.com ili njegovi partneri odobravaju ili preporučuju.

 

20.2.              Odgovornost za usluge putovanja rezervirane putem web-lokacije

 

Kad je Hotels.com pružatelj relevantne usluge (kao što je opisano u ovim uvjetima i odredbama), Hotels.com prema vama će biti odgovoran, i to u mjeri dopuštenoj zakonom te sukladno očekivanjima i ograničenjima definiranima u ovim uvjetima i odredbama i/ili relevantnim pravilima i ograničenjima koja se odnose na rezerviranu uslugu putovanja, samo za izravne štete, i to:

 

(i)                  koje ste i vi i Hotels.com razumno mogli predvidjeti

(ii)                koje su doista nastale vama i vi ste ih pretrpjeli te

(iii)               koje se izravno mogu pripisati radnjama društva Hotels.com pri pružanju usluga putovanja,

 

a u slučaju bilo kakve odgovornosti društva Hotels.com sukladno članku 20. odlomku 2., ta odgovornost ni u kojem slučaju ne može sveukupno biti veća od cijene koju ste platili društvu Hotels.com za spornu uslugu.

 

Ako vam uslugu pruža treća strana (tj. pružatelj usluga smještaja s rezervacijama za plaćanje poslije u hotelu). odgovornost pružatelja usluga putovanja odredit će relevantna pravila i ograničenja primjenjiva na uslugu putovanja radi lakšeg dovršavanja rezervacije. Ti su pružatelji usluga putovanja samostalni izvoditelji, a ne zastupnici ili zaposlenici društva Hotels.com ili njegovih partnera. Hotels.com i njegovi partneri nisu odgovorni za postupke, pogreške, propuste, izjave, jamstva, povrede ni nemar tih dobavljača, kao ni za ozljede, smrt, oštećenja imovine i druge štete ili troškove nastale zbog njih.

 

Imate određena prava prema zakonu. Izuzeća i ograničenja sadržana u ovim uvjetima i odredbama primjenjuju se isključivo u mjeri u kojoj je to zakonom dopušteno. Ništa u ovim uvjetima i odredbama ne smije se smatrati ograničavanjem ili isključivanjem odgovornosti društva Hotels.com za prijevaru, ozljedu ili smrt uzrokovane nemarom društva Hotels.com.

 

21.  OBEŠTEĆENJE 

 

Slažete se da ćete braniti i obeštetiti Hotels.com, njegove partnere i/ili njihove pružatelje usluga te bilo koje njihove službenike, direktore, zaposlenike i zastupnike od svih vrsta potraživanja, uzroka djelovanja, zahtjeva, povrata, gubitaka, šteta, globa, kazni ili ostalih troškova ili rashoda bilo koje vrste ili prirode, uključujući, među ostalim, razumne pravne i računovodstvene naknade koje treće strane potražuju zbog (a) vašeg kršenja uvjeta i odredbi ili pravila i ograničenja / dokumenata koji se navode u ovom dokumentu; (b) vašeg kršenja bilo kojeg zakona ili povrede prava treće strane ili (c) vaše upotrebe ove web-lokacije.

 

22.  POVEZNICE NA WEB-LOKACIJE TREĆIH STRANA

 

Web-lokacija može sadržavati hiperpoveznice na web-lokacije kojima upravljaju strane koje nisu Hotels.com. Takve hiperpoveznice imaju isključivo referentnu namjenu. Društvo Hotels.com ne kontrolira takve web-lokacije i nije odgovorno za njihov sadržaj ili vašu upotrebu takvog sadržaja. Ako Hotels.com uključi hiperpoveznice na takve web-lokacije, to ne podrazumijeva odobravanje materijala tih web-lokacija ni povezivanje s njihovim upraviteljima. 

 

23.  DOSTUPNI SOFTVER NA WEB-LOKACIJI 

Sav softver čije se preuzimanje omogući s web-lokacije („softver”) djelo je društva Hotels.com, njegovih partnera i/ili povezanih pružatelja usluga zaštićeno autorskim pravima. Na vašu upotrebu softvera primjenjuju se uvjeti ugovora o licenciji za krajnjeg korisnika, ako postoji, koji je priložen uz softver ili je njegov sastavni dio („ugovor o licenciji“). Ne smijete instalirati ni koristiti bilo koji softver uz koji je priložen ugovor o licenciji ili je ugovor o licenciji njegov sastavni dio, a da prije toga ne pristanete na uvjete ugovora o licenciji.

 

Za bilo koji softver uz koji nije priložen ugovor o licenciji društvo Hotels.com, L.P. ovime vam dozvoljava kao korisniku osobnu, neprenosivu licenciju za upotrebu softvera u svrhu pregleda i upotrebe web-lokacije u skladu s uvjetima i odredbama te u nikakvu drugu svrhu. Sav vam se softver na raspolaganje daje potpuno besplatno.

Vašu upotrebu mapiranja dostupnog na ovoj web-lokaciji uređuju Googleovi uvjeti korištenja i Microsoftovi uvjeti korištenja te Googleova izjava o privatnosti i Microsoftova izjava o privatnosti. Microsoft i Google pridržavaju pravo da u bilo kojem trenutku promijene svoje uvjete korištenja i pravila o privatnosti prema vlastitom nahođenju. Kliknite ovdje za dodatne informacije:

http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html

https://policies.google.com/terms

http://maps.google.com/help/terms_maps.html

https://policies.google.com/privacy

http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

 

Cjelokupni softver, uključujući bez ograničenja, cijeli HTML kod i kontrole Active X sadržane na web-lokaciji, vlasništvo je društva Hotels.com, njegovih partera i/ili njihovih pružatelja usluga te je zaštićeno zakonima o autorskim pravima i odredbama međunarodnih ugovora. Bilo kakva reprodukcija ili dijeljenje softvera izričito je zabranjeno zakonom te može rezultirati kaznama prema građanskom i kaznenom zakonu. Protiv prekršitelja biti će upotrijebljena maksimalna zakonska mjera.

 

BEZ OGRANIČAVANJA PRETHODNO NAVEDENOG, KOPIRANJE ILI REPRODUCIRANJE SOFTVERA NA BILO KOJI DRUGI POSLUŽITELJ ILI LOKACIJU ZA DALJNJU REPRODUKCIJU ILI DIJELJENJE IZRIČITO JE ZABRANJENO. OVAJ JE SOFTVER POD JAMSTVOM, AKO POSTOJI, U SKLADU S UVJETIMA UGOVORA O LICENCIJI.

 

Potvrđujete da se na softver i prateću dokumentaciju i/ili tehničke podatke odnose primjenjivi zakoni i propisi SAD-a za kontrolu izvoza. Prihvaćate da nećete izravno ili neizravno izvoziti ili ponovno izvoziti softver u države na koje se odnose ograničenja izvoza SAD-a.

 

24.  OPĆENITO

 

Prihvaćate da ne nastaje nikakav odnos zajedničkog ulaganja, partnerstva, zapošljavanja ili agencijski odnos između vas i društva Hotels.com kao rezultat uvjeta i odredbi ili upotrebe web-lokacije.

 

Rad društva Hotels.com prema uvjetima i odredbama podliježe postojećim zakonima i pravnim postupcima i ničime iz tih uvjeta i odredbi se ne odstupa od prava društva Hotels.com na djelovanje u skladu s potraživanjima ili zahtjevima policije povezanima s vašom upotrebom web-lokacije ili podacima koje Hotels.com dobije ili prikupi u vezi s takvom upotrebom.

 

Ako se bilo koji dio uvjeta i odredbi tumači kao nevažeći ili neprovediv sukladno primjenjivim zakonima, uključujući između ostaloga prethodno navedena odricanja od jamstva i ograničenja odgovornosti, tada se nevažeće ili neprovedive odredbe smatraju zamijenjenima važećim, provedivim odredbama koje najbliže odgovaraju namjeri izvorne odredbe, a ti uvjeti i odredbe i dalje ostaju na snazi.

 

Ako se Hotels.com ni u kojem trenutku ne pozove na neku odredbu uvjeta i odredbi, to se ne tumači kao prestanak prava na kasniji poziv.

 

Ti uvjeti i odredbe (i sva ostala pravila i ograničenja / uvjeti i odredbe na koje se poziva u ovom dokumentu) čine cijeli ugovor između vas i društva Hotels.com koji se odnosi na web-lokaciju te zamjenjuju sve prijašnje ili istodobne komunikacije i prijedloge o web-lokaciji, bilo u elektroničkom, usmenom ili pisanom obliku, između vas i društva Hotels.com. Tiskana verzija tih uvjeta i odredbi i bilo kakve obavijesti dane u elektroničkom obliku biti će prihvatljiva u sudskim ili administrativnim postupcima zasnovanima na uvjetima i odredbama ili povezanima s njima u istoj mjeri i podložno istim uvjetima kao i drugi poslovni dokumenti i evidencije izvorno generirani i održavani u tiskanom obliku.

 

Izmišljena imena društava, proizvoda, osoba, likova i/ili podataka spomenutih na web-lokaciji ili u uvjetima i odredbama ne predstavljaju nijednu stvarnu osobu, društvo, proizvod ili događanje.

 

Pridržana su sva prava koja ovdje nisu izričito odobrena.

 

25.  MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST

 

Za ovaj su ugovor mjerodavni zakoni Hrvatske. Ovime pristajete na isključivu nadležnost hrvatskih sudova i na mjesto odvijanja u Republici Hrvatskoj u svim sporovima povezanima s upotrebom web-lokacije. Upotreba te web-lokacije nije dopuštena niti u jednoj pravosudnoj nadležnosti koja ne priznaje sve mjere uvjeta i odredbi, uključujući između ostaloga ovaj odjeljak.

 

26.  UPOTREBA APLIKACIJE

 

U ovom se odjeljku navode dodatni uvjeti i odredbe („uvjeti i odredbe korištenja aplikacije”) koji reguliraju vašu upotrebu naše aplikacije „Hotels.com Mobile” („mobilna aplikacija”) na mobitelu, pametnom telefonu ili drugom mobilnom uređaju. Odabirom gumba „Prihvaćam” u aplikaciji obvezujete se:

 

 

Ti se dokumenti zajednički nazivaju u nastavku „naša pravila / pravila za mobilnu aplikaciju”. Ako ne pristajete biti obvezani našim pravilima, ne smijete upotrebljavati mobilnu aplikaciju i morate odabrati gumb „Odbijam” te ukloniti mobilnu aplikaciju sa svog uređaja.

 

Ako pristajete biti obvezani našim pravilima, dajemo vam neisključivu, neprenosivu licenciju za preuzimanje, instaliranje i upotrebu mobilne aplikacije i za pristupanje sadržaju i podacima dostupnima u mobilnoj aplikaciji („sadržaj”) (uključujući bez ograničenja cijenu i dostupnost usluga putovanja) u skladu s odredbama naših pravila.

 

Svi prethodno navedeni uvjeti i odredbe kojima se reguliraju:

 

 • vaša upotreba naše web-lokacije
 • sav sadržaj, usluge, značajke, softver, kuponi i nagradni programi dostupni vama putem naše web-lokacije
 • naš pravni odnos (uključujući između ostaloga našu odgovornost prema vama) i
 • prava dostupna nama

 

jednako se i u potpunosti primjenjuju i njima se regulira osnova na kojoj Hotels.com vama omogućuje upotrebu mobilne aplikacije i sadržaja. Za sva spominjanja „web-lokacije” u prethodnim uvjetima i odredbama smatrat će se da uključuju reference na mobilnu aplikaciju i/ili sadržaj i primjenjivat će se na vašu upotrebu mobilne aplikacije i/ili sadržaja ovisno o kontekstu. Za sva spominjanja „ugovora„ ili „uvjeta i odredbi” smatrat će se da uključuju reference na uvjete i odredbe korištenja aplikacije ovisno o kontekstu. 

 

Mobilna aplikacija služi za vašu osobnu i nekomercijalnu upotrebu.

 

Kao uvjet svoje upotrebe mobilne aplikacije i sadržaja jamčite da nećete upotrijebiti mobilnu aplikaciju ni sadržaj u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena našim pravilima.

 

Vaš se uređaj mora povezati s internetom kako bi mobilna aplikacija ispravno radila. Odgovorni ste za poduzimanje svih potrebnih radnji kako bi se vaš uređaj mogao povezati s internetom i odgovorni ste za iznose koje vaš pružatelj usluga naplaćuje, a koji proizlaze iz odašiljanja i primanja podataka mobilne aplikacije (uključujući između ostaloga troškove za podatkovni roaming). Imajte na umu da će mobilna aplikacija automatski prenijeti malu količinu podataka kao dio uobičajenog rada. Više podataka potražite u odjeljku „Podaci o vama i vašoj upotrebi mobilne aplikacije” u nastavku.

 

Osim kako je izričito navedeno u uvjetima i odredbama ili dopušteno prema lokalnom zakonu, obvezujete se:

 

 • da nećete kopirati mobilnu aplikaciju ili sadržaj, osim kada je takvo kopiranje slučajno tijekom uobičajene upotrebe mobilne aplikacije
 • da nećete iznajmiti, dati u zakup, podlicencirati, posuditi, prevesti, spojiti, prilagoditi, preinačiti ili promijeniti mobilnu aplikaciju ili sadržaj
 • da nećete u cijelosti ili djelomično preinačiti ili promijeniti mobilnu aplikaciju ni sadržaj te da nećete dopustiti da se mobilna aplikacija ili sadržaj ili bilo koji njihov dio kombiniraju s drugim programima ili uključe u druge programe
 • da nećete rastaviti, dekompilirati, vršiti obrnuti inženjering ili izraditi izvedena djela na temelju cijele ili djelomične mobilne aplikacije ili sadržaja i da nećete pokušati izvesti sličnu radnju, osim u mjeri u kojoj se takve radnje ne mogu zabraniti zakonom, i
 • da nećete nekoj trećoj strani u bilo kojem obliku pružiti ili na drugi način omogućiti pristup mobilnoj aplikaciji ili sadržaju u cijelosti ili djelomično (uključujući između ostaloga ispis funkcija programa, ispis funkcija objektnog i izvornog programa, objektni kod i izvorni kod).

 

Potvrđujete sljedeće:

 

 • Sva prava intelektualnog vlasništva i prava vlasništva nad mobilnom aplikacijom i sadržajem pripadaju društvu Hotels.com i njegovim pružateljima usluga. Takva su prava zaštićena zakonima i ugovorima diljem svijeta. Sva su takva prava pridržana.
 • Vi nemate nikakva prava na mobilnu aplikaciju i sadržaj, osim ograničenog prava na upotrebu mobilne aplikacije i sadržaja u skladu s našim pravilima.
 • Na mobilnu aplikaciju i prateću dokumentaciju i/ili tehničke podatke odnose se primjenjivi zakoni i propisi SAD-a za kontrolu izvoza. Prihvaćate da nećete izravno ni neizravno izvoziti ili ponovno izvoziti mobilnu aplikaciju u države na koje se odnose ograničenja izvoza SAD-a.
 • da vam se mobilna aplikacija besplatno stavlja na raspolaganje.

 

Podaci o vama i vašoj upotrebi mobilne aplikacije

 

Podatke o vama obrađujemo u skladu s našom izjavom o privatnosti. Upotrebom mobilne aplikacije pristajete na takav način obrade, stoga pažljivo pročitajte našu izjavu o privatnosti. 

 

Kako se detaljnije opisuje u našoj izjavi o privatnosti, mobilna aplikacija automatski skuplja:

 

 • podatke o načinu upotrebe mobilne aplikacije
 • podatke o sadržaju kojem pristupate
 • podatke o tehničkim pogreškama ili problemima koji se pojave u aplikaciji tijekom upotrebe.

 

Upotrebom mobilne aplikacije potvrđujete, prihvaćate i pristajete na automatsko skupljanje tih podataka.

 

Kada upotrebljavate značajke „pronalazak ponuda u blizini” ili „upotreba trenutačne lokacije” u mobilnoj aplikaciji, služimo se dostupnim geolokacijskim podacima s vašeg uređaja upotrebom GPS-a ili podataka mobilne mreže za određivanje smještajnih objekata blizu vaše lokacije. Iako se ti podaci skupljaju anonimno, mogli bi nam otkriti vašu točnu ili približnu lokaciju za mobilnu aplikaciju. Tim se podacima služimo samo za lociranje smještajnih objekata kako je detaljnije opisano u izjavi o privatnosti. Lokacijske podatke ne skupljamo putem mobilne aplikacije ako ne aktivirate značajku „pronalazak ponuda u blizini” u mobilnoj aplikaciji. Upotrebom značajke „pronalazak ponuda u blizini” potvrđujete, prihvaćate i pristajete na to da Hotels.com upotrebljava prethodno navedene lokacijske podatke za pružanje sadržaja i usluga bitnih za vašu lokaciju putem mobilne aplikacije. Dijeljenje lokacijskih podataka putem mobilne aplikacije može se isključiti bilo kada u izborniku postavki.

 

Ukidanje

 

Hotels.com može odmah ukinuti pravila za mobilnu aplikaciju te uvjete i odredbe korištenja slanjem pisane obavijesti:

 

 • ako bitno ili ustrajano kršite pravila ili uvjete i odredbe korištenja; ili
 • ako Hotels.com prema vlastitom nahođenju odluči povući mobilnu aplikaciju u cijelosti ili djelomično.

 

Nakon ukidanja zbog bilo kojeg razloga:

 

 • ukidaju se sva prava koja ste dobili na mobilnu aplikaciju ili sadržaj prema uvjetima i odredbama korištenja
 • morate prestati s upotrebom mobilne aplikacije i sadržaja; i
 • morate izbrisati ili ukloniti mobilnu aplikaciju sa svog uređaja.

 

Pravila za mobilnu aplikaciju te uvjeti i odredbe korištenja obvezuju vas i nas, kao i naše moguće nasljednike i ustupnike. Bez našeg prethodnog pisanog pristanka ne možete prenijeti, dodijeliti, promijeniti ili na drugi način ustupiti pravila za mobilnu aplikaciju te uvjete i odredbe korištenja, kao ni neka svoja prava ili obveze prema tim pravilima za mobilnu aplikaciju te uvjetima i odredbama korištenja. Mi možemo prenijeti, dodijeliti, promijeniti, podugovoriti ili na drugi način ustupiti pravila za mobilnu aplikaciju te uvjete i odredbe korištenja, kao i bilo koje od naših prava ili obveza prema tim pravilima za mobilnu aplikaciju te uvjetima i odredbama korištenja u bilo kojem trenutku.

 

Ako u bilo kojem trenutku propustimo tražiti strogo pridržavanje vaših obveza prema tim pravilima za mobilnu aplikaciju te uvjetima i odredbama korištenja, ili ako ne upotrijebimo neko pravo ili pravni lijek na koje imamo pravo prema tim pravilima za mobilnu aplikaciju te uvjetima i odredbama korištenja, to neće predstavljati odricanje od takvih prava ili pravnih lijekova i neće vas osloboditi obveza. Naše odricanje od nekog propusta ne predstavlja odricanje od bilo kojeg narednog propusta. Nikakvo naše odricanje od tih pravila za mobilnu aplikaciju te uvjeta i odredbi neće biti pravovaljano ako se izričito ne navede kao odricanje i ne prenese vama pisanim putem.

 

Apple uređaji

 

Ako upotrebljavate mobilnu aplikaciju na Apple uređaju (npr. iPhone, iPod, iPad), tada uz prethodne odredbe pristajete i na sljedeće:

 

 • Potvrđujete da se uvjeti i odredbe korištenja primjenjuju samo između nas i vas, a ne na društvo Apple Inc. s adresom One Infinite Loop, Cupertino, Kalifornija 95014, SAD („Apple”);
 • Licencija koju ste dobili za upotrebu mobilne aplikacije ograničena je na neprenosivu licenciju za upotrebu mobilne aplikacije na proizvodu s Apple mobilnim operacijskim sustavom (iOS) čiji ste vlasnik ili koji koristite.
 • Potvrđujete da Apple nema nikakvu obvezu omogućiti usluge održavanja i podrške za mobilnu aplikaciju.
 • U slučaju da mobilna aplikacija krši neko primjenjivo jamstvo, možete obavijestiti Apple o tome. Apple će vam vratiti kupovnu cijenu (ako postoji) za mobilnu aplikaciju i u najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom Apple neće imati nikakve druge obveze prema jamstvu za mobilnu aplikaciju.
 • Potvrđujete da smo mi odgovorni za obradu vaših pritužbi ili pritužbi treće strane u vezi s mobilnom aplikacijom, a ne Apple.
 • Potvrđujete da, u slučaju da neka treća strana pošalje pritužbu da mobilna aplikacija ili vaše posjedovanje i upotreba aplikacije krše prava na intelektualno vlasništvo te treće strane, Apple neće biti odgovoran za istragu, obranu, nagodbu i razrješenje takvih pritužbi zbog kršenja prava na intelektualno vlasništvo.
 • Izjavljujete i jamčite da se ne nalazite u državi koja je pod embargom američke vlade ili koju je američka vlada označila kao državu „koja podržava terorizam”, kao i da niste navedeni na nekom popisu američke vlade zabranjenih ili ograničenih strana.
 • Potvrđujete i pristajete da Apple i podružnice društva Apple budu nositelji prava treće strane pravila za mobilnu aplikaciju te uvjeta i odredbi korištenja i da, nakon što prihvatite ta pravila, Apple ima pravo (i smatrat će se da je prihvatio pravo) na provedbu tih pravila za mobilnu aplikaciju te uvjeta i odredbi korištenja protiv vas kao nositelj prava treće strane.

 

Društvo
 
Hotels.com registrirani je prodavatelj putovanja u svim državama navedenima u nastavku:
registracijski broj u Kaliforniji: 2083949-50 
registracijski broj u Floridi: ST-36670 
registracijski broj na Havajima: TAR 7105
registracijski broj u Iowi: 862 
registracijski broj u Nevadi: 2007-0019.
Registracija prodavatelja putovanja u Kaliforniji ne smatra se odobrenjem države.
 
REGISTRACIJA ZA DRŽAVNI POREZ U NEW YORKU
 
Registracijski je broj društva Hotels.com, LP kao dobavljača za porez na promet u New Yorku 752942061, a registracijski broj za porez na popunjenost hotela u gradu New Yorku 033984. 
 
Kliknite ovdje da biste saznali dodatne informacije: certifikat za državu New York certifikat za grad New York 

 

Izmijenjeno 30. ožujka 2021.

 

© 2021. Hotels.com, L.P. Sva prava pridržana.